Огляд

Секції

Пленарне засідання

     22 березня 2017 р., 1430, ауд. 2247 

1. Секція біомедичної інженерії

     23 березня 2017 р., 1430, ауд. 2249

     Голова секції: д. т. н., професор Злепко С. М.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Тимчик С. В.

     Секретар: к. т. н., доцент Штофель Д. Х. 

2. Секція телекомунікації

     23 березня 2017 р., 1430, ауд. 1421

     Голова секції: к. т. н., професор Бортник Г. Г.

     Заступник голови: к. т. н., ст. викладач Михалевський Д. В.

     Секретар: інженер Білинська В. П. 

3. Секція радіотехніки

     23 березня 2017 р., 1430, ауд. 1305

     24 березня 2017 р., 1430, ауд. 1305

     Голова секції: д. т. н., професор Осадчук О. В.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Гаврілов Д. В.

     Секретар: к. т. н., доцент Семенов А. О.

4. Секція електроніки і наносистем

     24 березня 2017 р., 1430, ауд. 1315

     Голова секції: д. т. н., проф. Білинський Й. Й.

     Заступник голови: к. т. н., доц. Огородник К. В.

     Секретар: інженер Кузьменок Л. О.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020