Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вячеслав Валерійович Кавецький, Світлана Вікторівна Лавута
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Оксана Олександрівна Адлер
ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Миколаївна Малініна
ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Катерина Медвецька
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЄЮ PDF
Тетяна Костянтинівна Мещерякова
УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКА PDF
Лілія Нікіфорова
МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Глущенко
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРИ PDF
Олександр Йосипович Лесько
Система управління конкурентоспроможністю на підприємствах олійно-жирової галузі PDF
М.І. Небава, Ю.О. Галущак
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Володимир Олександрович Козловський
ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ПРИНЦИПОВА ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Микола Іванович Небава
РЕКЛАМА В ПОБУТІ ТА БІЗНЕСІ PDF
Дмитро Олександрович Левченко
Стратегічні напрямки формування конкурентних переваг промислових підприємств за сучасних умов PDF
Ірина Валеріївна Причепа
Формування інвестиційної стратегії промислових підприємств за умов кризових перетворень PDF
Олександр Йосипович Лесько, Ірина Валеріївна Причепа, Надія Олександрівна Кот
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Валеріївна Причепа, Ганна Іванівна Лисаченко
Електронна комерція як складова сучасного бізнесу PDF
Денис Анатолійович Бердецький
Формування системи показників для вибору оптимального каналу реалізації молока та молочної продукції молокопереробними підприємствами України PDF
Наталія Михайлівна Тарасюк
Соціальна спрямованість бізнесу в Україні PDF
Тетяна Сергіївна Костюк
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ольга Георгіївна Ратушняк
Реформа місцевого самоврядування – ключовий етап для формування стійкого розвитку громад PDF
Олеся Панасюк
РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Максим Мартьянов
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олег Стрелюк
Маркетингова діяльність малих підприємств як чинник їх розвитку PDF
Інна Сельська
СВОЄЧАСНЕ РОЗПІЗНАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КРИЗ – ЗАВДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Кулачок
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Федорович Острий
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ PDF
Василь Фурик, Марина Бальзан
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марина Вікторівна Янович
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Марія Ігорівна Чередниченко
Удосконалення управління формуванням та використанням капіталу підприємства PDF
Анастасія Олександрівна Хомюк

Секція менеджменту з інформаційної діяльності

Механізм управління інформаційними ресурсами при забезпеченні ефективності праці на підприємствах PDF
Юлія Володимирівна Міронова
Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві PDF
Оксана Олександрівна Кагляк
Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази PDF
Перегончук Надія Павлівна
Інноваційна привабливість підприємства PDF
Юлія Олександрівна Жалін
РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1 PDF
Анжеліка Олексіївна Азарова
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Лисак
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Денис Валентинович Шеванюк
Механізм впровадження інформаційних систем менеджменту на вітчизняних підприємствах PDF
Ігор Сергійович Козловський
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ У ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ В INTERNET PDF
Олександр Володимирович Теслюк
Вдосконалення механізму раціонального використання виробничих ресурсів PDF
Богдана Олександрівна Лозан
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Денис Олександрович Патратій
Методи оцінювання інтелектуального капіталу PDF
Олена Іванівна Пужайло
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Вікторівна Кухар
Покращення маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій PDF
Владислав Сергійович Калінчук
Оцінювання інноваційної привабливості підприємств за допомогою сучасних нейромережевих технологій PDF
Анна Бондарчук

Секція підготовки менеджерів

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ PERFORMANCE MANAGEMENT ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ PDF
Ірина Вікторівна Романець
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Алла Станіславівна Краєвська
Економічний потенціал альтернативної енергетики в Україні PDF
Анна Сергіївна Панькевич
Економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій PDF
Катeрина Олександрівна Біла
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Яна Іванівна Безусяк
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ PDF
Ірина Володимирівна Шварц
УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Валеріївна Брик
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР PDF
Тетяна Миколаївна Білоконь
Особливості постачання молочної сировини на переробні підприємства PDF
Оксана Владиславівна Безсмертна
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Антон Юрійович Домбровський
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Миколаївна Пілявоз
НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ПЕРЕШКОДА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Михайлович Семцов
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Юлія Володимирівна Кучук, Ірина Вікторівна Романець, Тетяна Вікторівна Гончасренко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІСІКАВИ В УПРАВЛІННІ PDF
Олена Омелянівна Мороз, Світлана Омелянівна Белінська
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ірина Володимирівна Шварц, Дмитро Миколайович Компанець
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ТА СКЛАДСЬКИМИ ЗАПАСАМИ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Сергій Миколайович Чижик
Особливості управління якістю продукції в умовах інтеграції до світового співтовариства PDF
Людмила Миколаївна Ткачук
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В АНАЛІЗІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Ольга Василівна Новіцька
ГРОШОВІ ПОТОКИ І ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Юлія Юріївна Горбова
ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Анастасія Василівна Кирилович
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Михайло Юрійович Дорофеєв
Механізми управління персоналом на підприємстві PDF
Юрій Валерійович Коваль
Проблеми і перспективи функціонування банківської системи в Україні PDF
Олексій Ярославович Стахов

Секція менеджменту та моделювання в економіці

Особливості організаційної динаміки підприємства на різних стадіях його життєвого циклу PDF
Олена Анатоліївна Сметанюк
СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СИНТЕЗУ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МОНОПОЛІЇ PDF
Любов Сергіївна Філатова
НЕСПОСТЕРЕЖУВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ PDF
Володимир Михайлович Семцов
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РЕГУЛЯТИВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Олег Васильович Мороз
ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Анна Валеріївна Вітюк
МАРКЕТИНГ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ PDF
Олена Валеріївна Штовба
НЕЙРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Лілія Миколаївна Благодир
ЕТАПИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Володимирівна Рибачук
ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Володимирівна Зозуля
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Сергіївна Крупчатнікова
КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Олександрівна Вінницька
ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ірина Олегівна Тисячук
ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ БРЕНДИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Катерина Володимирівна Волчаста
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тетяна Миколаївна Олійник
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Світлана Олегівна Олійник
МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Олександрівна Глухімчук
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Денис Сергійович Каковкін
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Володимирівна Шастун
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Андрій Юрійович Іорданов
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАКОРДОННИХ РИНКАХ PDF
Анна Олександрівна Марчук
ЯК МОТИВУВАТИ ІННОВАТОРІВ PDF
Ірина Ігорівна Околіта
РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА БАЗІ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Ангеліна Вікторівна Бєлан
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ» В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Ольга Олександрівна Ладика
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Сарсоса Бетанкурт Джефферсон Раміро
APPLIED ASPECTS OF ENTERPRISE MATERIAL RESOURCES MANAGEMENT PDF
Чула Чуамо Серж Рауль
ЕВОЛЮЦІЯ СПРИЙНЯТТЯ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ В ЕПОХУ ЗМІН PDF
Наталія Петрівна Карачина
ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Леонід Миколайович Несен, Валентина Василівна Несен

Секція фінансів

Відмінності економічної та фінансової стійкості підприємства PDF
Марія Олександрівна Гайдей
Напрямки підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах харчової галузі PDF
Наталія Олександрівна Паламарчук
Напрями вдосконалення фінансового стану підприємства PDF
Анастасія Миколаївна Ковбасюк
Сутність аналізу фінансових результатів комерційного банку PDF
Олена Анатоліївна Бардадин
Рентабельність підприємства як основний показник ефективності його діяльності PDF
Ірина Вікторівна Безрученко
Методики оцінювання рівня фінансового планування PDF
Алла Вікторівна Козуб
Аналіз ефективності фінансової рентабельності банківських установ PDF
Олена Олександрівна Гребенюк
Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу вітчизняними підприємствами PDF
Ірина Василівна Дрозд
Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств PDF
Ірина Юріївна Єпіфанова
Методи нарахування амортизації основних засобів PDF
Наталія Олександрівна Оранська
Резерви покращення фінансового стану підприємства PDF
Аліна Олександрівна Тесьолкіна
Сучасні методи та методики управління капіталом підприємства PDF
Олена Григорівна Стемблевська
Механізм управління витратами інноваційної діяльності PDF
Віталій Володимирович Зянько, Дун Чживей
Ocoбливocті фoрмувaння і викoриcтaння фінaнcoвих результaтів PDF
Людмила Миколаївна Буліна
Особливості прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності PDF
Михайло Юрійович Дзюбко
Визначення кредитоспроможності підприємства комерційними банками PDF
Олександр Григорович Цвик
Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства PDF
Анжеліка Володимирівна Хрипун
Особливості фінансово-кредитної діяльності банків PDF
Аліна Олександрівна Сторчак
Зовнішній борг України і проблеми його погашення PDF
Віра Заграй
Управління системою безготівкових розрахунків підприємства PDF
Олександр Слободянюк
Особливості інноваційних змін підготовки менеджерів в умовах розвитку місцевого самоврядування PDF
Василь Григорович Фурик
Розробка механізму управління фінансовим важелем і рентабельністю капіталу підприємства PDF
Вероніка Сергіївна Ревенко
Фінансові ресурси місцевого самоврядування, їх формування та розподіл PDF
Оксана Олександрівна Глінчук
Інноваційні чинники сталого розвитку національних економік PDF
Віталій Володимирович Зянько
Роль венчурного капіталу у формуванні національної інноваційної системи PDF
Віталій Віталійович Зянько
Прибутковість підприємства як результат його розвитку PDF
Вікторія Сергіївна Гуменюк
Сутність та роль фінансових ресурсів підприємства PDF
Валентина Валеріївна Постернак
Сучасні підходи до управління капіталом промислових підприємств PDF
Ірина Василівна Оріх
Аналіз стану та шляхи покращення використання основних засобів підприємства PDF
Наталія Романівна Волоська
Упрaвлiння пiдприємством пiд чaс кризи PDF
Вікторія Андріївна Кривошликова
Аналіз кредитного портфеля комерційного банку PDF
Крістіна Костянтинівна Андрєєва
Основні елементи фінансового забезпечення економічного розвитку PDF
Дун Сіньїн
Особливості впровадження інноваційних проектів на підприємствах харчової промисловості PDF
Галина Володимирівна Палій
Методичні підходи до оцінювання прибутковості підприємства PDF
Афсун Етірам Огли Адгозалов
Чинники, які впливають на статутний капітал підприємств PDF
Анастасія Ігорівна Хомчук
Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємства PDF
Крістіна Русланівна Траченко

Секція управління інформаційною безпекою та консолідованими інформаційними ресурсами

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА ВІД НЕГАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ PDF
Анатолій Антонович Шиян
Метод визначення рівня виконання вимог із захисту інформації співробітниками підприємства PDF
Олександр Юрійович Беляєв
СИСТЕМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Володимирівна Салієва
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ PDF
Марія Володимирівна Коломієць
Аналіз можливих загроз індивіду з боку комунікантів у соціальних мережах PDF
Оксана Миклаївна Лавренюк
Метод виявлення груп ризику витоку інформації на підприємстві із використанням соціальних мереж PDF
Наталія Володимирівна Горох
Аналіз моделей загроз, що виникають під час розповсюдження інформації засобами соціальних мереж PDF
Володимир Михайлович Заячковський
МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ РЕГІОНУ ВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ З БОКУ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ PDF
Іван Васильович Ковальчук
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
Світлана Наумова
ВИКОРИСТАННЯ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ВБУДОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Василь Васильович Карпінець
ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТОДУ ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ PDF
Марина Вікторівна Мигидин
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ ЗВУКОЗАПИСУЮЧІ ПРИСТРОЇ PDF
Павло Валерійович Павловський
АНАЛІЗ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Марія Сергіївна Ратушняк
ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТУРАХ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Станіслав Олександрович Неснов
Особливості прийняття рішень агентами під час розповсюдження інформації соціальною мережею. PDF
Ігор Валерійович Заступ
Аналіз сучасних методів атак на WEB-додатки PDF
Олександр Ігорович Цимбал


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020