КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2019

Розмір шрифта: 
КОМБІНОВАНА ТЕПЛОНАСОСНА СХЕМА ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ З РЕКУПЕРАТОРОМ ТЕПЛОТИ ТА ЧАСТКОВОЮ РЕЦИРКУЛЯЦІЄЮ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОВІТРЯ
Михайло Костянтинович Безродний, Наталя Олександрівна Притула, Ірина Юріївна Опанасюк

Остання редакція: 2019-10-31

Анотація


Технологічний прогрес зумовлює зростання потреби в енергії, що призводить до створення нових технологій чи удосконалення існуючих. Виконано термодинамічний та числовий аналіз енергетичної ефективності теплонасосної системи  повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. Проведено аналіз існуючих теплонасосних систем та удосконалено компоновку допоміжного обладнання теплонасосної системи. Отримано комплекс рівнянь, що характеризують термодинамічний стан теплонасосної системи та питомі затрати зовнішньої енергії на опалення і вентиляцію. Показано, що комбінована теплонасосна схема опалення та вентиляції з рекуператором-утилізатором теплоти та частковою рециркуляцією відпрацьованого вентиляційного повітря має максимальний енергетичний ефект при розміщенні камери змішування потоків відпрацьованого та свіжого повітря перед конденсатором теплового насоса.

Ключові слова


теплонасосна сисема опалення та вентиляції; повітряний тепловий насос; рекуператор; рециркуляція відпрацьованого повітря

Посилання


1.J. – C.  Hadorn (Editor), “Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings”,  London, 2015,  274  pp.

2. Б. Х.  Драганов, A. A. Долінський, A. B. Міщенко, Є. М. Письменний, Теплотехніка , Київ, 2005,  504 с.

3. М. К.  Безродний, Н. О. Притула, Термодинамічна та енергетична ефективніст теплонасосних схем теплопостачання,  Київ:  НТУУ «КПІ»,  2016,  272 с.

4. М. К.  Безродний, М. А. Галан,  Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря, Київ,  2012, Наукові Вісті «КПІ» № 1,  15-25 с.

Повний текст: PDF