Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція підприємництва і фінансової діяльності

УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Алла Станіславівна Краєвська
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Микола Володимирович Кобися
ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна, Мар’яна Ігорівна Клименко

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

Забезпечення стійкості цифрових водяних знаків до геометричних перетворень растрових зображень PDF
Василь Васильович Карпінець, Ольга Володимирівна Салієва
Захист інформації в Базах даних PDF
Наталія Касянчук, Людмила Ткачук
Консолідований інформаційний ресурс у сфері готельного бізнесу PDF
Тетяна Костюк

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ: ЗМІНА ОРІЄНТИРІВ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ PDF
Володимир Олександрович Козловський
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Олександр Вікторович Мазурок
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Володимирович Козловський, Святослав Володимирович Мартинюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Максим Олексійович Осокін
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька
МОДЕЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
ТЕХНОПАРКИ В УКРАЇНІ ТА ДИНАМІКА ЇХ РОЗВИТКУ PDF
Михайло Володимирович Лошак, Вячеслав Валерійович Кавецький
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Павлович Осаволюк, Вячеслав Валерійович Кавецький
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Володимир Олександрович Козловський, Раїса Віталіївна Баранова
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА КОНВЕРТАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Раїса Віталіївна Баранова, Вячеслав Валерійович Кавецький

Секція фінансів та інноваційного менеджменту

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька
ЯКІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Наталія Олегівна Коваль
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Богдан Олександрович Косюк


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020