Огляд

Секції

Пленарне засідання

1. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

     2224 березня, 1430, ауд. 5213

     Голова секції: д. т. н., професор Квєтний Р. Н.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Довгалець С. М.

     Секретар: к. т. н., доцент Папінов В. М.

 

2. Секція комп’ютерних систем управління

     22–24 березня, 1415, ауд. 5219

     Голова секції: д. т. н., професор Дубовой В. М. 

     Заступник голови: д. т. н., професор Штовба С. Д.

     Секретар: д. т. н., професор Штовба С. Д.

 

3. Секція лазерної та оптоелектронної техніки

     22–24 березня, 1430, ауд. 2166

     Голова секції: д. т. н., професор Кожем’яко В. П.

     Заступник голови: к. т. н., доцент Кожем’яко А. В.

     Секретар: аспірант Васильківа О. С.

 

4. Секція метрології та промислової автоматики

      22–24 березня, 1430, ауд. 5402

     Голова секції: д. т. н., професор Кучерук В. Ю.

     Заступник голови секції: д. т. н., доцент Васілевський О. М.

     Секретар секції: к. т. н., старший викладач Маньковська В. С.

 

5. Секція системного аналізу та комп'ютерного моніторингу

     22–24 березня, 1400, ауд. 7212

     Голова секції: д. т. н., професор Мокін В. Б.

     Заступник голови секції: Крижановський Є. М.

     Секретар секції: Варчук І. В.

 

6. Секція  інженерної та комп’ютерної графіки

     15–17 березня, 1430, ауд. 3203

     Голова секції: к. т. н., доцент Корчевський  Б. Б.

     Заступник голови секції: к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г

     Секретар секції: к. т. н., доцент Козачко О. М.
© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020