Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПРИСТОЇВ НЕІНВАЗИВННОГО ВИМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ Анотація
Юрій Віталійович Павленко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Апаратне хешвання даних Анотація
Лілія Вікторівна Кузьменко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) АРХІТЕКТУРА ЗОБРАЖАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ШАРІВ, ВІДТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЇХ СТРУКТУРИ Анотація
Наталія Іванівна Заболотна, Антон Ігорович Колівошко, Донат Васильович Мельник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) БАГАТО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСОЦІАТИВНИЙ ПРОЦЕСОР Анотація
Богдан Ігорович Круківський
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) Багатопотокова обробка зображень з адаптивною фільтрацією в задачах відслідковування об’єктів Анотація
Андрій Юрійович Лавров
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ «РОЗУМНИХ» ПРИСТРОЇВ ТА УБУДОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Анотація
Ярослав Анатолійович Кулик, Володимир Миколайович Папінов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) Візуалізації прихованих відношень за профілями науковців в Google Scholar Анотація
Тетяна Манглієва
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) Варіант побудови нейромережевого класифікатора Анотація
Антон Вікторович Маслій
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВДОСКОНАЛЕНА СПЕКТРОМЕТРИЧНА СХЕМА ІОГАННСОНА ДЛЯ РЕНТГЕНІВСЬОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ Анотація
Олексiй Михайлович Мормiтко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОМИСЛОВОЇ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ Анотація
Ярослав Анатолійович Кулик, Володимир Миколайович Папінов
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ В ДИЛАТОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація
Марія Ігорівна Каращенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ВЕЛИКИХ МІСТ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Анотація
Владислав Олександрович Плисак, Олена Дмитрівна Никитенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Вейвлет-кодер з корекцією вейвлет-коефіцієнтів Анотація
Володимир Гармаш, Юрій Сокирко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА РАДІОАКТИВНОСТІ ЗАСТОСОВУЮЧИ МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація
Михайло Вікторович Лисий, Олексій Францевич Карбівський, Олександр Урсул
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Виділення індивідуальних мовленнєвих ознак для автоматизованої комп'ютерно-інтегрованої системи верифікації мовця Анотація
Вадим Васильович Матусов
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ОЗНАК МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ ТОМОГРАФІЇ Анотація
Олександр Володимирович Карась, Наталія Іванівна Заболотна
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Визначення густини мікродефектів Анотація
Михайло Володимирович Кузнєцов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ Анотація
Анастасія Вікторівна Власюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Визначення золи в натуральній розчинній каві Анотація
Вікторія Сергіївна Маньковська, Тетяна Анатоліївна Коваль
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) Визначення ключових слів з тексту повідомлень мікроблогів Анотація
Олександр Вікторович Яхимович
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Визначення органолептичних показників якості хлібобулочних виробів Анотація
Анастасія Григорівна Гурневич
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ПІДСТАВІ ДВОВИМІРНИХ МОМЕНТІВ Анотація
Антоніна Героніївна Буда
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ВИКОНАННЯ РОЗРІЗУ БУДІВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ Archi-CAD 19.0 Анотація
Богдан Болеславович Корчевський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ «РОЗУМНИХ» ЗАСТОСУВАНЬ Анотація
Лілія Вікторівна Кузьменко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВИКОРИСТАННЯ АУДІО ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ЛЮДИНИ В ЛЮДИНО-МАШИННИХ СИСТЕМАХ Анотація
Тетяна Вікторівна Грищук, Богдан Михайлович Семко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Використання графічних комп’ютерних систем при вивченні інженерної графіки Анотація
Юрій Олександрович Слободянюк, Олена Валеріївна Слободянюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВИХ РОЗШИРЕНЬ ДЛЯ СТВО-РЕННЯ 3D ОБ’ЄКТІВ В СЕРЕДОВИЩІ «ARCHI CAD» Анотація
Богдан Болеславович Корчевський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MATLAB ДЛЯ ОБРОБКИ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СХЕМ ВИШИВАННЯ Анотація
Тетяна Вікторівна Грищук, Павло Тарасович Мельник
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Використання концепції "Інтернет-речей" у сучасному світі Анотація
Микола Сергійович Гречанюк, Богдан Леонідович Лопухов, Сергій Михайлович Хмарук
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ Анотація
Богдан Болеславович Корчевський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Використання узагальненого підходу при автоматизації проведення сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю Анотація
Олександр Васильович Захарчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ РІВНЯ МОЛОКА У МОЛОКОПРИЙМАЛЬНІЙ КАМЕРІ ДОЇЛЬНОГО АПАРАТУ Анотація
Уляна Станіславівна Мельничук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВИМІРЮВАННЯ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ В ДИЛАТОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація
Марія Ігорівна Каращенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ВИМІРЮВАЧ ЄМНОСТІ АКУМУЛЯТОРІВ. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ЄМНОСТІ АКУМУЛЯТОРІВ Анотація
Володимир Петрович Кулик
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВИСОКОДОСТУПНИЙ ТА ВІДМОВОСТІЙКИЙ ВЕБ-ДОДАТОК Анотація
Vladyslav Umanets
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Виявлення 4ХХ та 5ХХ помилок на сайті як впливний фактор на результат точності рекомендаційних систем Анотація
Михайло Васильович Глушко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Виявлення об’єктів на аерофотозображеннях Анотація
Марина Емзарівна Черткоєва, Роман Васильович Маслій
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Властивості кривих ліній та їх застосування при утворенні поверхонь Анотація
Антоніна Героніївна Буда, Ольга Олександрівна Завальнюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ДАЧИКИ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАУРИ ТА МЕХАНІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Анотація
Максим Володимирович Стадник
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ДАЧИКИ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАУРИ ТА МЕХАНІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ Анотація
Максим Володимирович Стадник, Вадим Петрович Зборовський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Волоконно-оптична та атмосферно-оптична лінії зв'язку для обмінну даних із віддаленими сенсорами (вимірювальними блоками) Анотація
Євгеній Олегович Дацюк
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ВПЛИВ МЕТРИКИ ВІДМІННОСТІ КОЛЬОРІВ НА ЯКІСТЬ ТА ШВИДКОДІЮ СЕГМАНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ Анотація
Дмитро Дмитрович Луп'як
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ, ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація
Катерина Євгеніївна Шелест, Володимир Юрійович Коцюбинський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Впровадження ГІС до системи руху громадського транспорту Анотація
Андрій Русланович Ящолт, Сергій Гусак, Павло Марченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ГІС-АНАЛІЗ ДАНИХ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Євгеній Миколайович Крижановський, Анастасія Олексіївна Князюк, Інна Вікторівна Ремарчук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ГІС-АНАЛІЗ ДАНИХ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОПЛАЧУВАНОСТІ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Ігор Ющук, Андрій Лотоцький
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ГІС-АНАЛІЗ ДАНИХ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація
Євгеній Миколайович Крижановський, Олександр Валерійович Поліщук
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «SCAD OFFICE» Анотація
Богдан Болеславович Корчевський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ СВІТЛА В НАВЧАЛЬНИХ АУДИТОРІЯХ Анотація
Яніна Германівна Скорюкова, Сергій Михайлович Марков
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Групова робототехніка для автоматизації складних технологічних процесів та операцій Анотація
Ярослав Дякун
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ДАТЧИК КОНТРОЛЮ РІВНЯ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРО- МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ Анотація
Ганна Пастушенко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Декомпозиційні структури технічних систем як засоби забезпечення комплексної ефективності Анотація
Таїсія Миколаїва Боровська, Ірина Сергіївна Бевз, Ірина Сергіївна Колесник
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ХАОС У RL – ДІОДНИХ КОЛАХ ВИСОКОЧАСТОТНОГО СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В МЕТРОЛОГІЇ Анотація
Михайло Васильович Глушко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ LDPC-КОДІВ Анотація
Максим Кисляченко, Юрий Иванов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ Анотація
Юрій Русланович Паянок, Дмитро Юрійович Кривенко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Додаткова множина ознак при аналізі контуру зображень Анотація
Антоніна Героніївна Буда
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОРІВНЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PROGRESSIVE WEB APP ТА NATIVE MOBILE APP Анотація
Анастасія Олександрівна Марчук
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ СЕРВІСІВ АРI СЕРВЕРА Анотація
Ілона Віталіївна Богач, Ірина Володимирівна Вернік
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗ ЗНАНЬ МАМДАНІ З РІЗНОЮ КІЛЬКІСТЮ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ Анотація
Артем Олейник, Юрий Иванов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Дослідження ефективності навчання згортальної нейронної мережі від обраної апаратної платформи Анотація
Олексій Олексійович Максимов, В'ячеслав Васильович Ковтун
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Дослідження комітету нейромереж у автоматизованій системі розпі-знавання мовців критичного застосування Анотація
Анжеліка Дамірівна Гафурова, В'ячеслав Васильович Ковтун
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Дослідження критеріїв відмінності кольору пікселів на зображенні Анотація
Алла Василівна Олесенко, Роман Наумович Квєтний
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація
Анастасія Тарасівна Науменко, Володимир Володимирович Гармаш
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Дослідження методів розв’язання задачі комівояжера на основі сучасних інтелектуальних технологій Анотація
Андрій Володимирович Корпало, Олексій Миколайович Козачко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Дослідження методів стиснення зображень на основі дискретних ортогональних функцій Анотація
Марина Барченко
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Дослідження методів фрагментарного стиснення відеопотоку Анотація
Олена Володимирівна Черноволик, Володимир Володимирович Гармаш
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Дослідження невизначеності вимірювання концентрації іонів під час використання засобу вимірювання побудованого за принципом аналого-цифрового перетворення Анотація
Євгеній Данилюк
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО КЛАСИФІКАТОРУ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація
Марина Святославівна Фурман, В'ячеслав Васильович Ковтун
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Дослідження проходження оптичного випромінювання крізь водно-молочний розчин Анотація
Інна Григорівна Симчук, Павло Ігорович Кулаков, Анна Павлівна Кулакова
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Дослідження проходження оптичного випромінювання крізь водно-молочний розчин Анотація
Інна Григорівна Симчук
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОТКАНИНИ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ ХВИЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА СФ-46 Анотація
Тетяна Козловська, Максим Алєксєєв
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ НА КІНЦІВКАХ Анотація
Яніна Германівна Скорюкова, Володимир Сергійович Павлов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Експериментальне дослідження газових підвісів Анотація
Алла Володимирівна Шевченко
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ МЕТОДУ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЇ «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ» Анотація
Анна Ігорівна Лісовенко, Олег Володимирович Бісікало
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЦІНОВИХ РЯДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЦІНКИ РІЗНИХ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ Анотація
Євгеній Іванович Бакай, Владислав Володимирович Кабачій, Роман Васильович Маслій
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Емпірична концепція модуля розпізнавання особи водія Анотація
Артем Олексійович Береза, В'ячеслав Васильович Ковтун
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Олександр Миколайович Васілевський
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Олександр Миколайович Васілевський, Олександр Сергійович Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗГУЧЕНОГО МОЛОКА Анотація
Роман Олександрович Звонарьов
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗГОРТАЛЬНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖІ ВІД ПАРАМЕТРІВ ЇЇ АРХІТЕКТУРИ Анотація
В'ячеслав Васильович Ковтун, Марина Святославівна Фурман
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Застосування VR-технології у сучасному світі Анотація
Микола Сергійович Гречанюк, Валентин Іванович Плахотний, Вероніка Михайлівна Токаренко
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ЗАСТОСУВАННЯ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ СЕРВЕРА Анотація
Маргарита Олександрівна Мартиненко, Володимир Сергійович Озеранський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ ТЕКСТУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Анотація
Максим Михайлович Стовбчатий
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА УКРАЇНОМОВНОГО ТЕКСТУ Анотація
Максим Михайлович Стовбчатий
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФАЗОГРАФІЇ ДЛЯ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ Анотація
Марина Олегівна Пащенко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ В БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація
Тетяна Козловська, Максим Водяний
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Застосування оптико-електронних технологій для задач моніторингу та діагностики периферійного кровообігу Анотація
Володимир Сергійович Павлов
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «БРИТВА ОККАМА» ДО ЗАДАЧ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Анотація
Олег Володимирович Бісікало
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація
Олександр Сергійович Пімєнов
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) ЗАСТОСУВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПОДІЮ Анотація
Антон Олександрович Концевой
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ Анотація
Антон Колівошко
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Анотація
Сергій Володимирович Павлов, Олександр Станіславович Камінський
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Збір та обробка історичних даних для системи прийняття рішень Анотація
Денис Анатолійович Ткачик
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Зменшення вербального шуму при визначенні ключових слів Анотація
Олександр Вікторович Яхимович
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) ЗНАХОДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ НА ДЕРВИНІ ШЛЯХОМ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ Анотація
Геннадій Сергійович Колесник
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Интерференция лазерных пучков в массивах СС-VCSEL Анотація
Станіслав Тужанський, Геннадій Лисенко, Медин Альравшди
 
XLV Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем та автоматики (2016) Квантово-розмірні структури для випромінювання Анотація
Олександр Станіславович Камінський, Олег Кузін
 
XLVIII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2019) Клієнт-серверна система мотивації покупок користувачів через використання бонусних заохочень Анотація
Михайло Лісовий, Володимир Коцюбинський
 
XLVI Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2017) Класифікації аерокосмічних зображень Анотація
Олександр Ігорович Щіпков
 
XLVII Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики (2018) Класифікація зображень за допомогою Jetson TX2 Анотація
Михайло Дмитрович Притуляк
 
101 - 200 з 554 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020