Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

АНАЛІЗ ВИМОГ ДО КОНСТРУКЦІЙ ПІДВІСОК АВТОМОБІЛІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ PDF
Андрій Валентинович Слабкий

Секція автомобілів та транспортного менеджменту

РОЗВИТОК ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Євгеній Валерійович Смирнов
СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ PDF
Олександр Валерійович Костюк, Євгеній Валерійович Смирнов
ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
Дмитро Вікторович Борисюк, Анатолій Володимирович Спірін
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ВИХОДУ З КРИЗИ PDF
Віталій Олександрович Огневий, Дмитро Петрович Степанюк

Секція безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Електропровідні бетони для захисту від статичної електрики PDF
Максим Стаднійчук, Михайло Лемешев

Секція галузевого машинобудування та матеріалознавства

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЧАСТОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ ВАЛ-ШЕСТЕРНІ PDF
Валерій Іванович Савуляк, Максим Сергійович Дмитрієв
ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИДІЇ УДАРНО-АБРАЗИВНОМУ ЗНОШУВАННЮ РОЛИКІВ ГУСЕНИЧНИХ РУШІЇВ PDF
Валерій Іванович Савуляк, Валерій Олександрович Криворучко
ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ЗЕРНА НА ОПІРНІСТЬ СТАЛІ ГІДРОЕРОЗІЇ PDF
Валерій Іванович Савуляк, Костянтин Сергійович Шаргородський
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ГРЕБНИХ ГВИНТІВ ЩОДО ПОШКОДЖЕННЯ КАВІТАЦІЄЮ PDF
Валерій Іванович Савуляк, Олександр Сергійович Хоменко
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ PDF
Андрій Валентинович Слабкий
ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЕФЕКТІВ PDF
Шиліна Олена Павлівна, Валерій Іванович Савуляк
ОГЛЯД ОСЦИЛЯТИВНИХ МЕДИЧНИХ ПИЛ PDF
Андрій Валентинович Слабкий, Єлизавета Вікторівна Матюхіна
ЕВТЕКТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЇХ ТЕРМОДИНАМІКА PDF
Валерій Іванович Савуляк

Секція прикладної механіки

ВПЛИВ ГЛИБИНИ РІЗАННЯ ПРИ РОЗТОЧУВАННІ ОТВОРУ НА ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ PDF
Жанна Павлівна Дусанюк, Сергій Володимирович Репінський, Олег Миколайович Онищук, Олександр Іванович Савчук
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ КОНДУКТОРНИХ ВТУЛОК ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ ОБРОБКИ ОТВОРІВ PDF
Олександр Васильович Петров, Владислав Вікторович Сагайдачний, Сергій Олексійович Рябий, Ігор Олександрович Красилюк
ГІДРОПРИВІД ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ З ГІДРОМОТОРОМ ТА БЕЗШУМНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ PDF
Олександр Васильович Петров, Максим Вікторович Трофимчук, Максим Сергійович Сторожук
3D-ПРИНТЕРИ ВИДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДРУКУ PDF
Наталія Степанівна Семічаснова, Сергій Іванович Сухоруков, Олександр Олександрович Кособуцький
ПУЛЬСОМЕТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ НА БАЗІ ARDUINO UNO R3 PDF
Наталія Степанівна Семічаснова, Роман Олегович Мартишев, Владислав Олегович Мартишев
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБУ МЕТОДАМИ ХОЛОДНОЇ ОБРОБКИ ТИСКОМ PDF
Віктор Григорович Писаренко, Віктор Валерійович Савуляк
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПРИ БАГАТОПРОХІДНІЙ ОБРОБЦІ ОБКОЧУВАННЯМ РОЛИКОМ PDF
Ольга Валентинівна Сердюк
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ СКЛАДОВИХ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ PDF
Наталія Степанівна Семічаснова
МОДЕЛІ ПЛАСТИЧНОСТІ В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ PDF
Сергій Іванович Сухоруков

Секція опору матеріалів та обробки тиском

ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТОНКОЛИСТОВИХ СКЛАДНИХ ПРОФІЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ PDF
Дмитро Олександрович Салін, Вадим Васильович Василишен, Інна Юріївна Кириця
МІКРОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ДРОТУ З МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТАЛЕЙ PDF
Олександр Володимирович Грушко, Юлія Олегівна Слободянюк


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020