Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

Підвищення конкурентоспроможності молокопереробної галузі України PDF
Олександр Йосипович Лесько, Наталія Сергіївна Пересунько
РОЛЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Оксана Олександрівна Адлер
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ PDF
Інна Вікторівна Сельська
Підвищення конкурентоспроможності молокопереробної галузі України PDF
Наталія Сергіївна Пересунько
ВПЛИВ САМОСВІДОМОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
Аналіз фінансування інноваційної діяльності PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лариса Глущенко
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Лілія Нікіфорова
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Андрій Коломієць
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Магденко
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Пилипенко
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Максим Хоменко
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРО-ДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк, Костюк Тетяна Сергіївна
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лілія Володимирівна Сікорська, Вячеслав Валерійович Кавецький
ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В 2013-2916 роках PDF
Володимир Олександрович Козловський, Дмитро Левченко
ГУДВІЛ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лілія Петрівна Руда, Богдан Вікторович Табаков
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ PDF
Лілія Петрівна Руда
ТЕОРЕТИЧНІ АКСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF
Лариса Дмитрівна Глущенко, Ольга Володимырывна Поляруш
Аналіз інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання PDF
Лариса Дмитрівна Глущенко, Ілля Леонідович Бігдай
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Володимир Цирульніков
ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ ЯК УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Микола Небава
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПРАТ «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» PDF
Лі Янань
Ефективне використання основних засобів підприємства як шлях до інноваційного розвитку PDF
Наталія Іванівна Фомич
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ PDF
Лілія Олександрівна Нікіфорова, Євген Геннадійович Крекотень
Шляхи удосконалення системи управління інноваційною діяльністю підприємства за сучасних умов PDF
Лілія Володимирівна Сікорська
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Наталія Миколаївна Малініна
ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Лариса Глущенко, Олена Олександрівна Плешко
ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ PDF
Лариса Глущенко, Інна Іванівна Зіньківська
АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Глущенко, Анжеліка Слижук
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Лариса Дмитрівна Глущенко, Анастасія Григорівна Гурневич
ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. PDF
Олександр Йосипович Лесько, Анастасія Олександрівна Гринь
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олександр Йосипович Лесько, Анатолій Сергійович Атласевич
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Валеріївна Майборода
ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ PDF
Михайло Володимирович Лошак
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Дмитро Павлович Осаволюк
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ PDF
Ігор Федорович Острий
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Микола Андрійович Магас, Людмила Миколаївна Магас
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олександр Йосипович Лесько, Інна Вікторівна Сельська
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марина Бальзан
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Богдан Пашкалян
ТІНЬОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ PDF
Наталія Іллівна Фоміч, Вячеслав Валерійович Кавецький

Секція менеджменту з інформаційної діяльності

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ СППР PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова, Анжеліка Олексіївна Азарова
Застосування інформаційних систем для покращення менеджменту підприємства PDF
Андрій Леонідович Головних
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У МОДЕЛІ ОЩАДНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Юлія Володимирівна Міронова
Аналіз сучасних інформаційних систем для забезпечення ефективної збутової політики підприємств PDF
Максим Валерійович Присяжнюк
ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ КЛАСТЕР-АНАЛІЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АПРІОРНОГО РОЗБИТТЯ ПРОСТОРУ ОЗНАК НА КЛАСИ ЗНАНЬ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Лисак
Застосування програмних продуктів в організації системи управління персоналом на сучасному підприємстві PDF
Ксенія Михайлівна Писаренко
Аналіз програмних засобів управління мотиваційними процесами на підприємстві PDF
Олександра Русланівна Демедюк
Забезпечення енергетичної безпеки підприємства в умовах кризи PDF
Юрій Григорович Москальчук
ЗАСТОСУВАННЯ 1С: ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Богдана Олександрівна Лозан
Інформаційні технології в управлінні персоналом на підприємстві PDF
Валерія Олегівна Вергеліс
Функціонування електронного документообігу в системі управління персоналом PDF
Альона Анатоліївна Пастух

Секція підприємництва і фінансової діяльності

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У СУДОВОМУ КОНТРОЛІ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Яна Юріївна Кияновська
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Володимирівна Шварц
ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Тихонюк Іван Юрійович
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна, Юлія Петрівна Харкава
ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Алла Станіславівна Краєвська, Анастасія Юріївна Мандебура
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Алла Станіславівна Краєвська, Святослав Васильович Мандебура
ПРЕВЕНТИВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Вікторія Андріївна Кривошликова
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ PDF
Людмила Іванівна Губанова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Олена Омелянівна Мороз
ОБРАЗ МІСТА В ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Євгенія Олегівна Мороз, Святослав Володимирович Павлишин
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Ольга Василівна Новіцька
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Анастасія Павлівна Ткачук
Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності банківської установи PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Владислав Олегович Романець
Прогнозування фінансових результатів господарської діяльності підприємств PDF
Людмила Миколоївна Буліна
ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Пілявоз
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Алла Станіславівна Краєвська
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна, Анастасія Сергіївна Бельцова
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В ПОКРАЩЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Роман Юрійович Поляк

Секція менеджменту, маркетингу та економіки

ЯПОНСЬКА ФІЛОСОФІЯ «КАЙДЗЕН» ЯК ПРАКТИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Олена Валеріївна Чумаченко
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Васильович Мороз, Лі Цзячен
АДАПТАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Олег Васильович Мороз, Тетяна Миколаївна Олійник
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталя Петрівна Карачина, Ірина Олегівна Тисячук
СУЧАСНА КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ЦІЛІ PDF
Лілія Миколаївна Благодир, Світлана Олегівна Олійник
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Васильович Мороз, Аліна Володимирівна Шастун
ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГУ В МАРКЕТИНГУ PDF
Наталя Петрівна Карачина, Тетяна Віталіївна Лесько
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ НАФТИ PDF
Оксана Олегівна Шестопалько, Леонід Миколайович Несен
СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АВАНГАРД») PDF
Андрій Юрійович Іорданов, Леонід Миколайович Несен
УМОВНОСТІ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО РИНКУ PDF
Любов Сергіївна Філатова
Фактор співробітництва рециптєнтів ринку як стратегія модернизації PDF
Олег Васильович Мороз, Р. Логоша
ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Валеріївна Вітюк
Контрактні основи управлінням територіальним брендингом PDF
Наталія Петрівна Карачина, Володимир Семцов, Т. Вакар
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІРМИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ PDF
Лілія Миколаївна Благодир
ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ХЕДХАНТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вікторія Сергіївна Міронова
ГЛОБАЛЬНІ БРЕНДИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Олена Валеріївна Штовба
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Катерина Леонідівна Яворська, Лілія Миколаївна Благодир
ЗНАЧЕННЯ, ЗАДАЧІ Й ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Вікторія Ігорівна Петрик
РИЗИКИ МАРКЕТИНГУ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Вікторія Максимівна Тямушева
РОЗШИРЕНА ВІЗІЯ КОНЦПЕЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Леонід Миколайович Несен
РОЛЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Каріна Віталіївна Закревська

Секція фінансів та інноваційного менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК PDF
Діана Олександрівна Гладка
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ PDF
Аліна Олександрівна Савельєва
АНАЛІЗ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олег Анатолійович Шевченко
МІСЦЕ ПРИБУТКУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
Ірина Юріївна Єпіфанова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРУДОВИХ КАДРІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Наталія Олегівна Коваль
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Марія Русланівна Джалалова
УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Миколаївна Здрилюк
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В'ячеслав Васильович Джеджула
НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЇ PDF
Михайло Юрійович Дзюбко
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Вікторія Віталіївна Кривіцька
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Анатоліївна Зварищук
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Крістіна Русланівна Траченко
ОКРЕМІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Миколаївна Багінська
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЛІКВІДНІСТЬ» ТА «ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ» PDF
Віталій В'ячеславович Сахаров
Самофінансування підприємства: механізм реалізації в умовах відкритої та прихованої форм PDF
Валерія Андріївна Богданова
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Володимирівна Заремба
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Владислав Олександрович Слюсар
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Алла Олександрівна Лаптєва
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ») PDF
Олександр Григорович Цвик
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УРАЇНІ PDF
Дун Чживей
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віталій Володимирович Зянько, Дун Сіньїн
ОСНОВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ БАР’ЄРИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Олена Віталіївна Лукашенко
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Вероніка В'ячеславівна Шаповалюк
ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Олександрівна Дудник
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ МОНЕТАРНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ PDF
Ангеліна Вікторівна Бєлан
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Едуардович Слободянюк
ІНТЕРНЕТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ PDF
Тамара Віталіївна Іванчик
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИМСТВА PDF
Карина Русланівна Шаркевич
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Альона Ігорівна Голубко
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віра Олександрівна Заграй
МОДЕЛЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЯК ЗАПОРУКА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Василь Григорович Фурик
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Аліна Олександрівна Сторчак
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тарас Владиславович Перерва
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Сергіївна Гуменюк
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ КНР PDF
Ліцзянь Лю, Тетяна Олександрівна Джокуш
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Олександрівна Никодюк
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ PDF
Ольга Сергіївна Гримайло
АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ PDF
Марія Олександрівна Гайдей
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «АВК») PDF
Яна Василівна Рожик
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Катерина Василівна Подолянчук
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Руслана Русланівна Волкотруб
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Роман Євгенійович Супрунов

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

МОДЕЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІВНЯ АДАПТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ДО УМОВ ОРГАНІЗОВАНОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Анатолій Антонович Шиян
ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ СПОТВОРЕНЬ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ВНАСЛІДОК ВБУДОВУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ PDF
Юдіна Ганна Максимівна
Підвищення криптостійкості симетричного шифру шляхом використання генетичного алгоритму PDF
Андрій Васильович Приймак
Наукометричні дослідження в інформаційних технологіях PDF
Світлана Кормщикова
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ PDF
Янна Чайковська
Дослідження захищеності протоколу сліпого електронного цифрового підпису Чаума PDF
Ольга Володимирівна Салієва
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Anatoliy Poplavskiy
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Anatoliy Poplavskiy
Захист акустичної інформації від витоку лазерним каналом PDF
Вадим Валерійович Сінюгін
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМАХ PDF
Євгеній Сергійович Крайній
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА ЯКІСТЬ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО АТАК PDF
Василь Васильович Карпінець
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРА лямбда-РОЗПОДІЛУ ДЛЯ АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Ірина Оксентіївна Дьогтєва
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНВАРІАНТНОЇ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНИХ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Роїк
РОЗРОБКА МОДУЛЯ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО КОПІЮВАННЯ PDF
Вікторія Володимирівна Богачук


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020