Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук

Секція екології та екологічної безпеки

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ ПО ФІТОПЛАНКТОНУ PDF
Яна Іванівна Безусяк
Токсичні речовини у відпрацьованих хімічних джерелах струму PDF
Віталій Іщенко
Аналіз способів оцінки екологічних ризиків PDF
Роман Васильович Петрук, Василь Григорович Петрук, Володимир Володимирович Костюк
Вплив Вінницького олійно-жирового комбінату на навколишнє середовище PDF
Марина Варушечкіна, Віталій Іщенко
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ ШЛЯХОМ ВПРОВА-ДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ PDF
Роман Романович Лук'ян
Використання безвідходних та маловідходних технології харчово-го виробництва на прикладі олійно-жирової галузі PDF
Ірина Миколаївна Горейко
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Анастасія Олександрівна Слободянюк, Олена Валеріївна Слободянюк
Порівняльний аналіз способів поводження з ТПВ в Україні та країнах світу PDF
Роман Васильович Петрук, Аліна Володимирівна Гороховська
Оцінювання об’ємів відходів олійно-жирового комплексу м. Вінниці PDF
Марина Варушечкіна, Віталій Іщенко
Екологічна безпека використання зимових автодорожніх сольових сумішей у м. Вінниця PDF
Діана Олегівна Поліщук
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МЕТОДОМ ЛІОФІЛІЗАЦІЇ (СУБЛІМАЦІЇ) PDF
Ольга Михайлівна Ільїна
ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА PDF
Анастасія Юріївна Мандебура, Віталій Анатолійович Іщенко
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОСІЧНИХ ВІДХОДІВ У ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ PDF
Святослав Васильович Мандебура, Віталій Анатолійович Іщенко
Вдосконалення системи екологічного моніторингу у ході впровадження рамкової водної директиви Європейського Союзу PDF
Сергій Михайлович Кватернюк, Василь Григорович Петрук
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ПЕСТИЦИДІВ НА АГРОЕКОСИСТЕМУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Аліна Євгенівна Красівська
Розробка заходів екологічної безпеки роботи сміттєсортувальної станції смт. Мурованих Куриловець PDF
Роман Васильович Петрук, Юна Монастирська
Структурна схема поводження з відходами електронного та електричного обладнання PDF
Лілія Главацька, Віталій Іщенко
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ PDF
Тетяна Іванівна Панченко, Альона Станіславівна Прадівляна, Олександр Сергійович Урсул
ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОЗОЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВІННИЦІ PDF
Анастасія Олександрівна Слободянюк, Гарсія Камачо Ернан Улліанодт, Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Ігор Володимирович Васильківський
Відновлення родючості ґрунтів – основне завдання органічного землеробства PDF
Анастасія Мандебура
Аналіз природоохоронної діяльності національного природного парку «Кармелюкове Поділля» PDF
Ольга Казакова
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ТОКСИЧНОСТІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Сергій Михайлович Кватернюк, Джоана Адріана Флорес Кастельяно, Абігаіл Александра Лема Мопосіта
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ЛАМПАМИ PDF
Наталія Михайлівна Кравець

Секція хімії та хімічної технології

ГЕТЕРОМЕТАЛЕВІ ДІОКСИМАТИ НІКОЛУ(ІІ) ТА КУПРУМУ(ІІ) PDF
Марія Євсєєва
ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ РЕАГЕНТІВ НА СИНТЕЗ ДІАЛКІЛДИТІОКАРБАМАТІВ МЕТАЛІВ PDF
Тарас Тітов
СТИБІЙ(ІІІ) ТА БІСМУТ(ІІІ)ВМІСНІ КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ КУПРУМУ(ІІ) З ОСНОВАМИ ШИФФА PDF
Тетяна Панченко
АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF
Ольга Гордієнко
СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ДИ(Μ-ХЛОРО)-ДИХЛОРО-БІС[БЕНЗІМІДАЗОЛ-2-N-(4-ЕТОКСИФЕНІЛ)КАРБОТІОАМІД]КУПРУМУ(II) PDF
Анатолій Ранський, Наталя Діденко
ТВЕРДІСТЬ ВОДИ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ М. ВІННИЦІ PDF
Марія Василівна Євсєєва, Діана Поліщук, Олександр Урсул
СИНТЕЗ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК КУПРУМУ(II), КОБАЛЬТУ(ІІ)ТА ЦИНКУ З О-, S-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИМИ ОСНОВАМИ ШИФФА PDF
Юлія Волянська, Анатолій Петрович Ранський
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ДЕЯКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ PDF
Марія Запрелюк, Ольга Анатоліївна Гордієнко
ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Святослав Мандебура, Альона Прадівляна, Тарас Тітов

Секція загальної фізики

ЕФЕКТИВНИЙ ОПЕРАТОР ГАМІЛЬТОНА ГВИНТОВОГО НАНОДРОТУ PDF
Володимир Бурдейний, Василь Касіяненко
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF
Олександр Камінський
ПОТЕНЦІАЛ РОЗСІЯННЯ НА ЗГИНІ ОДНОМОДОВОГО ВОЛОКНА PDF
Олена Бурдейна, Катерина Кузьменко, Володимир Бурдейний
ВНУТРІШНЄ ТЕРТЯ ПРОФІЛЯ П ПОДІБНОГО РЕБРА ЖОРСТКОЇ СТРІНГЕРНОЇ ПАНЕЛІ PDF
Михайло Лисий
ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ ЮНГА І МЕЖІ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ М-40, АМГ6 ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МІКРОТВЕРДОСТІ PDF
Тамара Кича, Михайло Лисий
DETERMINING OF THE PERIPHERAL BLOOD CIRCULATIONOF AN AMDOMINAL WALL USING PHOTOPLETHYSMOGRAPHIC DEVICE PDF
Тетяна Козловська, Сергій Павлов
ОПТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ БІОТКАНИН PDF
Тетяна Козловська, Ксенія Коваленко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ НАНОДРОТІВ ВТМ-АU PDF
Василь Касіяненко, Володимир Бурдейний
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Анатолій Слободяник, Олександр Радецький
ОЦІНКА ВМІСТУ РАДОНУ У СВЕРДЛОВИНАХ КУРОРТУ ХМІЛЬНИК ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЦІЛЯХ PDF
Дмитро Осадчук, Валерія Михальова, Анатолій Недибалюк
ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ ОБРОБКИ НА НЕПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ ШХ-15 PDF
Анатолій Недибалюк
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ЗАВДЯКИ ЯВИЩУ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ PDF
Тетяна Козловська, Владислав Баранов
ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ТА ЇЇ АНОМАЛЬНІСТЬ PDF
Віталій Казміревський, Микола Мельник, Анатолій Недибалюк
ВПЛИВ МАГНІТНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ PDF
Тетяна Козловська, Юлія Мельничук
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ PDF
Владислав Стасенко, Стас Середюк


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020