Збірник МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 2017

Зразок посилання на доповідь

Кобилянська І. М. Міжнародні вимоги до організації праці оператора ПК / І. М. Кобилянська, А. С. Алєксєєнко // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (03-04 квітня 2016 р.) : зб. наук. праць. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 7–9.  ISBN 978-966-641-663-9

  

Переглянути/Скачати Збірник у форматі PDF© ІРВЦ ВНТУ 2016-2018