Огляд

Пленарне засідання

     14 березня, 1430, ауд. 222 ГУК

     Голова: директор ІнСГН, д. політ. н., професор Денисюк С. Г.

     Заступник голови: к. іст. н., доцент Зінько О. В.


1. Секція філософії

     15-16 березня, 1430, ауд. 104 ГУК

     Голова секції: зав. кафедри, д. філос. н., професор Хома О. І.

     Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

     Секретар: викладач Скопов Є. М.

 

2. Секція культурології

     15-16 березня, 1430, ауд. 2363

     Голова секції: к. іст. н., доцент Зінько О. В.

     Заступник голови: к. мист., доцент Сідлецька Т. І.

     Секретар: Воловодюк С. Ф.

 

3. Секція етичних, психологічних та педагогічних проблем

     15-16 березня, 1430, ауд. 2364

    Голова секції: к. пед. н., доцент Гречановська О. В.

    Заступник голови: к. пед. н., ст. викладач Залюбівська О. Б.

    Секретар: Рикова С. В.

 

4. Секція етичних і психологічних проблем ділових відносин та менеджменту

(секція сформована в рамках проекту наукової співпраці кафедр філософії та гуманітарних наук (ФЕЕЕМ) та економіки підприємства і виробничого менеджменту (ФМ))

     15-16 березня, 1430, ауд. 2401

     Голова секції: к. пед. н., доцент кафедри ФГН Прищак М. Д.

     Заступник голови: к. екон. н., професор кафедри ЕПВМ Лесько О. Й.

     Секретар: ст. лаб. Терук С.Л.

 

5. Секція мовознавства

     15-16 березня, 1415, ауд. 2425

     Голова секції: зав. кафедри, д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

     Заступник голови: к. філол. н., доцент Пустовіт Т. М.

     Секретар: ст. викл. Горчинська Л. В.

 

6. Секція англійської мови

     15-16 березня, 1430, ауд. 3442

     Голова секції: зав. кафедри, к. філол. н., доцент Степанова І. С.

     Заступник голови: к. пед. н., доцент Столяренко О. В.

     Секретар: викл. Зубенко О. В.

 

7. Секція німецької мови

     15-16 березня, 1430, ауд. 3449

     Голова секції: ст. викл. Абрамович Г. В.

     Заступник голови: ст. викл. Яковець О. Р.

     Секретар: ст. викл. Тульчак Л. В.

 

8. Секція технічного перекладу

     15-16 березня, 1430, ауд. 2401

     Голова секції: к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

     Заступник голови: викладач Рудницька Т. Г.

     Секретар: викл. Бойко Ю. В.

 

9. Секція політології і права

     15-16 березня, 1430, ауд. 4423

     Голова секції: зав. кафедри, д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

     Заступник голови: к. політ. н., доцент Похило І. Д.

     Секретар: ст. лаб. Головченко І. О.

 

10. Секція історії України

     15-16 березня, 1430, ауд. 4427

     Голова секції: к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

     Заступник голови: к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

     Секретар: лаб. Цуркан С. Я.

 

11. Секція соціології

     16-17 березня, 1430, ауд. 4426

     Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

     Секретар: Косарєва Л. В.

 

12. Секція фізичного виховання та спортивного менеджменту

     16-17 березня, 1415, ауд. 6216

     Голова секції: зав. кафедри, к. пед. н., проф. Євсєєв Л. Г.

     Заступник голови: викладач Чхань А. А.

     Секретар: ст. лаб. Каплунська А. П.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020