Автор детально

Урсул, Олександр, студ. групи 1Е-15б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020