Огляд

Секції

Пленарне засідання

      13 березня, 1430зала 12

     Голова секції: декан факультету машинобудування та транспорту (ФМТ), к.т.н., професор Бурєнніков Ю. А.

     Заступник голови: заступник декана ФМТ з наукової роботи та міжнародного співробітництва, д. т. н., професор Севостьянов І. В. 

      

1. Секція автомобілів та транспортного менеджменту

     14–15 березня, 1430, ауд. 3217

     Голова секції: зав. каф. автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ), д. т. н., професор Біліченко В. В.

     Заступник голови: доцент каф. АТМ, к. т. н., доцент Кашканов А. А.

     Секретар: асистент каф. АТМ Коробов С. С.

 

2. Секція безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

     14–15 березня, 1430, ауд. 3402

     Голова секції: зав. каф. безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки (БЖДПБ) д. пед. н., професор Кобилянський О. В.

     Заступник голови: доцент, к.т.н., доцент Терещенко О. П.

     Секретар: доцент каф. БЖДПБ, к. т. н. Віштак І. В.

 

3. Секція галузевого машинобудування та матеріалознавства

     14–15 березня, 1430, ауд. 1208

     Голова секції: зав. каф. галузевого машинобудування (ГМ), д. т. н., доцент Поліщук Л. К.

     Заступник голови: доцент каф. ГМ, к.т.н. Слабкий А. В.

     Секретар: інженер каф. ГМ Івашко Є. І.

 

4. Секція прикладної механіки

     14–15 березня, 1430, ауд. 1220

     Голова секції: зав. каф. технології та автоматизації машинобудування (ТАМ), д.т.н., доцент Козлов Л. Г.

     Заступник голови: доцент каф. ТАМ, к. т. н., доцент Сухоруков С. І.

     Секретар: асистент каф. ТАМ Сердюк О. В.


5. Секція опору матеріалів та обробки тиском

     14–15 березня 1430, ауд. 1113

     Голова секції: зав. каф. опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ), д. т. н., професор Огородніков В. А.

     Заступник голови: заступник зав. каф. ОМПМ з наукової роботи, д. т. н., професор Грушко О. В.

     Секретар: науковий співробітник каф. ОМПМ Побережний М. І.


6. Секція озброєння та військова техніка

     14–15 березня, 1430, ауд. 3335

     Голова секції: завідувач каф. військової підготовки (ВП), д. т. н., професор Поляков А. П.

     Заступник голови: викладач каф. ВП Замазій С. А.

     Секретар: викладач каф. : викладач каф. ВП Ваколюк С. Л.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020