Автор детально

Мандебура, Святослав, студ. групи ЕКО-14б, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020