Подання доповіді

Онлайн-подання

Вже є ім'я користувача та пароль для сайту КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання?
Увійти

Потрібне ім'я користувача та пароль?
Перейти до реєстрації

Реєстрація та вхід потрібні для подання матеріалів та перевірки їх статусу.

 

Вимоги до матеріалів конференції

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Доповідь на конференцію подається в форматі pdf, написана українською, англійською або російською мовою. Формат сторінок А4. Поля: 2 см зліва, 2 см справа, 2 см зверху і 3 см знизу. Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані знизу, по центру. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок.

Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full —11 pt; subscript —8 pt; sub-subscript/superscript —6 pt, symbol —10 pt).

Ілюстрації подаються включеними у текст статті після першого посилання на них.

Структура доповіді

1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 пт, зліва).

2. Ініціали та прізвища авторів (друкувати напівжирними літерами, кожний з нового рядка (Times New Roman, 14 пт, справа).

3. Через пустий рядок – назва статті (напівжирними літерами, по центру, Times New Roman, 16 пт)).

4. Через пустий рядок вказуються назви установ, де працюють автори (TimesNewRoman, 11пт, по центру).

5. Через пустий рядок – під назвою (напівжирним) «Анотація» анотація мовою статті (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки).

6. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів мовою статті (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), розділених знаком «кома з крапкою(;)».

7. Через пустий рядок – назва статті англійською мовою (напівжирними літерами, по центру, Times New Roman, 12 пт)).

8. У наступному рядку, під назвою (напівжирним) «Abstract» анотація статті англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки).

9. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Keywords:» наводиться перелік ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки), розділених знаком «кома з крапкою».

10.  Основний текст доповіді (Times New Roman, 11 пт, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом — «Одинарний»).

11. Наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 у вигляді загального списку, який складається за чергою посилань у тексті. У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки (наприклад, [1, 2]).

12. Якщо робота була виконана за спонсорською підтримкою, треба подати інформацію про спонсорів.

13. Наводяться відомості про авторів (мовою оригінала та англійською): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за доповідь автора (Times New Roman, 10 пт, зліва). 

Для англомовних статей назва, анотація та ключові слова не дублюються українською мовою. Список джерел формується за одним з поширених варіантів посилань.

Зразок оформлення доповіді (для неангломовних статтей) у PDF або .doc (WORD) форматі.

Sample report (for English language articles) in PDF or .doc (WORD)


 

Повідомлення про авторські права

Автори, які подали матеріали на цю конференцію, погоджуються з такими умовамии:
а) Автори, зберігаючі авторські права на свої роботи, водночас дозволяють розмістити свої неопубліковані роботи за Creative Commons Attribution Licenseліцензією, яка дає вільний доступ, право використання та поширення роботи із зазначенням авторства та її первісної публікації в рамках цієї конференції.
б) Автори мають право відмовитися від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему, додаткову угоду для невиключного розповсюдження і подальшої публікації роботи (наприклад, публікація переглянутої версії у науковому журналу, розміщення в інституційному репозитарії або опубліковання в книзі), із зазначенням її первісної публікації в рамках цієї конференції.
в) Крім того, заохочується публікація і розповсюдження авторами своїх робіт онлайн (на приклад, у інституційному репозитарію або на власних Інтернет-сайтах) в будь-який момент до або після конференції.

Заява про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті конференції, будуть використані виключно для досягнення заявлених цілей конференції і не будуть доступні третім особам.© ІРВЦ ВНТУ 2016-2018