Автор детально

Вовк, Віктор Леонідович, студент групи ТКС-17мі, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2018