КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОМАРКЕТИНГУ В БУДІВНИЦТВІ
Олена Георгіївна Лялюк, Андрій Лялюк

Остання редакція: 2019-11-07

Анотація


Розглянуті властивості будівельних матеріалів. Проаналізовано переваги – екохарактеристики будівельних матеріалів . Наведені стратегії, нові форми та інструменти екологічного маркетингу в будівництві.


Ключові слова


будівництво; інновація; інноваційна технологіяconstruction; innovation; innovative technology.

Посилання


  1. Утилізація відходів у різноманітних галузях народного господарства. Режим доступу:  http://pidruchniki.com/ (дата звернення 10.09.2019). — Назва з екрана.
  2. Пахомова Н. В. Экологический менеджмент / Пахомова Н. В., Эндрес А., Рихтер К. – СПб. : Питер, 2004. – 352 с. : ил.
  3. Режим доступу: http://vse-postroim.com/67-vrednye-stroymaterialy.html/ (дата звернення 10.09.2019). — Назва з екрана.
  4. Системи екологічного керування : ДСТУ ISO 14001 : 2006. – [Чинний від 2006-05-15]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 68 с.
  5. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту : ДСТУ ISO 14010 - 97. . – [Чинний від 1997-08-18]. – К. : Держстандарт України, 1998. – 9 с.
  6. Лялюк О. Г. Модель інтегрованого еколого-економічного управління інвестиційним процесом будівництв/ Лялюк  О. Г., Чухряєва О. Г. // Вісник ВПІ. - Вінниця:  № 6, 2014. – С.60-66.
  7. Лялюк О. Г. Моделювання процесів створення екологізованого  будівельного виробництва / Лялюк  О. Г., Ратушняк О. Г. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.-  2007.-№1(42) частина 1. – С.137-139

Повний текст: PDF