Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) AMBIENT-МАРКЕТИНГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Валеріївана Майборода
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА КОНВЕРТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Анотація
Раїса Віталіївна Баранова, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНВЕСТИЦІЙНО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МБРР В УКРАЇНІ Анотація
Марина Сергіївна Маліцька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація
Світлана Анатоліївна Зварищук, Лілія Петрівна Руда
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Анотація
Олена Плешко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ Анотація
Лариса Глущенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Ірина Олегівна Мороз, Людмила Іванівна Губанова, Лариса Володимирівна Мовчан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Володимир Віталійович Білецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука конкурентоспроможності підприємства за сучасних умов Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Ольга Володимирівна Поляруш
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРИПТОГРАФІЧНОЇ СХЕМИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУВАННЯ ECDSA Анотація
Назар Юрійович Шпортюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Тетяна Пілявоз
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Діана Олександрівна Лабан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Михайло Володимирович Лошак
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В КРИПТОГРАФІЧНИХ ШИФРАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КРИПТОСТІЙКОСТІ Анотація
Олександр Ігорович Цимбал
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНАЛІЗ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Нікіфорова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Дмитро Вікторович Подолян
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ МЕТА Анотація
Оксана Юріївна Магденко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Бізнес-гра, як один із інноваційних способів виховати сучасного підприємця Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Каріна Вікторівна Петлінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Марина Володимирівна Бальзан
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ОСНОВІ КВАНТУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ PDF ФАЙЛІВ Анотація
Янна В'ячеславівна Чайковська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація
Валерія Іванівна Безносюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ОДНА ІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ Анотація
Любов Сергіївна Філатова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УКЛАДАННЯ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Володимир Сергійович Хижняк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Вікторія Максимівна Тямушева
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Вплив інфляційних процесів на фінансовий стан підприємства в умовах глобалізаційних викликів Анотація
Наталія Миколаїіна Багінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ Анотація
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц, Вероніка Сергіївна Моргунова, Олександр Володимирович Ліхнякевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Державне управління організаційним капіталом в контексті інноваційного розвитку Анотація
Катерина Олексіївна Воронюк, Анжеліка Олексіївна Азарова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Дослідження можливості підвищення стійкості протоколу аутентифікації WPA-PSK Анотація
Яна Юріївна Яремчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ» У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ Анотація
Ольга Георгіївна Ратушняк, Катерина Василівна Подолянчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: У ПОШУКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ Анотація
Лілія Миколаївна Благодир
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» Анотація
Оксана Володимирівна Заремба
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація
Вероніка Вячеславівна Шаповалюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ Анотація
Володимир Олександрович Козловський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Валентина Фанілівна Хісматулліна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Ефективність здійснення витрат на підприємстві молокопродуктового підкомплексу Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Забезпечення стійкості цифрових водяних знаків до геометричних перетворень растрових зображень Анотація
Василь Васильович Карпінець, Ольга Володимирівна Салієва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ АКУСТИЧНИМИ КАНАЛАМИ Анотація
Сергій Павлович Мурза
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Захист інформації в Базах даних Анотація
Наталія Касянчук, Людмила Ткачук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Ірина Володимирівна Шварц
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЗВ`ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Анотація
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Оксана Юріївна Магденко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУР ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛНОСТІ СПОРТИВНИХ ЗАКЛАДІВ М. ВІННИЦЯ Анотація
Andrii Vadimovich Kudlyk
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Валерія Олегівна Вергеліс
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Олена Анатоліївна Стахова, Анастасія Юріївна Смалківська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Консолідований інформаційний ресурс у сфері готельного бізнесу Анотація
Тетяна Костюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
В'ячеслав Васильович Джеджула, Ірина Юріївна Єпіфанова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація
Богдан Олександрович Косюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Дун Сіньїн
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЛІДЕРИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ БРЕНДИНГУ Анотація
Олена Валеріївна Штовба
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ Анотація
Олег Анатолійович Шевченко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація
Алла Олександрівна Лаптєва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Маркетинговий механізм. Що потрібно знати? Анотація
Раїса Віталіївна Баранова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МАРКУВАННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ Анотація
Олена Омелянівна Мороз, Світлана Омелянівна Белінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МЕТОД ЗАХИСТУ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ШЛЯХОМ КВАНТУВАННЯ Анотація
Янна Чайковська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Тарас Владиславович Перерва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Світлана Анатоліївна Зварищук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ Анотація
Анатолій Антонович Шиян
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вячеслав Валерійович Кавецький
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Мотивація кадрів як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства Анотація
Ірина Олександрівна Пилипенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Віталій Володимирович Зянько, Дун Чживей
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація
Анастасія Михайлівна Рязанова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Катерина Василівна Подолянчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Ганна Костянтинівна Івінська, Анастасія Павлівна Ткачук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ Анотація
Вікторія Максимівна Тямушева, Азарова Анжеліка Олексіївна Олексіївна, Ткачук Людмила Миколаївна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИДУ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Олександрівна Адлер, Наталія Миколаївна Малініна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна, Мар’яна Ігорівна Клименко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація
Дмитро Павлович Осаволюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ Анотація
Наталія Іллівна Фомич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Олена Віталіївна Лукашенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦЙНОГО РЕСУРСУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація
Анжеліка Олексіївна Азарова, Людмила Миколаївна Ткачук, Вікторія Дмитрівна Хомяк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Віталій Леонідович Білоконь
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Карина Русланівна Шаркевич
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ілона Миколаївна Воротнюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація
Олександр Володимирович Козловський, Святослав Володимирович Мартинюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Олександр Вікторович Мазурок
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Максим Олексійович Осокін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Каріна Вікторівна Петлінська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ Анотація
Олександр Йосипович Лесько, Михайло Володимирович Лошак
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Володимир Олександрович Козловський, Раїса Віталіївна Баранова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ ОБМІНУ ДАНИМИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ Анотація
Андрій Васильович Приймак
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПІДГОТОВКА КАДРІВ В УМОВАХ РИНКУ Анотація
Інна Вікторівна Сельська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація
Світлана Миколаївна Одосій, Ілля Леонідович Несен
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКЕРНИХ КОНТЕЙНЕРІВ ПЕРЕД ВІРТУАЛЬНИМИ МАШИНАМИ ДЛЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ Анотація
Ілля Андрійович Гунько
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Анотація
Аліна Олександрівна Савельєва
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація
Лілія Петрівна Руда
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ Анотація
Віталій В'ячеславович Сахаров
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПЛАТФОРМА MERCH BY AMAZON, ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ДИЗАЙНЕРА-ПОЧАТКІВЦЯ Анотація
Лариса Глущенко, Юлія Завадська
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПОБУДОВА ВЕБ-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ Анотація
Наталія Жмуцька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Вікторія Сергіївна Гуменюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Людмила Миколаївна Ткачук, Василь Григорович Фурик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Анотація
Тетяна Олександрівна Дудник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) Проблеми впровадження принципів тайм-менеджменту в практиці управління Анотація
Ірина Леонідівна Соломонюк, Ірина Валеріївна Причепа
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація
Тетяна Миколаївна Білоконь, Микола Володимирович Кобися
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація
Оксана Владиславівна Безсмертна, Юлія Юріївна Любінецька
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
Анна Валеріївна Вітюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2019) ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Тамара Віталіївна Іванчик
 
1 - 100 з 145 результатів 1 2 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020