КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019)

Розмір шрифта: 
КОРИГУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОДЕРІВ ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Микола Володимирович Васильківський, Роман Петрович Паламарчук, Віктор Леонідович Вовк

Остання редакція: 2018-12-26

АнотаціяПроведено порівняльний аналіз існуючих каскадних схем кодування і методів цифрової модуляції в загальній системі обробки інформації. Методи кодування, зокрема, турбо і турбоподібні коди, за своїми можливостями досить близькі до пропускної здатності каналу. Виявлено, що класичні каскадні коди і їх модифікації, дещо поступаються турбокодам за рівнем енергетичного виграшу, однак при цьому виявляються більш простими з точки зору практичної реалізації.Abstract

A comparative analysis of existing cascade coding schemes and digital modulation methods in the general information processing system has been carried out. Methods of encoding, in particular, turbo codes, in their capabilities are quite close to the bandwidth of the channel. It was found that classical cascading codes and their modifications are somewhat inferior to the turbo codes on the level of energy gain, but at the same time they are more simple in terms of practical implementation.


Ключові слова


каскадний код; турбокод; цифрова модуляція; вокодер

Посилання


1. Бадалян Б.Ф., Гомцян О.А. Эффективные системы помехоустойчивого кодирования для цифровой связи // Вестник ГИУА: Сборник научных статей.- Ереван, 2012.- Ч.1.- С. 216-220.

 

2. Гомцян О.А. Обобщенная концепция каскадного кодирования в цифровых системах обработки информации // Известия НАН РА и ГИУА. Сер. ТН. - 2016.- Т.69, №1- С. 42-47.

 

3. Бадалян Б.Ф., Гомцян О.А. Эффективные системы помехоустойчивого кодирования для цифровой связи // Вестник ГИУА. Сборник научных статей. - 2012, Ч.1. - С.216-220.

 


Повний текст: PDF