КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
Ефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання
Михайло Костянтинович Безродний, Олександр Олександрович Майстренко

Остання редакція: 2019-11-07

Анотація


Проаналізовано ефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання. Розроблено теоретичну модель цієї системи та виконано числовий аналіз її термодинамічної ефективності. Отримані результати свідчать, що застосування даної системи дозволяє суттєво зменшити питомі затрати електричної енергії на осушення робочого повітря в порівнянні з системою без використання теплового насосу за будь-яких значень параметрів оточуючого повітря. Отримано графічні залежності ефективності роботи системи за широкого діапазону робочих температур та вологості.

 

 

Efficiency of heat pump-adsorption system of conservation power equipment

Abstracts: The efficiency of heat pump-adsorption scheme of energy equipment conservation is analyzed. A theoretical model of this system is developed and a numerical analysis of its thermodynamic efficiency is performed. The results obtained show that the application of this system allows to significantly reduce the specific energy consumption for drying the working air compared to the system without the use of a heat pump for any values of the ambient air parameters. The graphical dependences of the system performance over a wide range of operating temperatures and humidity were obtained.


Ключові слова


захист металевого обладнання від корозії; консервування енергетичного обладнання; осушення повітря; адсорбційний осушувач; тепловий насос; protection of metal equipment from corrosion; conservation of power equipment; air drainage; adsorption dehumidifier

Посилання


Майстренко О. О., Безродний М. К., Шаповал Б. А. (2018). Консервування енергетичного обладнання методом продувки сухим повітрям. Енергетика та електрифікація, 4, 3–5.

 

Старцев В. И., Кострыкина Е. Ю., Модестова Т. Д. (1997) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Москва: СПО ОРГРЭС.

 

Хмельнюк М. Г., Ваджинский Д. И., Жихарева Н. В. (2014). Современные технологии осушения воздуха. Холодильна техніка та технологія, 3, 15-21.

 

Безродний М. К., Пуховий І. І., Кутра Д. І. (2013). Теплові насоси та їх використання. Київ: НТУУ"КПІ".

 


Повний текст: PDF