КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОФІСНО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
Катерина Андріївна Щербатюк, Ігор Никифорович Дудар

Остання редакція: 2019-11-10

Анотація


Розглянуто особливості формування офісно-торгівельних комплексів. Проведено аналіз робіт іноземних та українських авторів. Визначено етапи історичного формування слова мол синоніма ТЦ. Сформовано універсальні характеристики торгівельних центрів.

Ключові слова


Торгівельний комплекс, офісно-торгівельний комплекс, фрмування, ТРЦ, мол, будівля, забудова, чинники, наука, дослідження.

Посилання


1. ДБН В.2.2-23:2009 Підприємство торгівлі. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с.
2. Ключко Л. В. Суспільно-географічні особливості торгово-розважальних центрів як публічних просторів м. Харкова / Л. В. Ключко, А. Г. Ісмаілова // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 1 (69).– С. 186–193. – ISSN: 2413-7154.
3. Мезенцев К. Публічні простори Києва: забезпеченість населення та сучасна трансформація / Констянтин Мезенцев, Наталія Мезенцева // Часопис соціально-економічної географії : Міжрегіональ-ний зб. наук. пр. – Х., 2011. – Вип. 11(2). – С. 52.
4. Мезенцев К. Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торго-вельно-розважальних центрів / К. Мезенцев, Н. Мезенцева, Т. Бура // Економічна та соціальна геогра-фія : наук. зб. – К., 2011. – Вип. 63. – С. 172–184. – ISSN: 2413-7154.
5. Михайлова О. И. Потребитель в молле: между свободой выбора и пространственными ограни-чениями / О. И. Михайлова, О. Ю. Гурова // Журнал социологии и социальной антропологии, – 2009. – Т. XII. № 1. – С. 200–205. – ISSN: 1029-8053.
6. Мусина И. А. Молл как новая форма общественного центра на примерегорода Пенза / И. А. Мусина, В. С. Горбунова // Перспективы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 52–65. – ISSN: 2307-2334.
7. Цайдлер Э. Многофункциональная архитектура / Э. Цайдлер. – М. :Стройиздат, 1988. – 264 с.
8. Чернікова Г. С. Сутність споживчої корисності торговельного центру / Г. С. Чернікова // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – № 4, Т. 1. – С. 222–228.
9. Dollars & Cents of Shopping Centers 2002 / [editor Geoffrey Booth]. – ULI. – 2002. – 417 p. – ISBN-10: 0874208874.
10. ICSC Shopping Center Definition. Basic Configuration and Types. – New York : ICSC, 1999. – 4 р.
11. Müller-Hagedorn L. Zur Wirkung von Shopping Centern auf ihre Besucher / Müller-Hagedorn Lothar, Marcus Schuckel, Carola Viehöver. – Köln : Handel und Distribution der Universität zu Köln, 2003. – 66 c. – ISBN: 3-929252-16- 3.
12. The Merriam-Webster New Book of Word Histories. – Springfield : Merriam- Webster, 1991. – 544 p. – ISBN-10: 0877796033.
13. Варчук Р. В. Модернізація роботи культурно-побутових закладів у ході джентрифікації міста [Електронний ресурс] / Р. В. Варчук, В. П. Ковальський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослі-дження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6495.
14. Ковальський В. П. Особливості проектування громадських будівель [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, А. І. Куртак // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Він-ниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2406.
15. Ковальський В. П. Особливості формування бізнес-центрів [Текст] / В. П. Ковальський, О. П. Терещенко, О. О. Шамраєва // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. – № 2. – С. 122-128.
16. Ковальський В. П. Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків [Текст] / В. П. Ковальський, А. В. Бондар, Г. І. Лисій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С.106-110.
17. Ковальський В. П. Сучасні об'ємно-планувальні рішення готельно-торгового комплексу [Елек-тронний ресурс] / В. П. Ковальський, Р. В. Варчук // Матеріали мiжнародної науково-технічної конфе-ренцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3417.


Повний текст: PDF