Автор детально

Гончарук, Марина Сергіївна, студентка групи Б-18м, факультет будівництва теплоенергетики та газопостачання, Вінницький національний технічний університет© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020