КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
МОРАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОГО ЛОБІЮВАННЯ
Сергій Петрович Годний

Остання редакція: 2018-10-25

Анотація


Автор акцентує увагу на розумінні лобізму, як форми політичної комунікації оскільки у сучасних політичних процесах в Україні цей феномен недостатньо широко висвітлено. Аналізуються  наявні у політологічній літературі визначення цієї категорії, розглядаються позитивні риси та недоліки феномену лобізму.


Посилання


1. Морозов С. П. Лоббирование как явление в политическом процессе. URL: http://www.dialogvn.ru/uk/2002/n03/s02-3-01.htm. (дата обращения: 24.10.2018).

2. Макиавелли Н. Государь. Антология мировой политической мысли. Москва : Мысль, 1997. Т. I. 511 с.

3. Alatas S. H. The problem of corruption. Singapure: Pang Guck Cheng, 1986. 127 р.

4. Родинні зв'язки на політичній арені: хто кому брат чи сват. Інфографіка. Волинь Post. 2015. 2 жовтня. URL: http://www.volynpost.com/news/58155-rodynni-zviazky-na-politychnij-areni-hto-komu-brat-chy-svat-infografika (дата звернення: 07.07.2018).

5. Мацкевич Р. М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02. Одес. нац. юрид. акад. Одеса, 2008. 17 с.

6. Савчин Г. Я. Визначення поняття «правовий менталітет»: міждисциплінарний підхід. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. –– № 3. С. 1–7.

7. Бойко Л. М. Правовий менталітет у контексті понятійно–категоріального ряду «правова культура –– правова свідомість –– правовий менталітет». Південноукраїнський правничий часопис. 2006. № 4. С. 52–54.

8. Пентєгов В. А., Щербина Л. І. Формування негативного ставлення суспільства до корупції. URL:http://anticorruption.com.ua/formuvannya-negativnogo-stavlennya-susplstva-do-korupcynih-proyavv.html (дата звернення: 14.08.2018).

9. Експерт пояснив, чому не притягуються до відповідальності одіозні міські голови. URL: https://espreso.tv/news/2018/04/29/ekspert_poyasnyv_chomu_ne_prytyaguyutsya_do_vidpovidalnosti_odiozni_miski_golovy (дата звернення: 07.07.2018).

10. Поліковська Ю. 33% українців вважають корупцію частиною традицій. Zaxid.net. 2017. 23 жовтня. URL: https://zaxid.net/news/ (дата звернення: 14.08.2018).

11. Kiros A. Lobbying is taboo in Sweden. Network Europe. 2007.26.01. URL: http:// www.networkeurope.org/feature/lobbying-is-taboo-in-sweden (date of access: 10.07.2018).

12. Корнієнко В., Годний С. Лобіювання як засіб реалізації політичних інтересів. Innovative solutions in modern science. Dubai : TK Meganom, 2017. № 1(10). С. 19–25.

 13. Корнієнко В., Годний С. Комунікативний потенціал лобіфеномену в сучасній українській політиці. Вісник Донецького національного університету. Серія «Політичні науки». 2016. С. 92–95.


Повний текст: PDF