Перегляд списку назв робіт


 
Планова конференція Назва
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Операція «Вісла» – акт українсько-польської трагедії Анотація
Максим Нікітюк
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗМИНКИ В СПОРТИВНИХ СЕКЦІЯХ З ФУТБОЛУ Анотація
Денис Григорович Кулик
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Оптичне розпізнавання символів Анотація
Світлана Сергіївна Дівидюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОРГАНІЗАЦІЇ 5 РІВНЯ УПРАВЛІННЯ Анотація
Ірина Федорова, Микола Прищак
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОРГАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ ТА БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ Анотація
Аліна Лє Ванівна Чан, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА:УРОКИ ВИДАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ Анотація
Віолета Сергіївна Комаркова
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Основні аспекти полікультурного виховання іноземних студентів в Україні Анотація
Ірина Зозуля
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Основні аспекти полікультурного виховання іноземних студентів в Україні Анотація
Ірина Зозуля
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕДУРИ ВСТУПУ ДО ЄВРОСОЮЗУ Анотація
Наталія Валеріївна Нічук
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Основні концепції походження українського народу Анотація
Катерина Сергіївна Тітова, Олена Василівна Зінько
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОТРИМAННЯ ДЕРЖAВОЮ ЧЛЕНСТВA В НAТО Анотація
Юлія Олександрівна Дрожнікова
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОСНОВНІ ОРГАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ Анотація
Олександр Олександрович Кучерук
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) Основні тенденції у машинному навчанні в 2017 році Анотація
Ярослав Віталійович Опольський
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЛАДИ Анотація
Анатолій Володимирович Слободянюк, Ірина Русланівна Зубар
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Основні чинники формування ефективної політичної еліти та політичного лідерства в Україні Анотація
Павло Григорович Чорний
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА СТУДЕНТСТВА, ЯК НАСЛІДОК НЕДОСТАСТАТНЬОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація
Юлія Володимирівна Малогулко, Катерина Олександрівна Повстянко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСУ ПОДІЛЛЯ Анотація
Світлана Юріївна Зузяк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) Особливості викладання граматики іноземної мови Анотація
Алла Анатоліївна Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНИХ ЗВО Анотація
Дмитро Володимирович Черепаха, Анастасія Анатоліївна Черепаха, Олена Володимирівна Гречановська
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Особливості дослідження політичної участі Інтернет-спільнот Анотація
Ілля Павлович Малініч
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ ВЛАДОЮ ТА ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ Анотація
Антон Ігорович Романов, Світлана Георгіївна Денисюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОСОБЛИВОСТІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ДЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ Анотація
Катерина Сергіївна Тітова
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Особливості лексичної синонімії арабської мови Анотація
Абдулазіз Ба Елаіан
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІНТЕРНЕТУ Анотація
Евеліна Олександрівна Горбачова
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Особливості музичного стилю Фредеріка Шопена Анотація
Діана Вікторівна Дмітрієнко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ Анотація
Анастасія Дмитрівна Майданюк
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛЕГКОАТЛЕТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО Анотація
Віра Григорівна Овчарук
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ГОВОРУ Анотація
Інна Андріївна Сташкевич, Владислав Петрович Деда, Олег Олегович Зярковський
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація
Сергій Миколайович Мельник, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ В НЕМОВНИХ ЗВО. Анотація
Оксана Василівна Столяренко, Олена Вікторівна Столяренко
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) Особливості процесу євроатлантичної інтеграції Анотація
Олексій Ігорович Рудаков, Аліна Лє Ванівна Чан, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ОСОБЛИВОСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація
Лариса Віталіївна Косарєва
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Особливості семантики і функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі Анотація
Анастасія Марчук
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ Анотація
Микита Валерійович Корнієнко
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) Особливості сучасної політичної мови Анотація
Алла Сергіївна Стадній
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ IМIДЖУ ЖIНКИ-ПОЛIТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація
Анастасія Валентинівна Денисюк, Юля Вікторівна Окуньовська
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) особливості хронотопу роману Д. Балашова «Симеон Гордий» у контексті художньої реалізації авторської концепції історичного розвитку нації Анотація
Тетяна Миколаївна Пустовіт
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Особливості художнього мистецтва Анотація
Даніель Анатоліївна Янова
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА СОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДЕЙ Анотація
Анатолій Володимирович Слободянюк, Вікторія Романівна Решетник
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Оцінка житлових умов студентів Анотація
Анатолій Володимирович Слободянюк, Юлія Леонідівна Нестерук
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Оцінка житлових умов студентів Анотація
Лілія Володимирівна Сікорська, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ШКАЛ ПРИ АНАЛІЗІ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація
Марія Сергіївна Мазорчук, Вікторія Сергіївна Добряк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) Оцінка рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості сучасного студента Анотація
Світлана Володимирівна Тихонова
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Оцінка релігійності сучасного суспільства Анотація
Анатолій Володимирович Слободянюк, Марія Михайлівна Лебідь
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ОЦІНКА СТАНУ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ Анотація
Катерина Сергіївна Коваль, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) Оцінка читацької культури студентської молоді Анотація
Вікторія Олександрівна Сидорук, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА В РУСЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ І ЗМІН Анотація
Ганна Олегівна Гура, Олена Вікторівна Столяренко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПАКТ РІББЕНТРОПА-МОЛОТОВА. ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР Анотація
Вікторія Шабанова
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПАРАДОКСИ ВИБОРУ: СВОБОДА ЧИ РОЗЧАРУВАННЯ? Анотація
Світлана Георгіївна Денисюк, Дмитро Вікторович Гарник
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ПАРЕМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ Анотація
Марія Миколаївна Мошноріз
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Педагогічні ідеї Д. Дьюї у світлі сучасних освітніх тенденцій Анотація
Лідія Альбертівна Рогозіна, Андрій Анатолійович Негур, Оксана Броніславівна Залюбівська
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) Педагогічні основи розвитку творчого потенціалу у студентів технічних спеціальностей Анотація
Марія Вікторівна Чернецька
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Анотація
Василь Володимирович Овчарук
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА НА ПОДІЛЛІ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗУЗЯК Т. П. Анотація
Олена Василівна Зінько
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПЕРЕДАЧА КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО СКЛАДУ УРСР – ЩЕДРИЙ ДАРУНОК ЧИ ЕКОНОМІЧНИЙ ТЯГАР? Анотація
Алла Борисівна Пономаренко, Сергій Васильович Шаталюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ Анотація
Юліанна Ігорівна Дищук, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Передумови раціональності сучасного наукового детермінізму Анотація
Зоріслав Юрійович Макаров
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПЕРЕКЛАД ВЛАСНИХ НАЗВ Анотація
Наталія Вікторівна Рибко
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) Перспективи впровадження електронної демократії в Україні на основі досвіду провідних держав світу Анотація
Вадим Валерійович Стецюк, Світлана Георгіївна Денисюк
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО Анотація
Михайло Володимирович Лошак
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) Перспективи кар'єри в ІТ: причини міграції за кордон Анотація
Назар Максимович Мартос
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) Перспективи розвитку сонячної і вітрової енергетики в Україні Анотація
Марія Сергіївна Костяєва, Світлана Степанівна Никипорець
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація
Олег Іванович Шугайло
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Перфоманс як вид сучасного мистецтва Анотація
Даніель Анатоліївна Янова
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН НА ОКУПО-ВАНИХ ЗЕМЛЯХ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Анотація
Єлизавета Платонівна Юзькова, Алла Борисівна Пономаренко
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОГЛЯДИ НА МОРАЛЬ, ЗМІНИ У ВИМІРЮВАННІ ЦІННОСТЕЙ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація
Анатолій Слободянюк, Тетяна Шульга
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей Анотація
Інна Вікторівна Сельська, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОГЛЯДИ НА ПОЛІТИКУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ) Анотація
Катерина Павлюк, Анатолій Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Погляди студентів щодо методів сімейного виховання Анотація
Олександра Євгенівна Діденко, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Подання заяви про захист економічної конкуренції Анотація
Микола Володимирович Слободянюк
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ПОДАРУНКИ У ДІЛОВИХ ВІДНОСИНАХ Анотація
Юлія Біліченко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАРЄРІВ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Анотація
Олена Анатоліївна Бардадин
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ПОЕТИКА ЛІРИКИ ДМИТРА МАКОГОНА Анотація
Олеся Присяжна
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЕТИКА РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» Анотація
Юрій Старовойт, Аліна Олегівна Єпіфанова
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Поетичний шлях Шевченка Анотація
Марія Євгеніївна Липач
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація
Ростіслав Володимирович Музика
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація
Ярослав Юрійович Мартинюк, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЗИЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЩОДО МИРНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ Анотація
Дмитро Павлович Паламарчук, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЛІТИКА КОРЕНІЗАЦІЇ В СРСР: СПРОБА ПОРОЗУМІННЯ З НЕРОСІЙСЬКИМИ НАРОДАМИ ЧИ ПОЛІТИЧНИЙ МАНЕВР БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ? Анотація
Алла Борисівна Пономаренко, Артем Євгенійович Штукель
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЛІТИКА МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація
Тетяна Миколаївна Степанова, Тимофій Юрійович Герасимов
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ВІДНОСНО КРАЇН-СУСІДІВ Анотація
Максим Федорович Касьянчук, Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) Політичні відносини Богдана Хмельницького з Василем Лупулом Анотація
Анастасія Сергіївна Шиманська
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація
Катерина Олександрівна Зубенко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Політичні цінності як фундаментальна основа партійних ідеологій Анотація
Валерій Олександрович Корнієнко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ Анотація
Ірина Даниіловна Похило
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація
Григорій Тодорашко
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ОСОБИСТІСТЬ Анотація
Владислав Володимирович Охов
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Анотація
Ірина Даниіловна Похило, Анастасія Олександрівна Марчук
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ Анотація
Сергій Перегончук
 
XLVII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2018) ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація
Максим Володимирович Нікітюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОЛІТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація
Світлана Георгіївна Денисюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Політичне лідерство в контексті державного управління Анотація
Анатолій Володимирович Слободянюк, Юлія Леонідівна Нестерук
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ Анотація
Таїсія Сергіївна Рибаченко, Анатолій Володимирович Слободянюк
 
XLIX Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2020) ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРИ. ОБРАЗ І РЕАЛЬНІСТЬ Анотація
Дмитро Олександрович Бугайчук, Тимофій Юрійович Герасимов
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОЛІТИЧНИЙ АБСЕНТЕЇЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ Анотація
Андрій Дячук
 
XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016) ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЮСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація
Дмитро Яворський
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОЛІТИЧНИЙ АНЕКДОТ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЕПОХИ М. ХРУЩОВА Анотація
Віталій Вікторович Бажан, Алла Борисівна Пономаренко
 
XLVIII Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2019) ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВ-СУСІДІВ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Анотація
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Світлана Георгіївна Денисюк
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) ПОЛІТИЧНИЙ КАПІТАЛ: МУЛЬТИАСПЕКТНИЙ ФЕНОМЕН В ПРОСТОРІ ПОЛІТИКИ Анотація
Юлія Вікторівна Сіденко
 
XLVI Науково-технічна конференція Інституту соціально-гуманітарних наук (2017) Політичний конфлікт як спосіб подолання сучасних проблем в Україні Анотація
Анастасія Олександрівна Слободянюк
 
701 - 800 з 1199 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020