Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

ВПЛИВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
УКРАЇНСКІ РЕАЛІЇ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ PDF
Лариса Дмитрівна Глущенко
Особливості розробки методики економічного обґрунтування інноваційних розробок PDF
Оксана Олександрівна Адлер
Сучасні можливості легальної міграції до країн Європейського союзу PDF
Лариса Дмитрівна Глущенко, Оксана Петрівна Безушко
ЧИ ПРИВЕДУТЬ ЕКОНОМІЧНІ НОВАЦІЇ УРЯДУ ДО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. ПОГЛЯД ІНСТИТУЦІОНАЛІСТІВ PDF
Володимир Олександрович Козловський
Деякі аспекти проведення приватизації в Україні PDF
Оксана Олександрівна Адлер, Тетяна Віталіївна Лесько
Шляхи забезпечення інформаційних процесів кластеризації економіки Україні PDF
Олександр Йосипович Лесько
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Костянтинівна Мещерякова
Оцінка ефективності інноваційного проекту для промислового підприємства PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ірина Валеріївна Причепа
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА СУЧАСНИХ УМОВ PDF
Ірина Валеріївна Причепа, Альона Сергіївна Огородник
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Валеріївна Причепа, Тетяна Володимирівна Лавровська
Використання мотиваційних важелів для підвищення інформаційної безпеки підприємства PDF
Лілія Олександрівна Нікіфорова
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Миколаївна Малініна
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк, Наталія Сергіївна Яненко
«Чорний» PR як метод боротьби за споживача PDF
Дмитро Олександрович Левченко
USE OF SPECIFIC NATURAL CHARACTERISTICS OF THE ARCTIC REGION FOR BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT PDF
Mykola Nebava, Anatoliy Shiyan, Liliya Nikiforova
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Максим Бубела
ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ PDF
Юлія Сергіївна Чайка

Секція менеджменту з інформаційної діяльності

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СИСТЕМІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Володимирівна Міронова
Застосування інформаційних систем для забезпечення ефективної системи збуту на вітчизняних підприємствах PDF
Максим Валерійович Присяжнюк
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КАПІТАЛУ PDF
Ксенія Михайлівна Писаренко
Розроблення математичної моделі оцінювання рівня інноваційної діяльності підприємства та методу її формалізації на основі математичного апарату нечіткої логіки PDF
Юлія Олександрівна Жалін, Анжеліка Олексіївна Азарова
СТРАТИФІКАЦІЯ ТА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова
Засоби автоматизованого управління інтелектуальним капіталом PDF
Олена Іванівна Пужайло
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВІОЛИ-ДЖОНСА В ЗАДАЧАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ PDF
Наталія Володимирівна Лисак, Сергій Олександрович Петров
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Ірина Володимирівна Федорова, Анжеліка Олексіївна Азарова
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Максим Петрович Логвинюк
ERP-системи в менеджменті та їх особливості PDF
Анатолій Вацлавович Поплавський
МЕТОДИ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНИ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Олександр Митрофанович Роїк
Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах PDF
Богдана Олександрівна Лозан
Математичні методи оцінювання людського капіталу PDF
Альона Анатоліївна Домінас
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Миколаївна Романенко
Економіко-математична модель мактетингових комінікацій на підприємстві PDF
Оксана Олександрівна Кагляк

Секція підприємництва і фінансової діяльності

Методи створення конкурентних переваг на основі управління логістичними витратами підприємства PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Пілявоз
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФАКТОРІВ УСПІХУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сергій Юрійович Ренгач
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Ірина Володимирівна Шварц
ПІДТРИМКА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РАМКАХ ПРОГРАМИ COSME PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Владислав Олегович Романець
АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Анжеліка Юріївна Франчук
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Олена Вікторівна Попатенко
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Алла Станіславівна Краєвська
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анжеліка Юріївна Сандулова
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Людмила Миколаївна Ткачук, Юрій Валерійович Коваль
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Олеся Василівна Чаплигіна, Ірина В'ячеславівна Тихонюк
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС PDF
Ольга Василівна Новіцька
ЦЕНТР БІРЖОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ – АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОМУ ДЕПОЗИТУ PDF
Андрій Чорноокий
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олена Омелянівна Мороз, Марія Володимирівна Шварц
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталя Володимирівна Пушкар
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКЕ ІННОВАЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА НАУКИ PDF
Олена Омелянівна Мороз, Тетяна Олександрівна Джокуш, Лю Ліцзянь
Транскордонне співробітництво в концепції індустріальних парків в Україні PDF
Ірина Вікторівна Романець, Анастасія Павлівна Ткачук, Олександр Анатолійович Неприцький
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анжеліка Володимирівна Солодка
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь, Василь Миколайович Даценко

Секція менеджменту, маркетингу та економіки

ІНСТИТУЦІЙНІ ДИСФУНКЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ PDF
Володимир Михайлович Семцов
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Валеріївна Чумаченко, Лілія Миколаївна Бдагодир
УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марія Олексіївна Самофалова
РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Ольга Володимирівна Поляруш
РОЗВИТОК ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА КОРДОНОМ PDF
Інна Вікторівна Сельська
ПОМИЛКИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА СПОСОБИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ PDF
Каріна Віталіївна Закревська
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Ірина Олександрівна Пилипенко
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Діана Олександрівна Гладка
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ PDF
Максим Валерійович Присяжнюк
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Сергіївна Костюк
ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Анна Валеріївна Вітюк
РЕТРОСПЕКТИВНІ ТА СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ КАПІТАЛІСТИЧНОГО РИНКУ PDF
Олег Васильович Мороз
ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Лілія Миколаївна Благодир
НЕЧІТКІ ТЕХНОЛОГІЇ В БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ PDF
Олена Валеріївна Штовба
СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ PDF
Ірина Ігорівна Околіта
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ PDF
Катерина Петрівна Лєвашова
УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Вікторія Ігорівна Петрик
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
Юлія Вікторівна Сіденко
ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Леонідівна Нестерук
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» PDF
Інна Володимирівна Зозуля
ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина-Маргарита Олександрівна Принь
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Олегівна Тисячук
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Леонід Миколайович Несен, Світлана Олегівна Олійник
ІДЕОЛОГІЯ РЕФОРМАЦІЇ ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЦІУМУ PDF
Олексій Романович Щерба
ЕТИМОЛОГІЯ ТА РОЗВИТОК ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «БРЕНД» PDF
Наталія Петрівна Карачина
ПОВЕДІНКОВО - ВЕКТОРНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ PDF
Любов Сергіївна Філатова

Секція фінансів та інноваційного менеджменту

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Аліна Олександрівна Сторчак
Методичні підходи до оцінки ефективності управління оборотними активами PDF
Віра Олександрівна Заграй
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Валеріївна Столярчук
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності підприємств PDF
Василь Григорович Фурик
СТРАТЕГІЧНІ КАРТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF
Ірина Юріївна Єпіфанова
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олександр Григорович Цвик
ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Михайло Юрійович Дзюбко
МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Діана Олександрівна Гладка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Анатоліївна Бардадин
Методики аналізу управління капіталом підприємства PDF
Олена Стемблевська
Інвестиційна діяльність Вінницького регіону PDF
Олександр Едуардович Слободянюк
СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Наталія Олегівна Коваль
Місце контролінгу в антикризовому управлінні PDF
Наталія Олександрівна Оранська
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Олександрівна Никодюк
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Яна Василівна Рожик
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Крістіна Русланівна Траченко
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Олександрівна Глінчук
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Сергіївна Гуменюк
Венчурне інвестування та особливості його розвитку в Україні PDF
Віталій Володимирович Зянько
МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Вікторія Андріївна Кривошликова
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анжеліка Володимирівна Солодка
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ФОРМУВАННЯ PDF
Альбіна Юріївна Савчук
УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Галина Володимирівна Палій
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Ігорівна Хомчук, Наталя Олегівна Коваль
ОСОБЛИВОСТІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ PDF
Катерина Сергіївна Тітова
ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Діана Олександрівна Гладка

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ КУТТЕРА-ДЖОРДЕНА-БОССЕНА В РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ PDF
Марина Вікторівна Мигидин
НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»: ПОГЛЯД ПЕРШОКУРСНИКІВ PDF
Анастасія Андріївна Кашканова
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНИХ ОБЛАСТЕЙ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВБУДОВУВАННЯ ЦВЗ PDF
Василь Васильович Карпінець
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ГОЛОСОМ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ PDF
Марія Володимирівна Коломієць
ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НА ОСНОВІ МНОЖИНИ СПІЛЬНОТ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ PDF
Марія Вікторівна Чернецька
ФАКТОРИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СУСПІЛЬС-ТВА ВІД СУЧАСНОГО СТАНУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Анатолій А. Шиян
МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОХАСТИЧНОГО ГРАФА ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ PDF
Ігор Валерійович Заступ, Анатолій Антонович Шиян
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ АУТЕНТИФІКАЦІЇ У ХМАРНИХ ВЕБ-ПЛАТФОРМАХ PDF
Сергій Васильович Коломієць
Дослідження методів захисту електронного документообігу підприємства через глобальну мережу PDF
Ганна Максимівна Юдіна
ВИЯВЛЕННЯ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЇ PDF
Лілія Олександрівна Нікіфорова


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019