Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

АРТТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ САМОСТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Жанна В’ячеславівна Сидоренко
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СОРТУВАННЯ СМІТТЯ PDF
Катерина Василівна Подолянчук, Анатолій Володимирович Слободянюк
"Хибні друзі" перекладача в технічній літературі PDF
Вікторія Сергіївна Міронова, Микола Григорович Прадівлянний
ПРАВОВА ГРАМОТНІСТЬ УКРАЇНЦІВ: ЇЇ СТАН ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРШОГО «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРАВОВОГО ДИКТАНТУ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ PDF
Володимир Борисович кащук
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк

Секція філософії

ФІЛОСОФІЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ІГОР PDF
Дмитро Русланович Ільчук
ФІЛОСОФСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ТЕРАПІЯ ДУХУ PDF
Ірина Олегівна Головашенко
РОБОТИ ТА ЛЮДИНА: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗАГРОЗИ PDF
Альона Володимирівна Наконечна
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСЬКОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Владислав Аудрісович Гірдвайніс
ЯКОЮ МІРОЮ РОБОТА ВИЗНАЧАЄ СЕНС НАШОГО ЖИТТЯ? ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ І ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ PDF
Ельвіра Іванівна Чухрай
ФІЛОСОФІЯ І АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Олена Володимирівна Підгорна
Раціональність ренесансного гуманізму PDF
Зоріслав Юрійович Макаров
ФІЛОСОФІЯ ЯК КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Дарія Олегівна Зелінська
ЯК В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ФІЛОСОФІЯ ТА НАУКА PDF
Анна Сергіївна Гашинська, Олександр Михайлович Паламарчук
Научная рациональность в современном методологическом сознании. PDF
Володимир Сазонович Ратніков
Свобода політична - свобода моральна. PDF
Євген Миколайович Скопов
Топологічний аспект біблійних уявлень про природу сотворених істот. PDF
Всеволод Григорович Кузнєцов
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІГРОВІ ЗАСОБИ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Анатолій Іванович Теклюк

Секція культурології

Будівничий міста Вінниці Г. Г. Артинов PDF
Мирослав Сергійович Ярощук, Олена Василівна Зінько
УКРАЇНСЬКИЙ ГУРТ ONUKA PDF
Ілля Володимирович Мельник, Олена Василівна Зінько
ENACTUS ВНТУ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ PDF
Олена Василівна Зінько
Життя та творчість Станіслава Суплатовича PDF
Дарія Олегівна Зелінська
РОЗВИТОК КОМ’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЯК НОВОГО НАПРЯМУ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Анастасія Віталіївна Черниш
МОНАСТИР КАПУЦИНІВ-ФРАНЦИСКАНЦІВ У ВІННИЦІ – ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА ІСТОРІЇ PDF
Віта Абрамович
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. ШТЕРНБЕРГА У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ XIX ст. PDF
Сергій Миколайович Кравчук
ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ кінця XX початку XXI cт. PDF
Тетяна Іванівна Сідлецька
Готель "Савой" - визначна пам'ятка архітектури Вінниці PDF
Людмила Олександрівна Цимбалюк, Тетяна Іванівна Сідлецька
ЖЛОБІЗМ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ PDF
Владислав Валентинович Попов
Історія розвитку українського гурту «Один в каное» PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА PDF
Олена Андріївна Шевчук, Владислава Владиславівна Шолота
Рок-гурт «O.Torvald» PDF
Діана Сергіївна Король
ДУХОВНА ЛЮДЯНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО PDF
Марія Петрівна Козеренко
Джерела формування в'язання в Україні й у світі PDF
Катерина Олександрівна Кузьменко
МОВА ЖУРНАЛІСТИКИ. ПОМИЛКИ ПРЕСИ PDF
Марія Бондар, Галина Іванівна Форись

Секція етичних, психологічних та педагогічних проблем

Кейс-метод у вищій школі PDF
Ксенія Михайлівна Писаренко
Педагогічні основи розвитку творчого потенціалу у студентів технічних спеціальностей PDF
Марія Вікторівна Чернецька
ГPA ЯК ЗAСIБ POЗВИТКУ ТВOPЧOГO ПOТEНЦIAЛУ МAЙБУТНЬOГO ФAXIВЦЯ PDF
Олександра Русланівна Демедюк
МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ PDF
Оксана Броніславівна Залюбівська
РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ АВТОРИТЕТУ ВИКЛАДАЧА СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Анастасія Олександрівна Гоголкіна
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ» У ДОСЛІДЖЕННЯХ І. Г. ГЕРАСІМОВОЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Олена Василівна Зінько
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. PDF
Олена Володимирівна Гречановська
МЕТОДИКА ЕЙДОТЕХНІКИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Дмитро Олегович Козін
МОДЕЛЬ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Андрій Володимирович Мазур
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ОДНА ІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВНЗ PDF
Володимир Олександрович Шкарапута
РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ PDF
Віктор Вікторович Ремарчук, Олена Володимирівна Гречановська
Емоційний інтелект PDF
Валентин Іванович Цукрук, Олеся Олегівна Яковенко
Вплив інформаційних технологій на психіку людини PDF
Даніель Анатоліївна Янова
САМООЦІНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНЕ МАЙБУТНЄ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ PDF
Анастасія Олександрівна Слободянюк, Олена Володимирівна Гречановська
ВПЛИВ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА PDF
Альона Володимирівна Наконечна
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Світлана Валентинівна Рикова
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Янна Чайковська
ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Юрій Григорович Москальчук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ТВОРЧОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ДУХОВНОГО І ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Олена Дмитрівна Ліщун
Невербальні засоби комунікації PDF
Олена Андріївна Свентух
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Марина Едуардівна Теліцина
АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО ДЛЯ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Катерина Володимирівна Савченко, Оксана Броніславівна Залюбівська
ПРО ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЬЮТОРСТВА В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Катерина Олександрівна Зубенко, Оксана Броніславівна Залюбівська

Соціології

ЧИ Є ВАЖЛИВОЮ ДРУЖБА У НАШОМУ ЖИТТІ PDF
Тамара Віталіївна Іванчик, Анатолій Володимирович Слободянюк
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЩАСТЯ? PDF
Світлана Анатоліївна Зварищук, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПРОБЛЕМИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Вікторія Віталіївна Дівак, Анатолій Володимирович Слободянюк
СНІД: МІФ ЧИ РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА? PDF
Олександр Олександрович Гудименко, Анатолій Володимирович Слободянюк
ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Наталія Володимирівна Касянчук, Анатолій Володимирович Слободянюк
ЖІНКА В НАУЦІ ТА ПОЛІТИЦІ PDF
Галина Володимирівна Богачук, Анатолій Володимирович Слободянюк
СТАВЛЕННЯ ДО КОХАННЯ PDF
Марина Володимирівна Варушечкіна, Анатолій Володимирович Слободянюк
РІВЕНЬ ДОВІРИ ГРОМАДЯН ДО СОЦІАЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ PDF
Наталія Володимирівна Івчук, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ МОЛОДІ PDF
Михайло Володимирович Лошак, Анатолій Володимирович Слободянюк
СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Тетяна Віталіївна Лесько
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В ПОЛІТИЦІ PDF
Роман Геннадійович Казаков, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТНОСТІ У КОЛЕКТИВІ PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька, Анатолій Володимирович Слободянюк
ОЦІНКА СТАНУ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ PDF
Катерина Сергіївна Коваль, Анатолій Володимирович Слободянюк
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’Ї PDF
Тетяна Валеріївна Майборода, Анатолій Володимирович Слободянюк
Оцінка читацької культури студентської молоді PDF
Вікторія Олександрівна Сидорук, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВУ PDF
Микола Володимирович Петричко, Анатолій Володимирович Слободянюк
Інформаційна система Internet в житті студента PDF
Катерина Сергіївна Тітова, Анатолій Володимирович Слободянюк
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Юлія Олегівна Мисько, Анатолій Володимирович Слободянюк
МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ PDF
Леонід Петрович Стахов, Анатолій Володимирович Слободянюк
ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ, ЩО ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ PDF
Вадим Валерійович Стецюк, Анатолій Володимирович Слободянюк
Проведення вільного часу студентами PDF
Вікторія Вікторівна Монастирська, Анатолій Володимирович Слободянюк
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО РЕЛІГІЇ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Олег Ігорович Шевчук
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА СОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДЕЙ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Вікторія Романівна Решетник
ШЛЯХИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Лариса Віталіївна Косарєва

Секція мовознавства

особливості хронотопу роману Д. Балашова «Симеон Гордий» у контексті художньої реалізації авторської концепції історичного розвитку нації PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Людмила Володимирівна Горчинська
ПРІЗВИЩЕВІ ПАРАДИГМИ ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ PDF
Наталія Юріївна Булава
НАРОДНОПОЕТИЧНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЕМИ «БАЙКИ СВІТОВІЇ В ЛЮДСЬКИХ СПІВАХ» С. РУДАНСЬКОГО PDF
Ірина Олексадрівна Дубова
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Юлія В’ячеславівна Поздрань
Емотивний компонент конотативного значення дієслів PDF
Алла Сергіївна Стадній
ГЕРЦЕН ЯК ЗАСНОВНИК СУЧАСНОГО ДИСИДЕНТСТВА PDF
Юрій Леонідович Старовойт
МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ PDF
Інна Андріївна Сташкевич
Використання абревіатур у мові інтернет-видань PDF
Іван Вікторович Мусінкевич
Семантико-структурні особливості українських фразеологічних одиниць із флористичним компонентом PDF
Ольга Олександрівна Слободяник
СИНКРЕТИЗМ ТУРКМЕНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ PDF
Пустовіт Тетяна Миколаївна, Марал Ашировна Аширова
МОДЕЛІ МАНІПУЛЯТИВНОГОВПЛИВУ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт, Ольга Олександрівна Кучеренко
МІЖМОВНІ ОМОНІМИ: ПРИКЛАДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІСПАНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля, Александер Барраган
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ. СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ PDF
Людмила Володимирівна Горчинська, Елвіа Грефа
ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Олексій Олексійович Уманець
СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ І ЇЇ ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Михайло Олексійович Пастух
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП І ПІДГОТОВКА ДО НЬОГО PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Юлія Олегівна Панфілова
ІСТОРІЯ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Олег Сергiйович Капличний
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Микола Леонідович Нечипорук
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Євген Костянтинович Завальнюк
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ УТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Максим Анатолійович Власенко
ДО ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ ІМЕН ЕКВАДОРЦІВ PDF
Cевіллано Куїнтерас Алісон Бряна
ТЕЛЕФОННИЙ ЕТИКЕТ PDF
Лариса Євстахіївна Азарова, Дмитро Миколайович Судома
ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІНТЕРНЕТУ PDF
Евеліна Олександрівна Горбачова
УКРАЇНСЬКА МОВА В КІНЕМАТОГРАФІ PDF
Богдан Олександрович Боднаренко
ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У РІЗНИХ СФЕРАХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Інна Андріївна Сташкевич, Лоїк Анумедем
МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛЕКТ PDF
Валерій Старжинський
Revolution in construction. Skyscrapers. Burj Dubai. PDF
Ілона Ігорівна Спринчак

Секція технічного перекладу

Turning Flat Surfaces into Touchpad Technologies PDF
Юлія Таранюк
DANGEROUS WASTES OF SUGAR PRODUCTION PDF
Вікторія Євгеніївна Шабанова
Bitcoin as Cryptocurrency PDF
Дмитро Володимирович Арсенюк
MARKETING RESEARCH IN TOURISM INDUSTRY PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
МЕТА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. PDF
Вікторія Олександрівна Сенченко
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Ольга Володимирівна Шестопал
THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE SUCCESSFUL FUNCTIONING PDF
Катерина Василівна Подолянчук
Dependence of the screw hardness on wear PDF
Олександр Сергійович Хоменко
Ways to increase the effectiveness of a foreign language lesson PDF
Ольга Володимирівна Поляруш
THE USE OF COMPUTERS IN MEDICINE PDF
Анастасія Юріївна Слуковська
ПЕРЕКЛАД ВЛАСНИХ НАЗВ PDF
Наталія Вікторівна Рибко
METHOD OF DEVELOPMENT OF CRITICAL INTELLIGENCE PDF
Ірина Олександівна Пилипенко
English for Prifessional Communication PDF
Ірина Леонідівна Медяна
THE ROLE OF PORTFOLIOS IN STUDYING FOREIGN LANGUAGES PDF
Наталія Анатоліївна Насонова

Секція історії України

ІМЕНА ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ У НАЗВАХ ВУЛИЦЬ НАШОГО МІСТА PDF
Галина Василівна Паламарчук, Олександра Олександрівна Шуберт
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ ВІННИЧАН В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ PDF
Марія Сергіївна Ярова
ДРАМАТИЧНА ДОЛЯ ГРАФИНІ ІЗ ЗНАМЕНИТОГО РОДУ КАПНІСТІВ PDF
Алла Борисівна Пономаренко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДОСВІД МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
Тимофій Юрійович Герасимов
ІСТОРІЯ СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ТУРБОВА PDF
Аліна ЛєВанівна Чан
ІСТОРІЯ СЕЛА СТАРА ПРИЛУКА PDF
Владислав Богданович Степовий
Історія рідного краю (м. Новодністровськ) PDF
Юлія Олегівна Панфілова
Історія села Уланова PDF
Дмитро Павлович Паламарчук
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У 1648 – 1654 РОКАХ PDF
Галина Василівна Паламарчук, Роман Петрович Паламарчук
НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНЦІВ PDF
Аліна Віталіївна Бондарчук
ТАНКОВИЙ КОРОЛЬ РОДОМ ІЗ ТОМАШПОЛЯ. СТОРІНКИ ЖИТТЯ ІСААКА ЗАЛЬЦМАНА PDF
Назар Романович Лагодич, Алла Борисівна Пономаренко
«САБАРІВСЬКИЙ ЛІСОВИЙ МАСИВ - УРОЧИЩЕ ГОРОДИЩЕ» PDF
Віталій Сергійович Кермаш, Зоя Євгенівн Рожко
РЕПРЕСОВАНЕ КРАЄЗНАВСТВО ВІННИЧЧИНИ PDF
Микола Васильович Вижга, Наталія Леонідівна Гавриш, Аліна Сергіївна Буряк

Секція політології і права

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Діана Олександрівна Гладка, Ірина Даніїлівна Похило
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Ірина Даніїлівна Похило, Євген Геннадійович Крекотень
НАЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЧИННИК РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ PDF
Ірина Даніїлівна Похило, Ольга Іванівна Мельничук
Перспективи впровадження електронної демократії в Україні на основі досвіду провідних держав світу PDF
Вадим Валерійович Стецюк, Світлана Георгіївна Денисюк
Етичні засади в сучасній політичній системі PDF
Даніель Анатоліївна Янова
Проблеми становлення української еліти в контексті елітарних теорій PDF
Ірина Даниіловна Похило
ПСИХОАНАЛІЗ І ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ PDF
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Світлана Георгіївна Денисюк
НЕОПАТРИМОНІАЛІЗМ АБО СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ PDF
Андрій Дячук
УКРАЇНА-ЄС У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020» PDF
Анастасія Юріївна Мандебура, Святослав Васильович Мандебура, Ірина Данилівна Похило
РЕПУТАЦІЯ ПАРТІЇ В СИСТЕМІ ЄДИНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИЗАЙНУ PDF
Олексій Валентинович Буряченко
МІФИ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Катерина Олегівна Сивульська
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: РЕАЛІЇ І МІФИ PDF
Вікторія Максимівна Тямушева
Європейська Конституція: структура, головні здобутки, процес ратифікації PDF
Анастасія Володимирівна Кушнір
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
ЛОБІЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
Сергій Петрович Годний
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ – СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ PDF
Юрій Здітовецький
Глобальні проблеми сучасності: реалізація екологічної політики України PDF
Діана Олегівна Поліщук
Захист прав людини в Європейському Союзі PDF
Тетяна Віталіївна Лесько
БРЕКЗІТ – ТІЛЬКИ ПОЧАТОК. ЩО ЧЕКАЄ ЄВРОПУ? PDF
Анастасія Олександрівна Марчук
ЦІННОСТІ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ PDF
Наталія Михайлівна Ольшанська
СУТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Вікторія Вітальєвна Кривіцька
ВІЙНА З КОРУПЦІЄЮ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ: НАУКОВИЙ МЕТОД PDF
Ірина Володимирівна Вернік
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Оксана Володимирівна Заремба
ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Тарас Олегович Ковтун
БРЕКЗІТ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ PDF
Вікторія Іванівна Барвінченко
Аналіз невербальної поведінки українських політиків PDF
Аліна Бушинська
СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ООН І УКРАЇНА PDF
Світлана Анатоліївна Зварищук
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО PDF
Михайло Володимирович Лошак
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Микита Валерійович Корнієнко
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Ростіслав Володимирович Музика
ОСНОВНІ ОРГАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ PDF
Олександр Олександрович Кучерук
УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
Ольга Анатиоліївна Кирган
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД: ІСТОРІЯ, МЕТА, ФУНКЦІЇ PDF
Віталій Олегович Сидоренко
УКРАЇНА -НАТО: МІФИ PDF
Ігор Володимирович Марчук
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ І УКРАЇНА PDF
Олег Васильович Гончаренко
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ PDF
Дмитро Павалович Осаволюк
АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ PDF
Артур Іванович Сліденко
СУТНІСТЬ ШЕНГЕНСЬКОЇ УГОДИ. ШЕНГЕНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА PDF
Володимир Сергійович Павлов
Рівень життя населення України та шляхи його стабілізації PDF
Олександр Сергійович Пазюк, Юлія Володимирівна Бойчук
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЇЇ ПРОТИДІЇ PDF
Ірина Олексіївна Бондаренко, Олександр Володимирович Бондаренко
ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Максим Володимирович Нікітюк
ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР (1997) PDF
Ярослав Олегович Палій
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Максим Сергійович Магдій
ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? PDF
Валерій Олександрович Корнієнко
ПРОБЛЕМА ЗАНЕПАДУ МОРАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
УКРАЇНКИ У ПОЛІТИЦІ: РЕАЛЬНІСТЬ І СТЕРЕОТИПИ PDF
Анастасія Валентинівна Денисюк
ІМІДЖ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: РОЛЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ PDF
Максим Андрійович Алєксєєв
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ОСОБИСТІСТЬ PDF
Владислав Володимирович Охов
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НА ПОЛІТИЧНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ PDF
Тетяна Валеріївна Майборода
ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ НАТО PDF
Василь Павлович Мазур
Тероризм – нова глобальна проблема сучасності PDF
Олександр Павлович Дідур
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Олег Іванович Шугайло
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЄС PDF
Ірина Федорівна Попович
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Геннадіївна Пінчук
УКРАЇНА - СОТ: НАСЛІДКИ ВСТУПУ PDF
Катерина Євгеніївна Шелест
ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF
Владислав Юрійович Морозюк
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ЄВРОСОЮЗУ PDF
Наталія Валеріївна Нічук
«25 РОКІВ БАЛАКАНИНИ», АБО «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» PDF
Дмитро Юрійович Руснак
ЄВРО – ГРОШОВА ОДИНИЦЯ ЄС PDF
Михайло Сергійович Лісовий
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Тетяна Петрівна Івацко
ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Сергій Олександрович Бала
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ПРИНЦИПИ PDF
Владислав Олександрович Уманець
СУТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ярослава Віталіївна Марущак
ПРОБЛЕМА ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ярослав Едуардович Копецький
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Павло Юрійович Бондарчук
ДОСВІД РОБОТИ ДПТНЗ «ВІННИЦЬКЕ МВПУ» З УЧНЯМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ PDF
Олександр Дмитрович Дмитрик, Людмила Олександрівна Біла
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ PDF
Людмила Олександрівна Біла, Наталія Леонідівна Гавриш
ПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Сергій Перегончук
РОЛЬ ЖІНКИ У РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Наталія Петрівна Січкоріз, Наталія Іванівна Андрійчук, Тетяна Сергіївна Жила, Тетяна Михайлівна Петлівнича
ДОГОВІР ПРО УТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Олексій Володимирович Кудрик
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ PDF
Олексій Павлович Хникін
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ НАТО ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF
Катерина Валеріївна Поліщук
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОТРИМAННЯ ДЕРЖAВОЮ ЧЛЕНСТВA В НAТО PDF
Юлія Олександрівна Дрожнікова
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРИНЦИП ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Іван Сергійович Іщенко
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Гямфі Самуель Мартін
ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ І ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР PDF
Олег Юрійович Артемчук

Секція англійської мови

ЩО ТАКЕ АРДУІНО? PDF
Наталія Миколаївна Гадайчук, Євген Геннадійович Крекотень
ANALYSIS OF THE APLLICATION OF GRAPHIC AND RADIOFREQUENCY IDENTIFICATION METHODS IN IEEE802.11 NETWORKS PDF
Дмитро Русланович Ільчук
GAME DEVELOPMENT AS A PERSPECTIVE FIELD OF IT-INDUSTRY PDF
Дарія Олегівна Зелінська
HOW STUDENTS CAN USE MOBILE TO LEARN ENGLISH PDF
Людмила Едуардівна Габрийчук
DIFFERENT APPROACHES OF STUDYING GRAMMAR PDF
Світлана Олександрівна Медведєва
THE CHAllENGES OF HIGHER EDUCATION REFORMING IN UKRAINE PDF
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Світлана Степанівна Никипорець, Наталія Миколаївна Гадайчук
САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Світлана Степанівна Никипорець, Надія Валеріївна Герасименко
Роботи із штучним інтелектом PDF
Анна Валеріївна Волошина, Людмила Миколаївна Магас
Бізнес з використанням штучного інтелекту PDF
Ігор Геннадійович Кюльян, Людмила Миколаївна Магас
TASK-BASED LANGUAGE TEACHING, FROM THEORY TO PRACTICE PDF
Людмила Магас
Інтерактивні методи вивчення іноземних мов PDF
Олеся Дмитрівна Присяжна
HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE CAN READ OUR MIND PDF
Максим Віталійович Мазур
LISTENING COMPREHENSION STRATEGIES FOR ESP STUDENTS PDF
Ірина Сергіївна Степанова
Віртуальна реальність та її застосуванння PDF
Антон Олександрович Концевой
PROCESSING AND ANALYSIS OF IMAGES IN THE INTELLECTUALIZED LASER POLARIMETRY SYSTEM OF BIOLOGICAL OBJECTS PDF
Наталія Іванівна Заболотна, Сергій Володимирович Павлов, Олександр Володимирович Карась
VINNYTSIA IS A TOURIST-ATTRACTED CITY PDF
Віта Абрамович
HEARING AIDS AS A PROTEGE PDF
Альона Володимирівна Наконечна
Korean architecture PDF
Світлана Павлівна Жук
SCRUM - НОВИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ PDF
Оксана В'ячеславівна Зубенко, Павло Олегович Столярик
Безпека роботи оператора заправної станції PDF
Андрій Ігорович Булига
Навчання студентів співпраці на лекціях PDF
Віталіна Гарольдівна Дерун
ANDROID IS THE MOST POPULAR MOBILE OPERATING SYSTEM PDF
Віталій Миколайович Задорожний, Людмила Миколаївна Магас
Social and Emotional Learning PDF
Ліана Вікторівна Варчук
THE LINK BETWEEN MENTAL ILL-HEALTH IN YOUNG AND THEIR USE OF SOCIAL NETWORKS PDF
Діана Сергіївна Король
Artificial Intelligence in Computer Games PDF
Михайло Iльченко
Cryptocurrencies PDF
Денис Анатолійович Ткачик
TECHNICAL ACHIEVEMENTS IN UKRAINIAN MEDICINE PDF
Руслан Ігорович Білий
Основні тенденції у машинному навчанні в 2017 році PDF
Ярослав Віталійович Опольський
Alternative Energy Sources PDF
Владислав Сергійович Дев'ятко, Світлана Степанівна Никипорець
Method of development of critical intelligence PDF
Ірина Олександівна Пилипенко
AUGMENTED REALITY AND USING IT IN THE REAL LIFE PDF
Іван Вікторович Клішин
FEATURES OF LEARNING LANGUAGES USING PROGRAMMS PDF
Анастасія Віталіївна Черниш
Revolution in construction. Skyscrapers. Burj Dubai. PDF
Ілона Ігорівна Спринчак
USING A NEURAL NETWORK IN THE SOFTWARE TESTING PROCESS PDF
Юлія Павлівна Носковенко
CURRENT STATE OF BIOENERGY IN UKRAINE PDF
Владислав Анатолійович Гриник, Світлана Степанівна Никипорець
RESEARCH ON INFLUENCE OF WIND POWER PLANTS ON THE LOAD OF LOCAL POWER SYSTEM WORK MODE PDF
Юрій Васильович Семенюк, Світлана Степанівна Никипорець
Жінки в комп'ютерних науках PDF
Юлія Тарасівна Лихогляд
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
Лілія Юріївна Шимчук, Юлія Олександрівна Скорбач, Дар’я Русланівна Мороз

Секція німецької мови

Programmiersprache C++ PDF
Юліанна Ігорівна Дищук
СУЧАСНА РОЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Андрій Миколайович Гриб
Сонячні системи як джерела енергії PDF
Олександр Володимирович Іванішин
Ökologisches Bauen PDF
Юлія Олександрівна Кремінська
WIE IDEEN VON ELON MUSK DIE WELT VERAENDERN PDF
Тетяна Вікторівна Савенчук
Die mörderischen Gefahren der künstlichen Intelligenz PDF
Андрій Олегович Данілов
Eine Jacke von Levi’s und Google, mit der man telefonieren kann PDF
Анастасія Олександрівна Гоголкіна, Ольга Романівна Яковець

Секція етичних і психологічних проблем ділових відносин та менеджменту

Етика відповідальності як методологічна основа розвитку ділових відносин PDF
Микола Прищак, Олександр Лесько
ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТ ДЛЯ ЭФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Валерія Денисівна Панкова
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛЕГЛОГО PDF
Олена Валеріївна Чумаченко
Аналіз американської та японської моделі управління організацією PDF
Алла Ігорівна Лещук
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Вікторія Ігорівна Петрик
Колективізм та індивідуалізм в організації PDF
Віта Володимирівна Загоруй
Проблема стресу у діяльності менеджера PDF
Юлія Леонідівна Григоренко
УПРАВЛІННЯ ЕТАПАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ І. АДІЗЕСА PDF
Анжеліка Володимирівна Солодка, Микола Дем'янович Прищак
Теорії мотивації PDF
Олександр Едуардович Слободянюк
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКА PDF
Ірина-Маргарита Олександрівна Принь
Тайм-менеджмент PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк
ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ PDF
Крістіна Русланівна Траченко
Сенсорний маркетинг як елемент психологічного впливу маркетолога PDF
Вікторія Сергіївна Міронова
РОЗВ’ЯЗАННЯ ДІЛОВИХ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Іллівна Фомич
РОЛЬ КЕРІВНИКА У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ У КОЛЕКТИВІ PDF
Катерина Леонідівна Яворська
Професіоналізм керівника PDF
Михайло Юрійович Дзюбко, Микола Дем’янович Прищак
Формування команди PDF
Юлія Сергіївна Корольчук
Психологічні засади процесу та результату нововведень в організації PDF
Ірина Русланівна Зубар

Секція фізичного виховання та спортивного менеджменту

Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету PDF
Леонід Григорович Євсеев
Здоровий спосіб життя – запорука успіху PDF
Олександр Іванович Підлужняк
Фізична культура та основи здорового способу життя студента PDF
сергій андрійович костюк
Нетрадиційні методи фізичного виховання як засіб зміцнення здоров'я студентської молоді PDF
Володимир Костянтинович Тихонов
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВУЗАХ PDF
Світлана Володимирівна Тихонова
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Василь Володимирович Овчарук
Аналіз структури тренувального процесу легкоатлетів PDF
Віра Григорівна Овчарук
Фітнес – аеробіка як засіб оздоровлення студенток ВНТ PDF
Олена Анатоліївна Колос
Моніторинг складу тіла членів збірної команди ВНТУ з волейболу PDF
Аліна Анатоліївна Чхань
ВИКОРИСТАННЯ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ PDF
Ігор Анатолійович Шемчак
Рівень техніко – тактичної підготовленості збірної команди ВНТУ з футболу PDF
Денис Григорович Кулик
ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛІСТІВ; FORMING FUNCTIONAL PREPARATION OF BASKETBALLIST PDF
Андрій Юрійович Горбатий


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020