Огляд

Секції

Пленарне засідання

     15  березня, 1415,  ауд. 7314

 

1. Секція екології та екологічної безпеки

     16–17 березня, 1415, ауд. 7314

     Голова секції: к. т. н., доцент Іщенко В. А.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Петрук Р.В.

     Секретар: Мандренко Ю. І.

 

2. Секція хімії та хімічної технології

     16–17 березня, 1430, ауд. 1407

     Голова секції: д. х. н., професор Ранський А. П.

     Заступник голови: к.х.н., ст. викладач Тітов Т. С.

     Секретар: асистент Панченко Т. І.

 

3. Секція загальної фізики

     16–17 березня, 1415 , ауд. 2322

     Голова секції: д.ф.-м.н., проф.  Касіяненко В. Х.

     Заступник голови: к.т.н., ст. викл. Козловська Т. І.

     Секретар: ст. викл. Мельник М. Д.© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020