КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОЇ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ
Сергій Олексійович Ословський, Михайло Костянтинович Безродний

Остання редакція: 2019-11-03

Анотація


Розглянуто комбіновану теплонасосну схему теплопостачання промислової будівлі з використанням теплоти ґрунту та вентиляційних викидів. Визначено кількість теплових насосів необхідну для покриття затрат енергії на теплопостачання. Проведено розрахунок затрат зовнішньої енергії на систему теплопостачання у випадку використання вихідної та комбінованої схем. Побудовано графічні залежності витрат енергії та кількості працюючих теплових насосів від температури зовнішнього повітря у випадку утилізації теплоти вентиляційних викидів та без неї.


Ключові слова


комбінована теплонасосна схема, вентиляційні викиди, теплота ґрунту, затрати зовнішньої енергії, термодинамічна ефективність

Посилання


1. J. Lund, Geothermal (ground-source) heat pumps a world overview. China: GHC BULLETIN, 2016, p. 121.

2. Ю. М. Мацевитый, О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины.  Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. № 3, с. 20–31, 2007.

3. М. К Безродний, Н. О. Притула, Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання: монографія . Київ, Україна.: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 272с.

4. М. К. Безродний, С. О. Ословський, «Енергоефективність теплонасосно-рекуператорної системи водяного опалення і вентиляції з використанням теплоти ґрунту та вентиляційних викидів», Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія.», №3, с. 95-103, 2018.

5. Офіційний веб-сайт виробника обладнання: https://www.nibe-evan.ru/.

 


Повний текст: PDF