Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція електричних станцій і систем

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Олександр Сергійович Урсул, Юлія Володимимрівна Малогулко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Юрій Васильович Семенюк
СЕКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЯКІЙ ЕКСЛУАТУЮТЬСЯ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ PDF
Людмила Русланівна Крот, Ірина Олександрівна Гунько
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ АЧХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ВІДПОВІДНОГО ДЕФЕКТАМ ЗСУВУ ВИТКІВ PDF
Максим Олександрович Грищук
Дослідження можливостей сучасних мікропроцесорних захистів генераторів PDF
Владислав Михайлович Лисий, Олександр Євгенійович Рубаненко
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «АКТИВНОГО» СПОЖИВАЧА В УКРАЇНІ PDF
Анастасія Богданівна Урода, Владислав Олександрович Лесько
Економія електроенергії і зниження втрат в електричних мережах PDF
Олександр Миколайович Ілик
УЗГОДЖЕННЯ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА НАВАНТАЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Олександрович Плотиця
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Денис Анатолійович Дячук
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОТОЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Андрій Анатолійович Огороднік
РОБОТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ЗА ЗАЯВЛЕНИМ ГРАФІКОМ ГЕНЕРУВАННЯ PDF
Володимир Серогійович Голодюк
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СИЛОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЙ ВИСОКОЇ НАПРУГИ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Василь Михайлович Кутін, Марина Василівна Кутіна
Дослідження пошкоджень та обґрунтування доцільності вдосконалення ремонтів шунтових реакторів 750 кВ PDF
Олександр Євгенійович Рубаненко, Віталій Анатолійович Дмуховський
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Олександр Олександрович Стахов
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Андрій Сергійович Колодзійський
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID PDF
Максим Олегович Богатюк
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Іван Юрійович Залізняк
ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ У ЗАДАЧАХ ДОСТОВЕРІЗАЦІЇ ДАНИХ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Олександр Борисович Бурикін
КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Вячеслав Леонідович Брацлавський, Юрій Юрійович Півнюк
АНАЛІЗ ТЕМПІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ГЕНЕРОВАНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ В ОЕС УКРАЇНИ PDF
Сергій Валентинович Барановський
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РЕЖИМНІ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Ігор Олександрович Прокопенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ В СИЛОВИХ ТРАНФОРМАТОРАХ PDF
Віталій Васильович Хавтирко
Біоенергетика в Україні: проблеми розвитку, перспективи виробництва та використання біогазу PDF
Владислав Анатолійович Гриник
Дослідження струмів короткого замикання PDF
Тетяна Вікторівна Андрієнко, Денис Сергійович Кушнір
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ PDF
Андрій Олександрович Матвєєв
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА СТАДІЇ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Юрій Фещук
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Дмитро Олексійович Аніпченко
Використання елегазових вимикачів PDF
Євгеній Олександрович Смажний
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА НАПРУГУ 20КВ З УРАХУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Дмитро Олександрович Слободянюк
РОЛЬ ГЕС В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Іван Михайлович Руснак
Роль ГАЕС в енергосистемі України PDF
Роман Юрійович Корчевий
ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ ПРИ ВТРАТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЖИВЛЕННЯ PDF
Ірина Вадимівна Котилко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНАПРУГ ПРИ КОМУТАЦІЇ ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Ольга Олегівна Онищук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬЧІЙ МЕРЕЖІ 0,4 КВ З СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ PDF
Ярослав Васильович Бацала
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Анна Сергіївна Кульматицька
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ МЕРЕЖЕВОГО ІНВЕРТОРА PDF
Ірина Анатоліївна Бартецька, Петро Дем’янович Лежнюк

Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Пасивні елементи для забезпечення блискавкозахисту та заземлення будівлі PDF
Дмитро Писаренко
СУЧАСТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОКЛАДАННІ КАБЕЛЬНИХ ТРАС В МЕТАЛЕВИХ ЛОТКАХ PDF
Дмитро Писаренко
СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ PDF
Ліна Віталіївна Попсуй
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ АМОРФНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В КУРСОВИХ ТА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ PDF
Наталія Василівна Терешкевич
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ГРУПИ ОДНОФАЗНИХ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НА НЕСИМЕТРІЮ РЕЖИМУ PDF
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ SMART-БУДИНКІВ НА БАЗІ ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ KNX ФІРМИ HAGER PDF
Владислав Васильович Слівінський, Юрій Петрович Войтюк, Юлія Андріївна Шуллє
ЗАСТОСУВАННЯ АСКОЕ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СЕП PDF
Богдан Павлович Станіславов, Юлія Андріївна Шуллє
ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МЕРЕЖ EЛЕКТРОПЕРЕДАВАЛЬНОЇ OРГАНІЗАЦІЇ З ДОПОМОГОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ РОЗПОДІЛУ ВТРАТ PDF
Анатолій Вікторович Ольшевський
ДЕКОМПОЗИЦІЯ РАДІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
І. С. Ситар
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГIЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Владислав Олегович Буженко
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Валькова, Юлія Андріївна Шуллє
МЕТА І ЗАВДАННЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Надія Олександрівна Манжак
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ БАЛАНСИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Борисович Гилун
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Степанович Березовський
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Олександрович Воробєй
ДІАГНОСТУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ СИЛОВОЇ СХЕМИ СТАТКОМ PDF
Сергій Левицький
Визначення коефіцієнта використання освітлювальної установки під час реконструкції систем освітлення PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Валентина Сергіївна Петелько
ВПЛИВ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ PDF
Вадим Дмитрович Григоренко
Енергозбереження на виробництві PDF
Андрій Олегович Богач
Проектування електричних освітлювальних установок з використанням світлодіодів PDF
Андрій Васильович Падун
Оптимальне поєднання організаційних і технічних заходів з підвищення енергоефективності на підприємствах PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Євгеній Борисович Кутик
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ PDF
Роман Володимирович Поліщук
Оптимізація способу прокладання провідників в цехових мережах PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Олександр Сергійович Матат
Вирівнювання добового графіка електричного навантаження PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Владислав Васильович Петелько
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
Олександр Володимирович Іванішин
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА PDF
Владислав Сергійович Нечуя
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ ПАНЕЛЕЙ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Вікторович Хливнюк
Вплив на роботу системи електропостачання з несиметричною напругою батарей статичних конденсаторів PDF
Андрій Миколайович Гриб
Поняття енергетичних характеристик згідно ISO 50001 PDF
Борових Олександрівна Оксана
Економія електроенергії і зниження втрат в електричних мережах PDF
Олександр Миколайович Ілик
ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ПО ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКРОЕНЕРГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Андрій Павлович Кравчук
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ PDF
Юрій Васильович Лобода
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Юрій Васильович Лобода
Мінімізація втрат електроенергії на виробництві. PDF
Максим Сергійович Задворний
СУЧАСНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ НА БАЗІ ЕЛЕК-ТРООБЛАДНАННЯ ETI. УСТАНОВКИ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАК-ТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
Оксана Мірошник
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ PDF
Яна Анатоліївна Ясько
ОПТИМІЗАЦІЯ ПУСКОВИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ PDF
Петро Омелянович Курляк

Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Нестандартний аналіз в ТОЕ: перехідні процеси в колах 1 порядку з порушенням законів комутації PDF
Самоїл Шулімович Кацив
Нестандартний аналіз в ТОЕ: перехідні процеси в колах 2 порядку з порушенням законів комутації PDF
Самоїл Шулімович Кацив
ЗАКОН ПЕРЕТВОРЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО РЯДУ ФУР’Є ПРИ ВІДОБРАЖЕННІ НЕПЕРЕРВНОЇ ФУНКЦІЇ В РОЗРИВНУ ПЕРШОГО РОДУ. МАТЕМАТИЧНИЙ ЕТЮД PDF
Юрій Григорович Ведміцький
ВИХРОСТРУМОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ АБСОЛЮТНОГО ОСЬОВОГО ЗМІЩЕННЯ РОТОРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ PDF
Валерій Федорович Граняк
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАТИВНИХ ОЗНАК ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ГІДРОАГРЕГАТІВ PDF
Валерій Федорович Граняк
ТЕКТОЛОГІЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ І ЯВИЩЕ ГІПЕРСИЛОВОЇ (ГІПЕРВАЛЕНТНОЇ) ВЗАЄМОДІЇ В СТРУКТУРНИХ РІВНЯННЯХ УЗАГАЛЬНЕНОГО КОЛА PDF
Юрій Григорович Ведміцький
АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА PDF
Андрій Миколайович Коваль, Володимир Сергійович Голодюк
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ДВОДВИГУНОВИХ ПРИВОДІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА БАЗІ ВІКОННОГО КОМПАРАТОРА PDF
Андрій Миколайович Коваль, Тетяна Вікторівна Савенчук
МОДИФІКАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕНСОРА ВІБРАЦІЙ PDF
Володимир Сергыйович Голодюк
БІНОМІАЛЬНИЙ ЗАКОН ВІДОБРАЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ КОШІ, ВИЗНАЧЕНИХ НАД ПОЛЯМИ ДІЙСНИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ PDF
Юрій Григорович Ведміцький

Секція електромеханічних систем автоматизації

АВТОМАТИЗАЦІЯ МОБІЛЬНОЇ ЕНЕРГОУСТАНОВКИ PDF
Дмитро Петрович Проценко
До питання діагностування електроприводів з асинхронними двигунами PDF
Сергій Миколайович Бабій, Андрій Анатолійович Бартецький
РЕАЛІЗАЦІЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ PDF
Вадим Сергійович Бомбик
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ НА ЛАБОРАТОРНОМУ СТЕНДІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Андрій Сергійович Горбань
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТОВ “НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО” PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Микола Омелянович Казак, Олег Васильович Дідушок
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ДВОМА НАСОСНИМИ АГРЕГАТАМИ ТА ПРОТИТИСКОМ В ТРУБОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Андрій Сергійович Мазур
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ У РОБОТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
Микола Миколайович Мошноріз
ІМПУЛЬСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ МІКРОСХЕМИ ТL494 ІЗ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ СТРУМУ ТА НАПРУГИ PDF
Дмитро Петрович Проценко, Олександр Дмитрович Майданський
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Володимир Леонідович Марченко
ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ PDF
Михайло Петрович Розводюк
Застосування нейромереж у системах керування електроприводів PDF
Олександр Миколайович Стаднік
КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ПІДЙОМНОЇ ЛЕБІДКИ КРАНА В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB PDF
Аліна Миколаївна Ратушна, Сергій Миколайович Бабій
ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ ВІТРОВИМ КОЛЕСОМ PDF
Валентин Володимирович Грабко, Андрій Олексійович Столовник
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Володимир Віталійович Грабко, Валентин Володимирович Грабко
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ НА ПЛІС КОМПАНІЇ ALTERA PDF
Утретас Альбуха Альфредо, Бакеро Лопес Фабрісіо
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РОТОРА ПРАЦЮЮЧОГО ГІДРОГЕНЕРАТОРА НА ПЛІС КОМПАНІЇ ALTERA PDF
Олександр В’ячеславович Паланюк, Владислав Володимирович Охов
БАГАТОРІВНЕВА АВТОМАТИЗОВАНА АВТОМОБІЛЬНА ПАРКОВКА PDF
Михайло Петрович Розводюк, Олександр Сергійович Кметюк
Система автоматичноо освітлення будівель PDF
Ілля Володимирович Мельник
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТЯГИ ТА СИЛИ ОПОРУ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПРИВОДІ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ВИМИКАЧА PDF
Олег Васильович Дідушок

Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

ЗАСІБ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ PDF
Володимир Васильович Богачук
ЕЛЕКТРОПРИВОД КВАДРОКОПТЕРА PDF
Володимир Васильович Богачук, Владислав Сергійович Дев’ятко
Обгрунтування наявності на графіку вихідної характеристики вимірювального трансформатора струму спадної ділянки PDF
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Яна Вікторівна Хом'юк
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Людмила Михайлівна Мельничук
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАДАЧ ТА ЇХ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ КРАНОВИХ МЕХАНІЗМІВ PDF
Борис Іванович Мокін, Олександр Михайлович Кривоніс
Розробка та дослідження смарт-системи вітроенергетичної установки PDF
Вадим Вікторович Горенюк, Василь Васильович Марчук
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ТЕЦ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Карина Русланівна Нагорна
СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СКИДНОГО ТЕПЛА ТРАНСФОРМАТОРА PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Валентин Петрович Біленький
Реалізація системи автоматичного керування вітровою електричною установкою PDF
Олексій Анатолійович Жуков
АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОБІГ ЕЛЕКТРОБАЙКА PDF
Дмитро Олександрович Шалагай
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЦ З ГАЗОТУРБІННИМИ УСТАНОВКАМИ PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Владіслав Володимирович Студинський
ВИКОРИСТАННЯ НАПІВТУНЕЛЮ ДЛЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
Владислав Олександрович Сухов
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака, Владіслав Володимирович Студинський
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДІГРІВНИКІВ ЖИВИЛЬНОЇ ТА МЕРЕЖНОЇ ВОДИ ТЕС В КОМП’ЮТЕРНОМУ ТРЕНАЖЕРІ PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАСОБУ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ PDF
Валентин Володимирович Грабко
РЕКУПЕРАТИВНИЙ РЕЖИМ ІЗ АКТИВНИМ СПОЖИВАЧЕМ НА ДІЛЯНЦІ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Олександр Анатолійович Паянок
ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗМІННОГО СТРУМУ ШАХТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗА PDF
Олександр Анатолійович Паянок, Роман Валерійович Гончар


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020