Огляд

Секції

Пленарне засідання:

     21 березня, 1430, ауд. 4228

 

1. Секція електричних станцій і систем

     22 березня, 1415, ауд. 4305,

     23 березня, 1415, ауд. 4305

     Голова секції: д. т. н., професор Лежнюк П. Д.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Рубаненко О. Є.

     Секретар: к. т. н. Малогулко Ю. В.

 

2. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

     22 березня, 1415 , ауд. 4310

     23 березня, 1415 , ауд. 4310

     Голова секції : д. т. н., професор Бурбело М. Й.

     Заступник голови : к. т. н., доцент Демов О. Д.

     Секретар : к. т. н., доцент Шуллє Ю. А.

 

3. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

     22 березня, 1415, ауд. 4222

     23 березня, 1415, ауд. 4222

     Голова секції: д .т .н., професор Кухарчук В. В.

     Заступник голови: к. т .н., професор Мадьяров В. Г.

     Секретар: к. т .н. доцент Граняк В. Ф.

 

4. Секція електромеханічних систем автоматизації

     22 березня, 1600, ауд. 4206

     23 березня, 1430, ауд. 4206

     Голова секції: д. т. н., професор Кутін В. М.

     Заступник голови: к. т. н., доцент, Розводюк М. П.

     Секретар: к. т. н., доцент Шевчук Ю. В.

 

5. Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

     22 березня, 1415, ауд. 4228

     23 березня, 1415, ауд. 4228

     Голова секції:  д. т. н., професор Мокін О. Б.

     Заступник голови: акад. НАПНУ, д. т. н., професор Мокін Б. І.

     Вчений секретар – к. т. н., доцент Богачук В. В.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020