Огляд

Пленарне засідання

13 березня, 1430, ауд. 222 ГУК

Голова: директор ІнСГН, д. політ. н., професор Денисюк С. Г.

Заступник голови: к. іст. н., доцент Зінько О. В.

 

1. Секція філософії

14-15 березня, 1430, ауд. 104 ГУК

Голова секції: зав. кафедри, д.філос. н., професор Хома О. І.

Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

Секретар: викладач  Скопов Є. М.

 

2. Секція культурології

14-15 березня, 1430, ауд.2363

Голова секції: к. іст. н., доцент Зінько О. В.

Заступник голови: к. мист., доцент Сідлецька Т. І.

Секретар: Воловодюк С. Ф.

 

3. Секція  психологічних та педагогічних проблем

14-15 березня, 1430, ауд.2364

Голова секції: к. пед. н., доцент Гречановська О. В.

Заступник голови: к. пед. н., ст. викладач Залюбівська О. Б.

Секретар: Рикова С. В.

 

4. Секція етичних і психологічних проблем ділових відносин та менеджменту

(секція сформована в рамках проекту наукової співпраці кафедр філософії та гуманітарних наук (ФЕЕЕМ) та економіки підприємства і виробничого менеджменту (ФМ))

14-15 березня, 1430, ауд.2401

Голова секції: к. пед. н., доцент кафедри ФГН Прищак М. Д.

Заступник голови: к. екон. н., професор кафедри ЕПВМ Лесько О. Й.

Секретар: ст. лаб. Терук С. Л.

 

5. Секція мовознавства

14-15 березня, 1415, ауд. 2425

Голова секції: зав. кафедри, д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

Заступник голови: к. філол. н., доцент Пустовіт Т. М.

Секретар: ст. викл. Горчинська Л. В.

 

6. Секція англійської мови

14-15 березня, 1430, ауд. 3442

Голова секції: зав. кафедри, к. філол. н., доцент Степанова І. С.

Заступник голови: к. пед. н., доцент Столяренко О. В.

Секретар: викл. Зубенко О. В.

 

7. Секція німецької мови

14-15 березня, 1430, ауд. 3439

Голова секції: ст. викл. Абрамович Г. В.

Заступник голови: ст. викл. Яковець О. Р.

Секретар: ст. викл. Тульчак Л. В.

 

8. Секція технічного перекладу

14-15 березня, 1430, ауд. 2401

Голова секції: к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

Заступник голови: викладач Рудницька Т. Г.

Секретар: ст. викл. Слободянюк А. А.

 

9. Секція політології і права

14-15 березня, 1430, ауд.2263

Голова секції: зав. кафедри, д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

Заступник голови: к. політ. н., доцент Похило І. Д.

Секретар: ст. лаб. Головченко І. О.

 

10. Секція історії  України

14-15 березня, 1430, ауд.2363

Голова секції: к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

Секретар: лаб. Цуркан С. Я.

 

11. Секція соціології

14-15 березня, 1430, ауд. 2362

Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

Секретар: Косарєва Л. В.

 

12. Секція фізичного виховання та спортивного менеджменту

14-15 березня,1415, ауд. 6216

Голова секції: зав. кафедри, к. пед. н., проф. Євсєєв Л. Г.

Секретар: викладач Чхань А. А.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020