КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Наукові проблеми державотворення України (2017)

Розмір шрифта: 
Роль Галичини у державотворчих процесах Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918)
Іван Васильович Ковальчук

Остання редакція: 2017-11-08

Анотація


У цій статті проаналізовано та узагальнено досвід державотворення у Австрії та Австро-Угорщині та його вплив у Галичині 1772-1918 рр. У сучасних умовах демократичного розвитку України особливого значення набуває формування концепції ефективної публічної влади, спрямованої на забезпечення гарантованих Конституцією України прав та інтересів людини і громадянина. Одним із чинників успішного розвитку України як правової держави є вдосконалення конституційно-правового статусу місцевих органів державного управління, ефективної судової системи, які слугують основою утвердження демократії, важливим механізмом реалізації державної політики на усій території України. Реформування органів публічної влади набуває особливої актуальності у умовах очищення влади (люстрації). Пошук оптимальної моделі місцевої влади у сучасній Україні неможливий без вивчення та узагальнення національного історичного досвіду. Інститути місцевої влади та місцевого державного управління в Україні має глибинні корені та давні історичні традиції. У процесі історичного розвитку України, в умовах власної державності і у час її втрати український народ пов’язував із місцевою владою та з місцевими органами судової влади можливість брати участь у розв'язанні власних соціально-економічних, культурних та інших соціальних проблем. Особливий інтерес серед історико-правових проблем викликає аналіз досвіду державотворення у Австрії та Австро-Угорщині та його вплив у Галичині 1772-1918 рр., оскільки окремі аспекти залишаються у недостатній мірі досліджені на цей час.

Ключові слова


Галичина, реформи, публічне управління, намісництво, крайовий сейм

Повний текст: PDF