Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція менеджменту, маркетингу та економіки

Управління державними підприємствами в аспекті зростання їх конкурентоспроможності PDF
Ольга Миколаївна Вус, Людмила Миколаївна Ткачук
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ PDF
Вікторія Максимівна Тямушева, Азарова Анжеліка Олексіївна Олексіївна, Ткачук Людмила Миколаївна
Державне управління організаційним капіталом в контексті інноваційного розвитку PDF
Катерина Олексіївна Воронюк, Анжеліка Олексіївна Азарова
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА PDF
Олена Анатоліївна Сметанюк
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Анна Валеріївна Вітюк
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Валеріївна Вітюк
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ АВІАКОМПАНІЙ PDF
Тетяна Віталіївна Лесько, Лілія Миколаївна Благодир
ЛІДЕРИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ БРЕНДИНГУ PDF
Олена Валеріївна Штовба
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: У ПОШУКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ PDF
Лілія Миколаївна Благодир
Сучасний стан організаційно-управлінського механізму протидії неспостережуваним економічним процесам PDF
Олег Васильович Мороз, Володимир Михайлович Семцов
ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ОДНА ІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ PDF
Любов Сергіївна Філатова
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ З «КАДРОВИМ ЯДРОМ» ЧЕРЕЗ ПАРАДИГМУ «ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ» PDF
Аліна Віталіївна Бондарчук, Леонід Миколайович Несен
ПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Світлана Миколаївна Одосій, Ілля Леонідович Несен

Секція підприємництва і фінансової діяльності

МАРКУВАННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Омелянівна Мороз, Світлана Омелянівна Белінська
Ефективність здійснення витрат на підприємстві молокопродуктового підкомплексу PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Володимирівна Шварц
ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Віталій Леонідович Білоконь
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна, Юлія Юріївна Любінецька
УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Станіславівна Краєвська
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Сергіївна Шаховал
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Микола Володимирович Кобися
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Максим Валерійович Присяжнюк
ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УКЛАДАННЯ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Володимир Сергійович Хижняк
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Каріна Віталіївна Закревська
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Анастасія Михайлівна Рязанова
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна, Мар’яна Ігорівна Клименко
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Пілявоз
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Віталіївна Свинар
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Олегівна Мороз, Людмила Іванівна Губанова, Лариса Володимирівна Мовчан
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Вероніка Сергіївна Моргунова, Олександр Володимирович Ліхнякевич
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Катерина Леонідівна Яворська

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В КРИПТОГРАФІЧНИХ ШИФРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КРИПТОСТІЙКОСТІ PDF
Олександр Ігорович Цимбал
АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СХЕМИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ ECDSA PDF
Назар Юрійович Шпортюк
Забезпечення стійкості цифрових водяних знаків до геометричних перетворень растрових зображень PDF
Василь Васильович Карпінець, Ольга Володимирівна Салієва
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Анатолій Антонович Шиян
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Валентина Фанілівна Хісматулліна
Захист інформації в Базах даних PDF
Наталія Касянчук, Людмила Ткачук
ЧАС СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Лілія Нікіфорова
ПОБУДОВА ВЕБ-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ PDF
Наталія Жмуцька
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ PDF
Віталій Олександрович Гудзь
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКЕРНИХ КОНТЕЙНЕРІВ ПЕРЕД ВІРТУАЛЬНИМИ МАШИНАМИ ДЛЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Ілля Андрійович Гунько
Консолідований інформаційний ресурс у сфері готельного бізнесу PDF
Тетяна Костюк
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ PDF
Владислав Олександрович Блонський
ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ОБМІНУ ДАНИМИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Андрій Васильович Приймак
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ОСНОВІ КВАНТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ PDF ФАЙЛІВ PDF
Янна В'ячеславівна Чайковська
МЕТОД ЗАХИСТУ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ШЛЯХОМ КВАНТУВАННЯ PDF
Янна Чайковська
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Валерія Олегівна Вергеліс
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦЙНОГО РЕСУРСУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Вікторія Дмитрівна Хомяк
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Олена Анатоліївна Стахова, Анастасія Юріївна Смалківська
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ганна Костянтинівна Івінська, Анастасія Павлівна Ткачук
Дослідження можливості підвищення стійкості протоколу аутентифікації WPA-PSK PDF
Яна Юріївна Яремчук
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ АКУСТИЧНИМИ КАНАЛАМИ PDF
Сергій Павлович Мурза
Публічне управління процесами розподіленого доступу в галузі телемедицини засобами СУБД PDF
Віталій Олегович Вальчук, Анжеліка Олексіївна Азарова
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУР ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛНОСТІ СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ М. ВІННИЦЯ PDF
Andrii Vadimovich Kudlyk

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Майборода
Бізнес-гра, як один із інноваційних способів виховати сучасного підприємця PDF
Оксана Олександрівна Адлер, Каріна Вікторівна Петлінська
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Олена Плешко
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ PDF
Оксана Олександрівна Адлер, Михайло Володимирович Лошак
Маркетинговий механізм. Що потрібно знати? PDF
Раїса Віталіївна Баранова
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Дмитро Павлович Осаволюк
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Валерія Іванівна Безносюк
АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ МЕТА PDF
Оксана Юріївна Магденко
Мотивація кадрів як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства PDF
Ірина Олександрівна Пилипенко
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ольга Володимирівна Поляруш
ПІДГОТОВКА КАДРІВ В УМОВАХ РИНКУ PDF
Інна Вікторівна Сельська
Управління конфліктами в організації PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Наталія Іллівна Фомич
AMBIENT-МАРКЕТИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Валеріївана Майборода
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ PDF
Володимир Олександрович Козловський
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Олександр Вікторович Мазурок
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Володимирович Козловський, Святослав Володимирович Мартинюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Максим Олексійович Осокін
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Оксана Володимирівна Заремба
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
МОДЕЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Світлана Анатоліївна Зварищук, Лілія Петрівна Руда
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк, Михайло Володимирович Лошак
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ» У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк, Катерина Василівна Подолянчук
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Лілія Петрівна Руда
АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Лілія Нікіфорова
Проблеми впровадження принципів тайм-менеджменту в практиці управління PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк, Ірина Валеріївна Причепа
Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука конкурентоспроможності підприємства за сучасних умов PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
ТЕХНОПАРКИ В УКРАЇНІ ТА ДИНАМІКА ЇХ РОЗВИТКУ PDF
Михайло Володимирович Лошак, Вячеслав Валерійович Кавецький
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Олександр Йосипович Лесько, Валерія Іванівна Безносюк
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Олександр Йосипович Лесько
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ PDF
Олександр Йосипович Лесько, Михайло Володимирович Лошак
ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Микола Іванович Небава, Лі Янань
Управлінська інформація: сутність, класифікація, вимоги PDF
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Лілія Володимирівна Сікорська
Управління ризиками к складова успіху підприємницької діяльності за сучасних умов PDF
Ірина Валеріївна Причепа
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Олександрівна Адлер, Наталія Миколаївна Малініна
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк, Вікторія Максимівна Тямушева
РОЛЬ ІТ-ІНДУСТРІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
Лариса Глущенко, Ярослав Гошій
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Глущенко, Оксана Дісяк
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ PDF
Лариса Глущенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олександр Йосипович Лесько, Каріна Вікторівна Петлінська
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Раїса Віталіївна Баранова
ЗВ`ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Оксана Юріївна Магденко
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА КОНВЕРТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Раїса Віталіївна Баранова, Вячеслав Валерійович Кавецький
ПЛАТФОРМА MERCH BY AMAZON, ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ДИЗАЙНЕРА-ПОЧАТКІВЦЯ PDF
Лариса Глущенко, Юлія Завадська
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марина Володимирівна Бальзан
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ PDF
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Ольга Володимирівна Поляруш

Секція фінансів та інноваційного менеджменту

МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Володимирович Зянько, Тарас Владиславович Перерва
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віталій Володимирович Зянько, Дун Чживей
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віталій Володимирович Зянько, Дун Сіньїн
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В СУАСНИХ РЕАЛІЯХ PDF
Марія Олександрівна Гайдей
ТЕОРЕКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Анатоліївна Зварищук
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Алла Олександрівна Лаптєва
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» PDF
Оксана Володимирівна Заремба
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ВМЗ «РОШЕН») PDF
Діана Олександрівна Гладка
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ PDF
Віталій В'ячеславович Сахаров
СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА УКРАЇНИ PDF
Валерія Денисівна Панкова
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька
ЯКІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Наталія Олегівна Коваль
КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В'ячеслав Васильович Джеджула, Ірина Юріївна Єпіфанова
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Катерина Василівна Подолянчук
Фактори, що впливають на прибуток підприємства PDF
Альона Ігорівна Голубко
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Василь Григорович Фурик
ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Сергіївна Гуменюк
ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ PDF
Олег Анатолійович Шевченко
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Володимир Віталійович Білецький
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Карина Русланівна Шаркевич
ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МБРР В УКРАЇНІ PDF
Марина Сергіївна Маліцька
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ПРИБУТКУ PDF
Владислав Олександрович Слюсар
Вплив інфляційних процесів на фінансовий стан підприємства в умовах глобалізаційних викликів PDF
Наталія Миколаїіна Багінська
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Діана Олександрівна Лабан
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Іванна Михайлівна Попович
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Юріївна Очеретна
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Вероніка Вячеславівна Шаповалюк
Тезаврація прибутку як важливий напрямок самофінансування суб’єктів господарської діяльності PDF
Валерія Андріївна Богданова
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Руслан Васильович Головань
УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валерія Денисівна Панкова
СТРАТЕГІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ PDF
Таїсія Сергіївна Рибаченко
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Богдан Олександрович Косюк
Тенденції розвитку фондових бірж України PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Віталіївна Лукашенко
ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Тетяна Олександрівна Дудник
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ілона Миколаївна Воротнюк
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Дмитро Вікторович Подолян
САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ТИПОВІ ЗАХОДИ PDF
Руслана Русланівна Волкотруб


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020