Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Підсумки з наукової роботи факультету електроенергетики та електромеханіки за 2015 рік PDF
Володимир Володимирович Кулик
РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ЇХ ДЕКОМПОЗИЦІЇ PDF
Олександр Дмитрович Демов
ОПЕРАТИВНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НОРМАЛЬНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Євгенович Рубаненко

Секція електричних станцій і систем

ПОФІДЕРНИЙ АНАЛІЗ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 10(6) КВ PDF
Андрій Володимирович Пшечук
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Андрій Валентинович Атаманський
ВПЛИВ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА РЕЖИМИ РОБОТИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ PDF
Віталій Михайлович Склярук
ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ PDF
Ірина Анатоліївна Бартецька
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Сергій Васильович Кравчук
Узгоджене керування розосередженими джерелами енергії в локальних мікроелектричних системах PDF
Ірина Олександрівна Гунько, Петро Дем'янович Лежнюк
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ PDF
Василь Федорович Кириченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДИНКІВ PDF
Владислав Віталійович Гордієвський
УЗГОДЖЕНЕ КЕРУВАННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ МІКРОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Ірина Олександрівна Гунько
Електростанції з асинхронізованими турбогенераторами, перспективи їх застосування PDF
Сергій Репка
АНАЛІЗ ГРОЗОЗАХИСТУ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Максим Ігорович Свірідов
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Василь Олександрович Корчмарчук
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ PDF
Дмитро Олександрович Поліщук
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ СМА 166/√3 PDF
Віталій Анатолійович Дмуховський
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Яна Валентинівна Пташинська
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ШУНТУЮЧИХ РЕАКТОРІВ PDF
Андрій Сергійович Мельничук
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко
ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З РОЗОСЕРЕДЖЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ В ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ МЕРЕЖ ВИЩОЇ НАПРУГИ PDF
Олена Вікторівна Сікорська
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ГАМІЛЬТОНА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ PDF
Євгеній Віталійович Дучков, Володимир Васильович Нетребський
Модель компенсації реактивної потужності у розподільних електричних мережах на основі відносних спадів напруги PDF
Юрій Юрійович Півнюк
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ ЗАСОБАМИ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ PDF
Анна Миолаївна Герей
Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями з урахуванням втрат потужності в електричних мережах PDF
Денис Павлович Ковальчук, Віра Володимирівна Тептя
ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУВАННЯ ПРОСТОРОВО−РОЗПОДІЛЬЧИМИ СИСТЕМАМИ PDF
Андрій Олександрович Матвєєв
ПРОЕКТУВАННЯ СОЯНЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ PDF
Максим Ігорович Панянчук
Проектування вітрових електростанцій для встановлення в населених пунктах PDF
Вадим Михайлович Вавшко
СПОСІБ УЗГОДЖЕННЯ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ PDF
Наталія Юріївна Бурлак
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Артур Валерійович Ситник, Петро Дем'янович Лежнюк
Залучення конденсаторних батарей малих гідроелектростанцій з асинхронними генераторами для компенсації реактивної потужності в електричних мережах PDF
Юрій Юрійович Півнюк
Особливості роботи та експлуатація електродвигунів власних потреб PDF
Марія Сергіївна Костяєва
Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Юрій Васильович Семенюк

Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Розрахунок компенсації реактивної потужності на основі гральних методів PDF
Дарина Олексіївна Гаврилюк, Олександр Дмитрович Демов, Віталій Андрійович Коноплицький
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Максим Вікторович Панасюк
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віталій Андрійович Коноплицький
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Іван Миколайович Маліванчук
ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПОРУШЕННІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ PDF
Дмитро Богданович Солоненко
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИБОРУ ДАНИХ ІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНИХ ФУНКЦІЙ РОБОЧОГО ЛИСТА EXCEL PDF
Михайло Володимирович Агафонов
Вибір потужності електроприводу конвеєра PDF
Дмитро Едуардович Ковальчук
Розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі їх декомпозиції PDF
Олександр Дмитрович Демов
ГРАДІЄНТНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
Марія Юріївна Москвічова, Олександр Дмитрович Демов
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ВІМІРЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ЯКОСТІ PDF
Інна Анатоліївна Філіпська
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Наталя Василівна Терешкевич
Шляхи підвищення ефективності світлодіодного освітлення PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Денис Валерійович Пакула
Дослідження якості електроенергії в системах електропостачання. PDF
В'ячеслав Павлович Станіславов
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ PDF
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
Автоматизація контролю умов допустимої роботи повітряних ліній електропередач засобами електронного процесора Excel PDF
Анатолій Володимирович Гнатюк
ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ НЕЙТРАЛІ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6-35КВ PDF
Андрій Олександрович Воробєй
Дослідження якості електричної енергії на підприємствах м.Вінниця PDF
Ярослав Анатолійович Янковецький
АНАЛІЗ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ БАТАРЕЙ СТАТИЧНИХ КОНДЕНСАТОРІВ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ PDF
Юрій Вікторович Ніколюк
ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУ-ВАННЯ АВАРІЙНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ ПРИ ОБРИВІ ПРО-ВОДУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КАР’ЄРІВ PDF
Kolja Y. Svirgyn
Методи вибору варіанту енергоефективного обладнання PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Марина Вікторівна Олійник
ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ АГРОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валентин Петрович Білленький
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ PDF
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко

Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

ЛЮМІНІСЦЕНТНИЙ МЕТОД ТА ЗАСІБ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОЛЮСНИХ ОБМОТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН PDF
Валерій Федорович Граняк
ОСОБЛИВОСТІ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ОБОРОТНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
Сергій Олександрович Биковский, Вячеслав Губейович Мадьяров, Самоїл Шулімович Кацив
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ВІБРОПРИСКОРЕНЬ 1-ГО І 2-ГО ПОРЯДКІВ ЯК ЗАСТУПНИХ ІНФОРМАТИВНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ВІБРОШВИДКОСТІ ТА ВІБРОЗМІЩЕННЯ PDF
Юрій Григорович Ведміцький
ІНТЕГРАЛЬНІ ВІБРОПРИСКОРЕННЯ В ТЕОРІЇ ВІБРОКОНТРОЛЮ. СУТНІСТЬ І АЛЬТЕРНАТИВА PDF
Юрій Григорович Ведміцький
ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИВОДІВ РІЗНИХ ТИПІВ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТУ PDF
Андрій Миколайович Коваль

Секція електромеханічних систем автоматизації

Програмно – апаратний контур для знаходження моделі об’єкта керування саеп та визначення оптимальних характеристик регу-лятора PDF
Юрій Володимирович Шевчук
Розробка системи автоматизації світлофорного регулювання PDF
Андрій Сергійович Горбань, Олександр Сергійович Кметюк
КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СТАТОРА ТА КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА АСИНХРОННОЇ МАШИНИ PDF
Вадим Сергійович Бомбик
ВЕБ ТЕХОЛОГІЇ В РОБОТОТЕХНІЦІ PDF
Юрій Володимирович Шевчук, Владислав Выкторович Іщук, Андрій Костянтинович Гнатюк
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНИХ ДВИГУНІВ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Олег Віталійович Руденко
МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА АВТОМА-ТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ AUTOСAD ELECTRICAL ДЛЯ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Олександр В'ячеславович Паланюк
Модернізація стенду для дослідження двигуна постійного струму PDF
Михайло Птерович Розводюк, Руслан Олександрович Беседін, Олег Леонідович Тимошенко
Система керування компресорною установкою із зворотним зв'язком за тиском PDF
Сергій Бабій Миколайович, Роман Сергійович Білозор
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ЖИВЛЕННЯ PDF
Аліна Миколаївна Ратушна
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Андрій Валерійович Гавриляк
Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму PDF
Михайло Пeтрович Розводюк, Олександр Миколайович Янчук
Комп'ютерна модель врівноваженого ліфта в Matlab PDF
Сергій Миколайович Бабій, Тетяна Василівна Кириловська
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА LABVIEW ДЛЯ РОЗРОБКИ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ PDF ()
Дмитро Петрович Проценко, Богдан Юрійович Нич, В’ячеслав Сергійович Горобчук
Про задачу комплексного діагностування високовольтних комутаційних апаратів PDF
Олег Васильович Дідушок

Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Моделі оптимального руху гібридного автомобіля у фазі створення тяги лише електроприводом PDF
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
Декомпозиція задачі оптимізації руху гібридного автомобіля PDF
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ТА УСТАТКУВАННЯ ЕНЕРГОБЛОКУ ТЕС З ПІДВИЩЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРИ PDF
Богдан Андрійович Бойко, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
ЕКВІВАЛЕНТНІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ З ОПЕРАЦІЄЮ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ У ПРАВІЙ ЧАСТИНІ PDF
Борис Іванович Мокін, Ірина Олександрівна Чернова
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК PDF
Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
Схема рекуперативного гальмування тролейбуса із накопичувачем енергії на борту PDF
Олександр Анатолійович Паянок
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ PDF
Марина Василівна Груба, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
ОПТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛО-ГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
Володимир Васильович Богачук
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОБТІ-КАЧІВ ДЛЯ БЕЗРЕДУКТОРНИХ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ PDF
Олександр Борисович Мокін
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАСОСОМ ЗМІННОГО РОБОЧОГО ОБ’ЄМУ PDF
Артем Олегович Товкач, Володимир Васильович Богачук


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020