Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Вдосконалення технічної підготовленості баскетболісток в умовах вищого навчального закладу PDF
Олександр Іванович Підлужняк
TIME-MANAGEMENT FOR TECHNICAL PROFESSIONALS PDF
Олена Андріївна Свентух
БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ ОСВІТИ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ В НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Олег Ігорович Хома
Мистецтво ілюзії та її місце в історії людства PDF
Антон Євгенійович Косарєв

Секція філософії

«Будова «Я». Взаємозв’язок класичного психоаналізу та філософських ідей Ф. Ніцше та А. Шопенгауера» PDF
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Ельвіра Іванівна Чухрай
Проблема особистості в сучасній філософії PDF
Яна Іванівна Безусяк
Вплив античної філософії на європейську інтелектуальну культуру PDF
Наталія Михайлівна Кравець
Криза людини як відображення глобальних проблем людства PDF
Аліна Миколаївна Чернега
Передумови раціональності сучасного наукового детермінізму PDF
Зоріслав Юрійович Макаров
ФЕНОМЕН ЧИТАННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ( НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ) PDF
Марія Володимирівна Коломієць
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Марія Сергіївна Ратушняк
ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛІЧНИЙ ПІДХІД В ОСОБИСТІСНОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЇЇ МИСЛЕДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Ярослав Петрович Драченко
Чи змінюється релігійний світогляд з розвитком науково-технічного прогресу? PDF
Катерина Василівна Подолянчук
Наука як соціокультурний феномен PDF
Лідія Альбертівна Рогозіна, Ірина Олегівна Головашенко
Проблема самотності в філософії PDF
Леся Володимирівна Стасенко
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ІЛЮЗІІ PDF
Олена Анатоліївна Бардадин
КРИТИКА ЗАПЕРЕЧЕННЯ СВОБОДИ ВОЛІ ДІКОМ СВААБОМ PDF
Єлизавета Вікторівна Матюхіна
Як Big Data (великі дані) впливають на буття людини PDF
Володимир Юрійович Кучерук, Ірина Олегівна Головашенко, Михайло Васильович Глушко
РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ ХVІІ-ХІХ СТ. PDF
Джессіка Елізабет Гавіланес
Вплив Арістотеля на сучасну науку PDF
Олександр Борисович Білик, Василь Валерійович Олійник, Владислав Олегович Шаталюк
Філософія Сковороди і її гуманістичне значення PDF
Катерина Костянтинівна Лемішко
Категорія «влада» в давньогрецькій філософській традиції PDF
Анна Сергіївна Панькевич

Секція культурології

Храм Cвятителя Миколая Чудотворця у Вінниці – пам’ятка козацького бароко PDF
Максим Валерійович Торський
Розвиток вінницького джазового фестивального руху (на прикладі діяльності фестивалю «Vinnytsia jazzfest») PDF
Олена Андріївна Свентух
Історична споруда Вінниці – Водонапірна вежа PDF
Богдан Володимирович Чумак, Олена Василівна Зінько
ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОПИСУ ПОДІЛЛЯ PDF
Світлана Юріївна Зузяк
«Хроніки європейської Сарматії» Олександра Гваньїні – як цікаве джерело інформації про м. Бар та його фортецю PDF
Надія Сергіївна Копитко, Олена Василівна Зінько
Перфоманс як вид сучасного мистецтва PDF
Даніель Анатоліївна Янова
Історія української поезії та прози «від становлення до сучасності» PDF
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Аліна Сергіївна Бушинська
Маловідомі козацькі звичаї PDF
Андрій Сергійович Бондарчук
Життя та творчість Андрія Кузьменка PDF
Алла Сергіївна Штокал, Наталія Володимирівна Черначук
Особливості музичного стилю Фредеріка Шопена PDF
Діана Вікторівна Дмітрієнко
Основні концепції походження українського народу PDF
Катерина Сергіївна Тітова, Олена Василівна Зінько
Історія розвитку українського гурту «Бумбокс» PDF
Олександр Сергійович Пазюк, Юлія Володимирівна Бойчук
Проблеми існування культури PDF
Артем Вадимович Кімпаєв
ВІННИЦіЯнський кінофестиваль у Вінниці PDF
Владислав Володимирович Нестерук, Лілія Леонідівна Сагайдак
Проект «Особливе взуття» (традиції та іновації в історії взуття) PDF
Роман Олександрович Лановий
Програмування як культурний феномен сучасності PDF
Ярослав Петрович Драченко, Михайло Дмитрович Кренцін, Ярослав Анатолійович - Цвях

Секція етичних, психологічних та педагогічних проблем

УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Ігорівна Околіта
РОЛЬ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
Яна Іванівна Безусяк
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ PDF
Анастасія Дмитрівна Майданюк
Ігрові технології навчання як одна з інноваційних форм навчально-виховного процесу ВНЗ PDF
Наталія Михайлівна Кравець
СУТНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Тетяна Назарівна Манглієва, Олена Володимирівна Гречановська
Роль ігрових технологій у навчально-виховному процесі вищої школи PDF
Анна Сергіївна Алєксєєнко, Олена Володимирівна Гречановська
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМИН: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Вікторівна Столяренко, Лілія Сергіївна Вишивана
Вплив конфліктів на соціально-психологічний клімат академічної групи ВНЗ PDF
Аліна Миколаївна Чернега
Педагогічні ідеї Д. Дьюї у світлі сучасних освітніх тенденцій PDF
Лідія Альбертівна Рогозіна, Андрій Анатолійович Негур, Оксана Броніславівна Залюбівська
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Марина Вікторівна Мигидин
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ІНТЕРАКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ PDF
Антон Євгенійович Косарєв

Соціології

РОЛЬ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ (ГАЗЕТИ) У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Євген Геннадійович Крекотень
Ставлення до економічних реформ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Максим Валерійович Присяжнюк
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ PDF
Діана Олександрівна Гладка, Антолій Володимирович Слободянюк
Причини виникнення конфліктів у колективі PDF
Тетяна Костюк, Анатолій Володимирович Слободянюк
Оцінка житлових умов студентів PDF
Лілія Володимирівна Сікорська, Анатолій Володимирович Слободянюк
Оцінка релігійності сучасного суспільства PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Марія Михайлівна Лебідь
Ставлення до інженерно-технічної освіти в Україні PDF
Каріна Віталіївна Закревська, Анатолій Володимирович Слободянюк
Удосконалення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів шляхом імплементація європейських стандартів вищої освіти PDF
Ганна Сергіївна Грінченко
Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей PDF
Інна Вікторівна Сельська, Анатолій Володимирович Слободянюк
Закономірності розсіювання безрозмірних показників якості об'єктів різної природи PDF
Наталя Ігорівна Кім, Роман Михайлович Тріщ
Аналіз ставлення населення до релігіїв Україні PDF
Олександра Юріївна Стадній, Анатолій Володимирович Слободянюк
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ШКАЛ ПРИ АНАЛІЗІ ДАНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Марія Сергіївна Мазорчук, Вікторія Сергіївна Добряк
Робота, яка приносить задоволення PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Ольга Сергіївна Гримайло
Погляди студентів щодо методів сімейного виховання PDF
Олександра Євгенівна Діденко, Анатолій Володимирович Слободянюк
ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ PDF
Лариса Віталіївна Косарєва
ПОХОДЖЕНЯ ТА ПРИРОДА КРИЗОВИХ ЯВИЩ У СВІТІ PDF
Альона Анатоліївна Домінас, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТІВ ОДЯГУ СТУДЕНТАМИ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Богдан Валерійович Кримчук
Взаємозв’язок здоров’я та вживання наркотиків PDF
Марина Сергіївна Пляцок

Секція мовознавства

АЛЬМАНАХИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ МОЛОДИХ ПОЕТІВ PDF
Дарія Олегівна Зелінська
Сучасні тенденції розвитку української літературної мови PDF
Владислав Аудрісович Гірдвайніс
Шевченко - художник PDF
Дарина Сергіївна Сугак
Про стан і перспективи дослідження українських прізвищ PDF
Наталя Юріївна Булава
ІНТЕРПРИТАЦІЯ ОБРАЗУ СПРУТА В ПОЕЗІЇ С. ЧЕРКАСЕНКА PDF
Марія Миколаївна Мошноріз
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ТУРКМЕНСЬКИХ ІМЕН PDF
Марал Ашірова
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ТУРКМЕНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Гозел Язмухамедова
ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ В РОМАНІ Д. БАЛАШОВА «МОЛОДШИЙ СИН» PDF
Тетяна Миколаївна Пустовіт
УКРАЇНСЬКА МОВА І СУСПІЛЬСТВО ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ НОВІТНІХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ PDF
Анастасія Віталіївна Черниш
Фразеологізми в діловому мовленні PDF
Kyryl Igorovich Prokopchuk
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЗАПОЗИЧЕНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Оксана Віталіївна Сокольвак
Сучасний стан розвитку української комп’ютерної термінології PDF
Тетяна Миколаївна Степанова
Наявність білінгвізму в Україні PDF
Діана Сергіївна Король
Чи легко бути молодим? PDF
Анна Леонідівна Просяник
Соціальні мережі, їх користь та шкода для життя людини PDF
Лілія Анатоліївна Анатоліївна Забаштанська
Фемінітиви в українській мові PDF
Наталія Миколаївна Ящук
Проблеми сучасної термінології PDF
Марина Юріївна Табачишина
Чоловіча та жіноча логіка з точки зору філософії та психології PDF
Юлія Олександрівна Кремінська
Найуживаніші афіксоїди сучасної української мови: статус і функціонування PDF
Галина Вікторівна Кухарчук
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЧНОЇ ОЦІНКИ У ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ ЛУКАША PDF
Антон Шаповалюк
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ PDF
Катерина Повстянко
Іван Котляревський – основоположник сучасної української літературної мови. PDF
Аліна Анатоліївна Яцько
Смс-повідомлення як нова форма мовної комунікації PDF
Альфредо Утрерас
Реферування та анотування наукових текстів на заняттях з української мови для іноземців PDF
Людмила Володимирівна Горчинська
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Євгеніївна Зозуля
Семантичні єдності трьохелементної будови в сучасних публіцистичних текстах української та англійської мов. PDF
Катерина Миколаївна Андрощук
Арабська мова: історія, особливості, перспективи розвитку PDF
Абдулазіз Ба Елаіан
Ефективність використання презентацій під час вивчення дисципліни «Країнознавство для слухачів п/в для іноземних громадян» PDF
Юлія В'ячеславівна Поздрань
Стан української мови на сучасному телебаченні PDF
Марія Вікторівна Колядич
Етимологія назв комп'ютерних вірусів PDF
Валентин Іванович Цукрук
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ PDF
Анатолій Богданович Очеретний
Походження та формування української мови PDF
Денис Ігорович Харчук
Емоційно-оцінна лексика в мові сучасних періодичних видань PDF
Катерина Олександрівна Кузьменко
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ PDF
Юй Чанхао
НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ПОХОДЖЕННЯ КИРИЛИЦІ PDF
Юрій Леонідович Старовойт
ЗАБУТА ТВОРЧІСТЬ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ PDF
Анастасія Юріївна Марченко
ПРОБЛЕМАТИКА «МОЙСЕЯ» ЗА І.Я. ФРАНКОМ PDF
Владислав В'ячеславович Цимбалістий
Т. Г. ШЕВЧЕНКО І ПОДІЛЛЯ PDF
Ігор Геннадійович Крутенко
Поетичний шлях Шевченка PDF
Марія Євгеніївна Липач
МОВА КЕЧУА PDF
Хуан Пабло Севілья Куева
Зовнішні аспекти формування комунікативної компетенції PDF
Лариса Євстахіївна Азарова
Експресивний компонент конотативного значення дієслова PDF
Алла Сергіївна Стадній
Українська мова у світі PDF
Людмила Дмитрівна Дихніч
ВПЛИВ НЕЦЕНЗУРНOЇ ЛЕКСИКИ НA ПСИХIЧНИЙ ТA ФIЗIOЛOГIЧНИЙ СТAН ЛЮДИНИ PDF
Марія Петрівна Козеренко
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ: ПРОБЛЕМИ ВЖИВАННЯ І ТРАКТУВАННЯ PDF
Сергій Юрійович Сорока
ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ (ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН) PDF
Владислав Валентинович Попов
НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ В МОВНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ PDF
Володимир Олегович Василевький
РЕКЛАМА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МОВНИХ НОРМ PDF
Роман Андрійович Іванов
Найпоширеніші помилки в усному мовленні державних діячів PDF
Владислав Васильович Білоконь
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ІМЕННИКИ-ЮКСТАПОЗИТИ ЗІ СПІВВІДНОСНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ PDF
Людмила Анатоліївна Радомська
Китайські ієрогліфи PDF
Алла Сергіївна Стадній, Сюй Їмін
ДЕЯКІ ФАКТИ ПРО МОВУ УРДУ PDF
Лараїб Балоч
ДЕФІСНИЙ ПРАВОПИС СКЛАДНИХ НАЙМЕНУВАНЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ PDF
Вільям Патрік Мбуім
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОМЕДІЇ «ШЛЯХТА ХОДАЧКОВА» ГРИГОРІЯ ЦЕГЛИНСЬКОГО PDF
Наталія Вікторівна Валах
Крилаті вислови у ЗМІ PDF
Оксана Володимирівна Абрамчук

Секція технічного перекладу

Effective Strategies of Change Management PDF
Каріна Віталіївна Закревська
Female Staff Management PDF
Оксана Олегівна Шестопалько
Sensory Marketing PDF
Ольга Сергіївна Гримайло
REVIEW OF THE SYSTEM OF CORPORATE CASH FLOW MANAGEMENT PDF
Тетяна Костюк, Юлія Василівна Бойко
Population of Ukraine PDF
Ольга Володимирівна Поляруш
Віртуальна реальність PDF
Дмитро Володимирович Арсенюк
Extreme Tourism for Keeping Fit PDF
Юрій Петрович Михайлюк
Money PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
Designing alternative types of suspension PDF
Олег Вадимович Пальчевський
Choosing a career PDF
Анастасія Юріївна Смалківська
Beneficial Participation in ENACTUS PDF
Катерина Василівна Подолянчук
The development of plastic cars PDF
Антон Васильович Свершок

Секція історії України

УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: В ПОШУКАХ СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО PDF
Валентина Годлевська
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК ВЕЛЕТЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Аліна Катренко
ПАКТ РІББЕНТРОПА-МОЛОТОВА. ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР PDF
Вікторія Шабанова
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ, РЕВОЛЮЦІОНЕР, ПИСЬМЕНИК PDF
Олена Гаврись, Дмитро Ратушний
ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ PDF
Ксенія Сокольвак
Міфологізація Переяславської ради PDF
Валерія Денисівна Панкова
Таємниця хрещення Київської Русі PDF
Андрій В'ячеславович Дулецький
З ІСТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДОНБАСУ PDF
Роман Андрійович Іванов
Ліквідація Української Греко-католицької церкви PDF
Ірина Леонідівна Соломонюк
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН – УПА НА ПОДІЛЛІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Надія Олександрівна Манжак
ПЕРЕДАЧА КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО СКЛАДУ УРСР – ЩЕДРИЙ ДАРУНОК ЧИ ЕКОНОМІЧНИЙ ТЯГАР? PDF
Алла Борисівна Пономаренко, Сергій Васильович Шаталюк
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1917 – 1918 РР.) PDF
Алла Борисівна Пономаренко

Секція політології і права

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Марія Корпанюк
Основні чинники формування ефективної політичної еліти та політичного лідерства в Україні PDF
Павло Григорович Чорний
Україна в сучасному геополітичному просторі PDF
Олександр Михайлович Паламарчук, Ірина Даниіловна Похило
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ОСОБИСТОСТІ PDF
Наталія Ігорівна Сторожук
Політичний конфлікт як спосіб подолання сучасних проблем в Україні PDF
Анастасія Олександрівна Слободянюк
ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Катерина Олександрівна Зубенко
Тероризм як спосіб політичної боротьби PDF
Катерина Олександрівна Андрусенко
Форми політичної участі молоді в Україні PDF
Тетяна Колеснік Василівна
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ─ НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА PDF
Євген Геннадійович Крекотень
ГУМАННО-МОРАЛЬНІ МЕТОДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ PDF
Вадим Вячеславович Лучков
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ СУЧАСНОГО ПОЛІТИКА PDF
Олексій Валентинович Буряченко
КОНЦЕПЦТ «ПОЛІТИЧНИХ МЕРЕЖ»: ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АБРИС PDF
Катерина Петрівна Лєвашова
ПОЛІТИЧНИЙ АБСЕНТЕЇЗМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
Андрій Дячук
КУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Валеріївна Чумаченко
ВЛАДА ЯК ОДНА ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ КАТЕГОРІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ, ЇЇ НОРМИ ТА ЦІННОСТІ PDF
Олена Валеріївна Чумаченко, Анатолій Володимирович Слободянюк
ПОЛІТИЧНИЙ КАПІТАЛ: МУЛЬТИАСПЕКТНИЙ ФЕНОМЕН В ПРОСТОРІ ПОЛІТИКИ PDF
Юлія Вікторівна Сіденко
Напрямки вдосконалення правового статусу особи, яка притягається до адміністративної відповідальності PDF
Валерій Аркадійович Довбиш
МАНІПУЛЯТИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Ігор Дмитрович Гончар
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ МОЛОДИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ PDF
Марія Валентинівна Школьнік
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ IМIДЖУ ЖIНКИ-ПОЛIТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Анастасія Валентинівна Денисюк, Юля Вікторівна Окуньовська
Міжнародне енергетичне агентство у ролі світової програми з відновлюваної енергетики PDF
Катерина Сергіївна Тітова
Політичні цінності як фундаментальна основа партійних ідеологій PDF
Валерій Олександрович Корнієнко
Подання заяви про захист економічної конкуренції PDF
Микола Володимирович Слободянюк
ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИХІД ІЗ «ПРАВОВОЇ ТІНІ» PDF
Сергій Петрович Годний
Аналіз небезпеки кібервійни на сучасній світовій арені PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Ксенія Михайлівна Писаренко
Громадська думка як соціальний інструмент політичного режиму PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Юлія Вікторівна Сіденко
ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ PDF
Ірина Даниіловна Похило
Популізм як деструктивний атрибут сучасної української політики PDF
Віктор Васильович Кавка
ПОЛІТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Світлана Георгіївна Денисюк
КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАСОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КОМУНІКАЦІЇ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Альона Анатоліївна Домінас
Політичне лідерство в контексті державного управління PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Юлія Леонідівна Нестерук
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЛАДИ PDF
Анатолій Володимирович Слободянюк, Ірина Русланівна Зубар
Changing the Approach to Voting for Muslim Women PDF
Алла Миколаївна Бобрук

Секція англійської мови

WHAT IS THE SOLAR ENERGY AND WHY UKRAINE NEED IT TODAY PDF
Володимир Сергійович Голодюк
LIGHT AND GRAPHENE IN MODERN TECHNOLOGIES PDF
Володимир Сергійович Павлов
Сучасні методичні підходи до навчання іноземних мов PDF
Оксана Василівна Столяренко
“PARTNERSHIP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE” FORMED BY GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, IBM, MICROSOFT AND APPLE PDF
Дарія Олегівна Зелінська
СВІТЛОДІОДИ У НАШОМУ ЖИТТІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Євген Геннадійович Крекотень
Design Optimization and Performance Evaluation of a Single Axis Solar Tracker PDF
Максим Ігорович Панянчук
Role of the English language in Information Technology: Importance of learning and practical use of language skills PDF
Владислав Аудрісович Гірдвайніс
INCIDENCE ANGLE EFFECT ON THE TURBULENT FLOW AROUND A SAVONIUS WIND ROTOR PDF
Вадим Михайлович Вавшко
Foreign Language Education and Internet ─ Advantages and Disadvantages PDF
Людмила Володимирівна Тульчак, Людмила Едуардівна Габрійчук
Інтернет речей PDF
Владислав Вікторович Гринчук
Біткойн PDF
Олена Вікторівна Дажура
Tesla's coil. A toy or useful thing in the life of radio engineering? PDF
Дмитро Русланович Ільчук
APPLICATION OF ETYMOLOGY FOR SECOND LANGUAGE ACQUISITION PDF
Світлана Олександрівна Медведєва
THE WONDER OF SPELLING PDF
Анастасія Віталіївна Черниш
Analysis expert system PDF
Дмитро Станіславович Кудрявцев, Аліна Сергіївна Бушинська
THE WORK OF NEW TECHNOLOGY OF CONTROLLING COMPUTER WITH A WAVE OF YOUR HAND PDF
Діана Сергіївна Король
ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE: STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS PDF
Дмитро Поліщук
VINNISTIA REGION INVESTMENT ACTIVITY PDF
Ірина Олександівна Пилипенко
WIND POWER POTENTIAL OF UKRAINE PDF
Ліна Віталіївна Попсуй
Один маленький крок для людини та бінарний код PDF
Катерина Олегівна Сивульська
Integrated SAW Broadband Antenna for WLAN/ WIMAX PDF
Ілля Васильович Шаргало, Андрій Володимирович Лаврик
History of System Engineering PDF
Наталія Михайлівна Ольшанська
Memory cards in our life PDF
Анастасія Кушнір
Virtual Reality PDF
Олександра Юріївна Стадній
What Bitcoin is and how to mine it. PDF
Антон Олександрович Концевой
Нейронні мережі, які змінюють світ PDF
Денис Анатолійович Ткачик
Історія Інтернету PDF
Ярослав Віталійович Опольський
DOMESTIC HEATING DESIGN PRINCIPLES PDF
Ілля Сергійович Бобров
Кольорова палітра RGB PDF
Вікторія Іванівна Барвінченко
Computer Protocols PDF
Павло Сергійович Вуйко
SOME MORE IDEAS HOW TO TEACH EFFICIENT READING PDF
Ольга Романівна Яковець, Надія Павлівна Хоменко
THE IMPORTANCE OF SPECIALIST READING FOR STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES PDF
Надія Павлівна Хоменко, Ольга Романівна Яковець
Забруднення повітря на планеті Земля PDF
Вікторія Євгеніївна Шабанова
Methods of correction speaking mistakes as a positive learning experience of foreign language PDF
Ліана Вікторівна Варчук
Робототехніка PDF
Руслан Ігорович Білий
LEARNING STYLES LEADING TO NEW OPPORTUNITIES PDF
Людмила Магас
The History of Android PDF
Владислав Сергійович Слободянюк
“Smart Shoes” PDF
Роман Олександрович Лановий
What do MOOCs give us or what is the future of technical education in always changing world? PDF
Людмила Магас, Дмитро Сацький
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AND AUTOMATIC CONTROL THEORY PDF
Анжеліка Дамірівна Гафурова

Секція німецької мови

Der heutige Stand der Elektrotechnik PDF
Іван Олександрович Романчук
Aus der Geschichte der Elektrotechnik PDF
Анастасія Гоголкіна
Die Geschichte der Automatisierung PDF
Богдан Кримчук
Sicherheit im Internet PDF
Андрій Олегович Данілов
Automatisierung heute und in der Zukunft PDF
Владислав Олегович Палій

Секція етичних і психологічних проблем ділових відносин та менеджменту

Делегування повноважень керівником PDF
Юлія Олександрівна Жалін, Микола Дем'янович Прищак
ОРГАНІЗАЦІЇ 5 РІВНЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Федорова, Микола Прищак
ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАРЄРІВ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ PDF
Олена Анатоліївна Бардадин
МЕНЕДЖМЕНТ АДАПТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ДО УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Світлана Олегівна Олійник
Тайм-менеджмент для ірраціоналів PDF
Олена Стемблевська
Національні аспекти ділових відносин країн Далекого Сходу PDF
Наталія Олександрівна Оранська
ЯПОНСЬКА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Вікторія Сергіївна Гуменюк, Микола Демянович Прищак
Психологія особистості керівника PDF
Вікторія Андріївна Кривошликова
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ірина Ігорівна Околіта, Микола Дем`янович Прищак
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ДІЛОВІЙ СФЕРІ PDF
Альбіна Юріївна Савчук, Микола Дем'янович Прищак
ІНТЕГРАЦІЯ: ВИЖИТИ І СТАТИ СИЛЬНІШИМ У КРИЗОВИЙ ЧАС PDF
Максим Петрович Логвинюк, Микола Дем*янович Прищак
Тайм-менеджмент PDF
Юлія Сергіївна Корольчук
Корпоративна культура в організації PDF
Оксана Олександрівна Кагляк
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛЕГЛОГО PDF
Катерина Сергіївна Медвецька
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Вікторівна Столяренко, Юлія Юріївна Шевчук
Авторитет керівника PDF
Юлія Леонідівна Нестерук
ОСОБЛИВОСТІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ДЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ PDF
Катерина Сергіївна Тітова
Синдром емоційного вигорання та його вплив на людину PDF
Анастасія Анатоліївна Гріщенко
ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ PDF
Ірина Олегівна Тисячук
ПРАВИЛЬНІ ЛЮДИ ТА НЕПРАВИЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ PDF
Наталія Сергіївна Пересунько, Олександр Йосипович Лесько


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019