Автор детально

Дядюн, Сергій Васильович, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018