КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності (2018)

Розмір шрифта: 
Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою математичної евристики
Liliia Stepanivna Ozyranska, Маряна Михайлівна Ковтонюк

Остання редакція: 2018-06-15

Анотація


У статті розглядаються теоретико-методологічні основи евристичного навчання: його сутність, дидактичні можливості в активізації пізнавальної діяльності учнів. Представлено характеристику евристичних методів навчання та висвітлено їх роль у формуванні вміння учнів самостійно застосовувати методи пізнавальної та творчої діяльності.


Activating students' learning activities using mathematical heuristics

Abstract

In the article theoretical-methodological bases of heuristic studies such as: its essence, didactics possibilities in activation of students cognitive activity is examined. The characteristic of heuristic teaching methods is presented and their role in forming the ability of students to independently apply methods of cognitive and creative activity is presented.
Ключові слова


евристичне навчання; творча діяльність; математична евристика; евристичні методи навчання; евристична бесіда, пізнавальна діяльність учнів; heuristic learning; creative activity; mathematical heuristics; heuristic teaching methods; heuristic conversation

Повний текст: PDF