Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція менеджменту, маркетингу та економіки

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА PDF
Олена Анатоліївна Сметанюк
Сучасний стан організаційно-управлінського механізму протидії неспостережуваним економічним процесам PDF
Олег Васильович Мороз, Володимир Михайлович Семцов

Секція підприємництва і фінансової діяльності

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Віталіївна Свинар

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

Забезпечення стійкості цифрових водяних знаків до геометричних перетворень растрових зображень PDF
Василь Васильович Карпінець, Ольга Володимирівна Салієва
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СФЕРИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Олена Анатоліївна Стахова, Анастасія Юріївна Смалківська

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

ПІДГОТОВКА КАДРІВ В УМОВАХ РИНКУ PDF
Інна Вікторівна Сельська
Управління конфліктами в організації PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
Проблеми впровадження принципів тайм-менеджменту в практиці управління PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк, Ірина Валеріївна Причепа
Інноваційно-інвестиційна діяльність як запорука конкурентоспроможності підприємства за сучасних умов PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
Управлінська інформація: сутність, класифікація, вимоги PDF
Світлана Стасисівна Мацкевічус, Лілія Володимирівна Сікорська

Секція фінансів та інноваційного менеджменту

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віталій Володимирович Зянько, Дун Сіньїн
ТЕОРЕКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ PDF
Віталій В'ячеславович Сахаров
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ПРИБУТКУ PDF
Владислав Олександрович Слюсар
Тенденції розвитку фондових бірж України PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020