Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Філософія вдосконалення людини:pro et contra PDF
Ірина Олегівна Головашенко
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ, МЕТОДИЧНУ ТА ПРОСВІТНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК (ІнСГН) ВНТУ ЗА 2018 РІК PDF
Світлана Георгіївна Денисюк
DEALING WITH MOTIVATION AND DEMOTIVATION IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS PDF
Сергій Олександрович Кот

Секція філософії

ІГРОВА ІНДУСТРІЯ ЯК СПОСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ ЛЮДЬМИ PDF
Денис Вікторович Сушко, Тимофій Юрійович Герасимов
Ідея любові як елемент інтегральної єдності політичних спільнот PDF
Євген Миколайович Скопов
ПРОБЛЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Ірина Олегівна Головашенко, Юлія Павлівна Носковенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЛАКУНИ В «МОРАЛІ БЕЗ РЕЛІГІЇ» ФРАНСА ДЕ ВААЛЯ PDF
Ельвіра Іванівна Чухрай
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР У ВИВЧЕННІ КУРСУ «ФІЛОСОФІЇ» СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Анатолій Іванович Теклюк

Секція культурології

ПРОБЛЕМА ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНКИ В ПОВІСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА» PDF
Тетяна Іванівна Сідлецька, Юлія Вікторівна Мельничук
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СИМВОЛІЗМ ТА МІФОТВОРЧІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ДЕНИСЮК С. Г. PDF
Олена Василівна Зінько
ІСТОРІЯ ІРЛАНДСЬКОГО МЕРЕЖИВА PDF
Ірина Олексіївна Бондаренко, Олена Василівна Зінько
Монографія Тетяни Кароєвої «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття…» важливе джерело вивчення історії Вінниці PDF
Тетяна Іванівна Сідлецька
ІСТОРІЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ PDF
Юліанна Ігорівна Дищук, Олена Василівна Зінько
Вплив першої світової війни на становище фізичної культури та спорту в містах Правобережної України (1914–1917 рр.) PDF
Тимофій Юрійович Герасимов
Мистецтво фотографії та гіперреалізм PDF
Аліна Віталіївна Бондарчук, Олена Василівна Зінько
Кераміка трипільської культури PDF
Евеліна Олександрівна Горбачова
«ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО У ДЕРВ’ЯНО-ХРАМОВІЙ ЗАБУДОВІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ» PDF
Віталій Сергійович Кермаш, Людмила Олександрівна Біла, Іван Валерійович Коптєв
МИКОЛА ОВОДОВ – МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВІННИЦІ PDF
Валерій Юрійович Старжинський, Тетяна Іванівна Сідлецька
СФЕРИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ PDF
Маріна Олександрівна Писаренко, Поліна Поліщук
УВІКОВІЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ ТА ПОДІЙ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. В ПАМ’ЯТКАХ КУЛЬТУРИ НА ТЕРНАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. PDF
Юлія Олександрівна Скорбач, Тетяна Вікторівна Гедзюк

Секція психологічних та педагогічних проблем

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА НА ПОДІЛЛІ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗУЗЯК Т. П. PDF
Олена Василівна Зінько
ВИКОРИСТАННЯ РУХІВ ТА МУЗИКИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Руслана Анатоліївна Маківчук
Розвиток особистісних установок студента як ключових властивостей його суб’єктності PDF
Микола Дем`янович Прищак
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КРЕАТИВНОСТІ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
Жанна Вячеславівна Сидоренко, Вікторія Андріївна Щебланова
Науково-теоретична розробка ключових ознак риторичного мислення як компоненту риторичної культури викладача вищої школи PDF
Оксана Броніславівна Залюбівська
Причини неуспішності студентів під час навчання в технічних ЗВО PDF
Артур Олегович Бричанський
РОЗДУМИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
Олена Володимирівна Гречановська
ПРОГУЛЯНКА ПО «ЗАКУТКАХ» МОЗКУ PDF
Денис Станіславович Коваль
САМОРОЗВИТОК ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ PDF
Катерина Вікторівна Бойко
СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ (ПРОФЕІЙНО-ТЕХНІЧНИХ)ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПІВПРАЦІ З ГРОМАДСЬКИМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ PDF
Олена Дмитрівна Ліщун
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У СТРЕСОГЕННИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Анатолій Миколайович Килівник
ВПЛИВ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАСВОЄННЯ ГУМАНІТАРНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
Світлана Валентинівна Рикова
Інтроверсія як властивість особистості PDF
Аліна Володимирівна Коваленко, Микола Дем'янович Прищак
РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ PDF
Олена Михайлівна Слободянюк
SWOT-АНАЛІЗ ВНТУ PDF
Ілля Леонідович Бігдай, Марія Ігорівна Каращенко, Олена Олександрівна Плешко, Оксана Броніславівна Залюбівська
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ХХІ СТ. PDF
Юлія Павлівна Носковенко, Денис Анатолійович Ткачик, Ярослав Віталійович Опольський, Оксана Броніславівна Залюбівська
Застосування ігрових технологій у освітньому процесі закладів вищої освіти PDF
Діана Олегівна Поліщук, Микола Дем'янович Прищак
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ЗВО PDF
Євген Геннадійович Крекотень, Олена Володимирівна Гречановська, Анатолій Іванович Теклюк
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНИХ ЗВО PDF
Дмитро Володимирович Черепаха, Анастасія Анатоліївна Черепаха, Олена Володимирівна Гречановська
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ PDF
Марина Сергіївна Гончарук, Олена Володимирівна Гречановська

Секція етичних і психологічних проблем ділових відносин та менеджменту

Психологічні засади менеджменту нововведень в організації PDF
Микола Дем`янович Прищак, Олександр Йосипович Лесько
Проблема стресу у діяльності менеджера PDF
Ольга Володимирівна Поляруш, Микола Дем'янович Прищак
КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
Формування корпоративної культури підприємства PDF
Лілія Володимирівна Сікорська, Олександр Йосипович Лесько
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА В РУСЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ І ЗМІН PDF
Ганна Олегівна Гура, Олена Вікторівна Столяренко
МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ PDF
Вікторія Камінська, Ігор Лобок, Олена Вікторівна Столяренко
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Наталя Владиславівна Макеєва, Яна Артурівна Сполуденна, Олена Вікторівна Столяренко
Самоменджмент керівника PDF
Олена Андріївна Свентух, Микола Дем'янович Прищак
Самооцінка менеджера PDF
Оксана Олегівна Шестопалько, Микола Дем'янович Прищак

Секція мовознавства

МОВА ЯК ГОЛОВНА ОЗНАКА ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова
Мовні засоби моделювання концепту «пасіонарність» у романах Д.Балашова PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт
БАГАТСТВО КИТАЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля, Ян Ке
КОДИФІКАЦІЯ МОВНОЇ НОРМИ PDF
Юлія В’ячеславівна Поздрань
ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля
ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
Людмила Володимирівна Горчинська
Видозміна українських фразеологізмів у процесі історичного розвитку PDF
Євген Сергійович Воронін, Єлизавета Костянтинівна Поперечна, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Семантичні особливості українських фразеологізмів із компонентом-зоонімом PDF
Діана Сергіївна Лаба, Анна Василівна Маланчук, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Суржик та суржикізми в текстах пісень рок-гурту «Скрябін» PDF
Олександра Олександрівна Мусійчук, Юлія В’ячеславівна Поздрань
Особливості сучасної політичної мови PDF
Алла Сергіївна Стадній
Мовні засоби прихованого впливу у політичній рекламі PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Маріна Сергіївна Крещенко
Вікіпедія чк чинник розвитку української мови PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Олександр Сергійович Вітюк
СЛЕНГОВА ЛЕКСИКА В ІНТЕРНЕТ- МЕРЕЖІ PDF
Людмила Володимирівна Горчинська, Оскар Маігуа
Роль Шевченка в розвитку української літератури та літературної мови PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Віталій Вікторович Бажан
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Антон Володимирович Грабарчук
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Вікторія Олегівна Кривенька
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА, ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Дана Вадимівна Маренко
СЛОВНИК ПОДІЛЬСЬКОЇ ГОВІРКИ PDF
Ірина Володимирівна Ластівка, Анастатсія Сергіївна Пшенична
ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ PDF
Інна Андріївна Сташкевич, Владислав Петрович Деда, Олег Олегович Зярковський
Лексичні помилки в українській мові PDF
Інна Андріївна Сташкевич, Богдан Валентинович Ковтун, Андрій Михайлович Манич
Проблема двомовності в Україні PDF
Олексій Олегович Білоус, Лариса Євстахіївна Азарова
ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ НА ЛЕКСИЧНОМУ ТА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНЯХ МОВИ PDF
Інна Андріївна Сташкевич
СПОСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ПРЯМОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Алла Сергіївна Стадній, Анна Олександрівна Волошина
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ PDF
Інна Андріївна Сташкевич, Дмитро Андрійович Чернега, Вадим Валентинович Тоха
Мова як головна ознака самобутності українського народу PDF
Андрій Васильович Ісаков, Лариса Євстахіївна Азарова

Секція англійської мови

ARTIFICIAL INTELLIGENCE PDF
Аліна Лє Ванівна Чан, Оксана Василівна Столяренко
COMPUTER GRAPHICS PDF
Ірина Ігорівна Хазівалієва, Оксана Василівна Столяренко
WHY MANUAL TESTING REMAINS RELEVANT PDF
Людмила Володимирівна Тульчак, Юлія Павлівна Носковенко
INTERNET TRADING PDF
Людмила Володимирівна Тульчак, Денис Анатолійович Ткачик
THE BENEFITS OF LEARNING ENGLISH WITH MIND MAPS PDF
Ліана Вікторівна Варчук
ENERGY EFFICIENCY IN ENTERPRISES PDF
Надія Валеріївна Герасименко, Ліна Віталіївна Попсуй
TEACHING STUDENTS EFFICIENT READING PDF
Надія Павлівна Хоменко, Ольга Романівна Яковець
HYDROGEN POWERED ELECTRICITY IN UKRAINE. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES PDF
Станіслав Валерійович Кушнір, Надія Валеріївна Герасименко
Smart GRID technologies in Ukrainian power systems PDF
Володимир Сергійович Голодюк, Надія Валеріївна Герасименко
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНШОМОВНОЇ ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ЗАПОРУКИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
Базові принципи технології блокчейн та її застосування PDF
Дмитро Вадимович Мальований, Медведєва Світлана Олександрівна
DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS OF HIGHER TECHNICAL INSTITUTIONS PDF
Людмила Володимирівна Тульчак
WHAT EXACTLY IS A RASPBERRY PI? PDF
Наталія Миколаївна Гадайчук, Євген Геннадійович Крекотень
CYBERSECURITY IS A SPECIALTY OF THE FUTURE PDF
Ганна Олександрівна Антонюк, Оксана Василівна Столяренко
PODILIA`S CASTLES AND PALACES QUEST SYSTEM PDF
Євген Костянтинович Завальнюк, Михайло Олексійович Пастух, Оксана Василівна Столяренко
Особливості викладання граматики іноземної мови PDF
Алла Анатоліївна Слободянюк
SMART WEARABLE DEVICES PDF
Олексій Олексійович Уманець
USING SMARTPHONE AND THE INTERNET IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE PDF
Юлія Олегівна Панфілова, Людмила Едуардівна Габрійчук
THE WORLD WIDE WEB VIA TEACHER IN TEACHING/LEARNING FOREIGN LANGUAGE PDF
Людмила Едуардівна Габрійчук
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ PDF
Віталіна Гарольдівна Дерун
ACADEMIC SUCCESS IN MASTERING A FOREIGN LANGUAGE PDF
Оксана Вячеславівна Зубенко
CONCEQUENCES OF A PARADIGM SHIFT IN HIGHER EDUCATION PDF
Людмила Миколаївна Магас
IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN LIFE PDF
Галина Валеріївна Абрамович, Сергій Анатолійович Риндін
THE PROSPECTS OF APPLICATION OF GOOGLE SERVICES IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING PDF
Світлана Олександрівна Медведєва
NEURAL NETWORKS IN MASHINE LEARNING PDF
Володимир Андрійович Ковенко, Світлана Олександрівна Медведєва, Ілона Віталіївна Богач
КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ PDF
Ірина Сергіївна Степанова
THE CHALLENGES, PERSPECTIVES AND TRENDS FACING GAME DEVELOPERS IN 2019 PDF
Дарія Олегівна Зелінська, Олеся Дмитрівна Присяжна
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SMART HOME DEVICES: THE FUTURE OF THE SMART HOME PDF
Владислав Аудрісович Гірдвайніс, Олеся Дмитрівна Присяжна
THE CHALLENGES, PERSPECTIVES AND TRENDS FACING GAME DEVELOPERS IN 2019 PDF
Дарія Олегівна Зелінська, Олеся Дмитрівна Присяжна
Графічний інтерфейс користувача PDF
Віталій Валентинович Магльона, Оксана Василівна Столяренко
LANGUAGE CHIP PDF
Єлизавета Костянтинівна Поперечна, Ліана Вікторівна Варчук
REGULAR THERMAL MODE IN HETEROGENIC LIQUID SYSTEM BIOLOGICAL ORIGIN PDF
Ольга Володимирівна Власенко, Ірина Сергіївна Степанова
TESTING. BASIC CONCEPTS OF TESTING SOFTWARE PDF
Олексій Алліжанович Абдуллаєв, Світлана Олександрівна Медведєва
CAREER IN IT: TEAM LEADER PDF
Тетяна Миколаївна Степанова, Світлана Олександрівна Медведєва
FROM .PSD TO INTERACTIVE WEBSITE: MODERN INSTRUMENTS FOR FRONT-END DEVELOPMENT PDF
Андрій Васильович Семенюк, Людмила Миколаївна Магас
A NEW APPROACH TO MEMORIZATION OF FOREIGN VOCATIONAL VOCABULARY FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES PDF
Світлана Степанівна Никипорець
CAREER IN IT: TEAM LEADER PDF
Світлана Олександрівна Медведєва, Тетяна Миколаївна Степанова
ADVANTAGES OF USING AN ELECTRICAL TRANSPORT PDF
Світлана Степанівна Никипорець, Дмитро Олександрович Шалагай
ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПОКЛИК ЧАСУ PDF
Наталія Миколаївна Гадайчук
ENVIRONMENTAL CONTROL OF WATER POLLUTION PDF
Наталія Михайлівна Кравець
МOTIVATIONAL FACTORS IN DIRECTING CONVERSATION PDF
Надія Валеріївна Герасименко
Впровадження штучного інтелекту в життя людини PDF
Сергій Анатолійович Риндін, Галина Валеріївна Абрамович
THE EFFECTS OF TECHNOLOGY ON HUMANITY PDF
Олекандр Олегович Лукашук
Криптовалюта PDF
Сергій Васильович Мальцев, Оксана Василівна Столяренко
BIM-TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION FOR CIVIL ENGINEERS PDF
Марія Сергіївна Коровячук, Оксана Василівна Столяренко
Алгоритми у повсякденному житті PDF
Олексій Олегович Білоус, Андрій Васильович Ісаков, Віталіна Гарольдівна Дерун
Problems and perspectives of solar energy development in Ukraine PDF
Світлана Степанівна Никипорець, Владислав Сергійович Дев’ятко
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ДМИТРА МАКОГОНА PDF
Олеся Дмитрівна Присяжна
THE OPTIMAL ROUTES STRUCTURE OF THE CITY'S PASSENGER NETWORK PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Володимирович Цимбал, Ольга Василівна Цимбал
ARCHITECTURE OF INDUSTRIAL & AGRICULTURAL BUILDINGS OF THE EASTERN PODILLIA PDF
Олексій Тимошенко
INVESTIGATION OF HEAVY METAL HISTORY PDF
Вадим Олегович Довгун, Людмила Едуардівна Габрійчук

Секція німецької мови

DIE ROLLE VON COMPUTER TECHNOLOGIEN IM KLASSENZIMMER DER ZUKUNFT PDF
Олег Олександрович Білобров
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ FÜRS SPRACHENLERNEN PDF
Іван Юрійович Троян, Ліана Вікторівна Варчук

Секція технічного перекладу

MATHCAD IN SCIENTIFIC RESEARCH AND ENGINEERING PDF
Юлія Ярославівна Таранюк, Тетяна Григорівна Рудницька
Менеджмент як професія в суспільстві PDF
Валерія Дмитрівна Павленко, Наталія Вікторівна Рибко
THE PROSPECTS OF AUGMENTED REALITY APPLICATION IN EDUCATION PDF
Дмитро Володимирович Арсенюк, Тетяна Григорівна Рудницька
THE IMPACT OF GALVANIC PRODUCTION ON THE ENVIRONMENT PDF
Вікторія Євгеніївна Шабанова, Тетяна Григорівна Рудницька
ECONOMIC CHARACTERISTICS OF BANK MANAGEMENT PDF
Тамара Віталіївна Іванчик, Тетяна Григорівна Рудницька
IMPORTANCE OF LISTENING FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES PDF
Наталія Вікторівна Рибко
Benefits of Machine Learning for Business PDF
Тетяна Григорівна Рудницька, Владислав Анатолійович Тишко, Дмитро Юрійович Сотула
Використання інтелектуальних карт для розробки комунікативної компетенції PDF
Валентина Волощук, Тетяна Рудницька

Секція політології і права

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Олександр Олександрович Кучерук
Актуальність політичних ідей Фоми Аквінського для України PDF
Ірина Даниіловна Похило, Катерина Олегівна Сивульська
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Вікторія Іванівна Барвінченко
ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Тарас Олегович Ковтун
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Анастасія Олександрівна Марчук
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ТА УТВОРЕННЯ ІНОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Даниіловна Похило, Юрій Сергійович Здітовецький
ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВ-СУСІДІВ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Світлана Георгіївна Денисюк
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Ірина Володимирівна Вернік
Флешмоб як новий соціальний рух PDF
Дарина Сергіївна Сугак, Світлана Георгіївна Денисюк
ТЕХНОЛОГІЯ BIG DATA: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ PDF
Богдан Олександрович Косюк, Світлана Георгіївна Денисюк
ЄВРОСОЮЗ: УКРАЇНСЬКА МЕТА НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОБЛЕМ PDF
Валерій Олександрович Корнієнко
МОРАЛЬ І ПОЛІТИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Анастасія Володимирівна Кушнір
ПРОЯВИ ТА СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Ірина Даниіловна Похило, Ольга Анатоліївна Кирган
РЕСУРСООРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Ярослав Іванович Гошій, Світлана Георгіївна Денисюк
УЧАСТЬ / НЕУЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ: МОТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк, Юрій Ігорович Мушинський
БУЛІНГ: СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
Вікторія Романівна Барщук, Олег Алімович Чепорнюк
НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ У ПЕРЕДВИБОРНІЙ АГІТАЦІЇ PDF
Михайло Сергійович Копитко, Світлана Георгіївна Денисюк
ПАРАДОКСИ ВИБОРУ: СВОБОДА ЧИ РОЗЧАРУВАННЯ? PDF
Світлана Георгіївна Денисюк, Дмитро Вікторович Гарник
ПРАВА ЛЮДИНИ: ЧИ ЗНАЄМО МИ ПРО НИХ ДОСТАТНЬО? PDF
Алла Василівна Кокіна, Алла Ігорівна Мельник
ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ PDF
Юліанна Ігорівна Дищук, Валерій Олександрович Корнієнко
Загальна структура, склад і організація збройних сил України PDF
Карина Олександріна Боднар, Валерій Олександрович Корнієнко
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Тетяна Миколаївна Степанова, Валерій Олександрович Корнієнко
ПРОБЛЕМА НИЗЬКОЇ ЯВКИ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ PDF
Діана Сергіївна Король, Валерій Олександрович Корнієнко
Українська політика в сучасних умовах PDF
Аліна Анатоліївна Яцько, Валерій Олександрович Корнієнко
Співробітництво України з МВФ PDF
Володимир Степанович Сліпчик, Валерій Олександрович Корнієнко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Сергій Миколайович Мельник, Валерій Олександрович Корнієнко
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА PDF
Рабаді Бшер
Аксіоми для української влади PDF
Ірина Даниілівна Похило
CIALDINI'S SIX LAWS OF PERSUASION. HOW DO THEY WORK IN UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN 2019 PDF
Алла Миколаївна Бобрук
МЕХАНІЗМИ ВИБОРЧОЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк, Аліна Сергіївна Бушинська, Віталій Миколайович Ваховський
СУЧАСНІ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Валерій Олександрович Корнієнко, Володимир Олександрович Василевський

Секція історії України

ПОЛІТИЧНИЙ АНЕКДОТ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЕПОХИ М. ХРУЩОВА PDF
Віталій Вікторович Бажан, Алла Борисівна Пономаренко
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН НА ОКУПО-ВАНИХ ЗЕМЛЯХ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Єлизавета Платонівна Юзькова, Алла Борисівна Пономаренко
ТАКТИКА СПАЛЕНОЇ ЗЕМЛІ В РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІЙ ВІЙНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ЗЛОЧИН ПРОТИ ВЛАСНОГО НАРОДУ? PDF
Катерина Віталіївна Литус, Алла Борисівна Пономаренко
ІСТОРІЯ МІСТА ПОГРЕБИЩА PDF
Валентина Анатоліївна Кіслова, Владислав Ярославович Заболотний
Катастрофа за кулісами PDF
Микола Васильович Вижга, Людмила Олександрівна Біла, Анастасія Юріївна Поддубна
«ВІННИЦЬКИЙ ТЕАТР (1910-1944 рр.)» PDF
Галина Василівна Паламарчук, Ірина Соломко, Віолетта Козяр
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИЧНОГО ПОДІЛЛЯ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV ст. PDF
Анна Костянтинівна Рикова, Анатолій Володимирович Слободянюк

Секція соціології

ХОЧЕШ ЗМІНИТИ СВІТ НА КРАЩЕ - ПОЧНИ З СЕБЕ PDF
Лариса Косарєва
ПРО РОБОТУ ЛАБОРАТОРІЇ СОЦІОЛОГЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ПЕРІОД 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ PDF
Анатолій Слободянюк
МАТЕРІАЛЬНІ ТРУДНОЩІ СТУДЕНТІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Анатолій Слободянюк, Володимир Пугач
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ У КОЛЕКТИВІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Антон Горбачов, Анатолій Слободянюк
ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Людмила Конюк, Анатолій Слободянюк
СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ (НАЙМАНОЇ) АРМІЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Катерина Литус, Анатолій Слободянюк
ПОГЛЯДИ НА МОРАЛЬ, ЗМІНИ У ВИМІРЮВАННІ ЦІННОСТЕЙ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Анатолій Слободянюк, Тетяна Шульга
СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Анна Горіна, Анатолій Слободянюк
БЕЗРОБІТТЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Денис Мотрук, Анатолій Слободянюк
ГОЛОВНІ ЦІННОСТІ ЖИТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Наталія Малярчук, Анатолій Слободянюк
ПОГЛЯДИ НА ПОЛІТИКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Катерина Павлюк, Анатолій Слободянюк
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Андрій Тищенко, Анатолій Слободянюк

Секція фізичного виховання та спортивного менеджменту

ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКРВАНИХ СПОРТСМЕНІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ PDF
Віра Григорівна Овчарук
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Василь Володимирович Овчарук
Спортивний клуб ВНТУ як первинна ланка організації фізкультурно-спортивної роботи PDF
Володимир Костянтинович Тихонов
Історія становлення самбо на Вінниччині (до 80 – річчя боротьби самбо в Україні) PDF
Сергій Андрійович Костюк
Нетрадиційні засоби і методи зміцнення здоров’я людини в сучасному соціумі PDF
Олександр Іванович Підлужняк
Проблеми фізичної культури і студентського спорту PDF
Ігор Анатолійович Шемчак
Оцінка рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості сучасного студента PDF
Світлана Володимирівна Тихонова
Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров’я студентів PDF
Леонід Григорович Євсеев
Складові річних макроциклів підготовки спортсменів та методика їх побудови PDF
Аліна Анатоліївна Чхань
Фізична культура як невід'ємна частина загальної культури сучасного суспільства PDF
Олена Анатоліївна Колос
Спеціальна фізична підготовка футболістів ВНТУ у підготовчому періоді PDF
Денис Григорович Кулик


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020