Подання доповіді

Онлайн-подання

Вже є ім'я користувача та пароль для сайту КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання?
Увійти

Потрібне ім'я користувача та пароль?
Перейти до реєстрації

Реєстрація та вхід потрібні для подання матеріалів та перевірки їх статусу.

 

Вимоги до матеріалів конференції

Доповідь на НТК ВНТУ подається в форматі  pdf, написана українською або англійською мовою. Формат сторінок А4. Поля: 2 см зліва, 2 см справа, по 2 см зверху і  3 см знизу. Для підготовки статті необхідно використовувати шрифт Times New Roman розміром 11 пт. та одинарнй міжрядковий інтервал. Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані знизу, по центру.

 Для підготовки статті можна застосовувати текстовий редактор Microsoft Office Word. Доповідь потрібно зберегти в форматі pdf.

Структура доповіді

 1. У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 пт, зліва).
 2. Ініціали та прізвища авторів (друкувати напівжирними літерами, кожний з нового рядка (Times New Roman, 14 пт, справа);
 3. Через пустий рядок — назва статті (напівжирними літерами, по центру, (Times New Roman, 16 пт));
 4. Через пустий рядок вказуються назви установ, де працюють автори (Times New Roman, 11 пт, по центру);
 5. Через пустий рядок — під назвою (напівжирним) «Анотація» анотація статті українською мовою (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки);
 6. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів українською мовою (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки);
 7. Через пустий рядок — під назвою (напівжирним) «Abstract» анотація статті англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, курсив, по ширині сторінки);
 8. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Keywords:» наводиться перелік ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 10 пт, по ширині сторінки);
 9. Далі подається основний текст доповід (Times New Roman, 11 пт, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом — «Одинарний»);
 10. Далі наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006,  у вигляді загального списку, який складається за чергою посилань у тексті (не за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки (наприклад, [1, 2]). Посилання на ще неопубліковані праці не допускаються;
 11. Далі наводяться відомості про авторів (українською мовою): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за доповідь автора (Times New Roman, 10 пт, зліва). 
  Студенти вказують назву факультет та групу.
 12. Відомості про наукового керівника аналогічно пункту 11.
 13. Далі англійською мовою навести всі елементи пунктів 11 та 12.

У статті слід застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full — 11 pt; subscript — 8 pt; sub-subscript/superscript — 6 pt, symbol — 10 pt).

Ілюстрації подаються включеними у текст статті після першого посилання на них.

Кожна таблиця повинна мати заголовок та нумерацію.

Як подати доповідь на конференцію дивись у  інструкції автора (Завантажити/Переглянути PDF)

 

Контрольна перевірка готовності подання доповіді

 1. Файл подання представлено у форматі PDF.
 2. Текст відповідає всім стилістичним і бібліографічним Вимогам до оформлення матеріалів конференції
 

Повідомлення про авторські права

Автори, які подали матеріали на цю конференцію, погоджуються з такими умовамии:
а) Автори, зберігаючі авторські права на свої роботи, водночас дозволяють розмістити свої неопубліковані роботи за Creative Commons Attribution Licenseліцензією, яка дає вільний доступ, право використання та поширення роботи із зазначенням авторства та її первісної публікації в рамках цієї конференції.
б) Автори мають право відмовитися від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему, додаткову угоду для невиключного розповсюдження і подальшої публікації роботи (наприклад, публікація переглянутої версії у науковому журналу, розміщення інституційному репозитарії або опубліковання в книзі), із зазначенням її первісної публікації в рамках цієї конференції.
в) Крім того, заохочується публікація і розповсюдження авторами своїх робіт онлайн (на приклад, у інституційному репозитаріях або на власних Інтернет-сайтах) в будь-який момент до або після конференції.

Заява про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті конференції, будуть використані виключно для досягнення заявлених цілей конференції і не будуть доступні третім особам.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020