Автор детально

Поліщук, Діана, студ. групи ЕКО-14б, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020