Автор детально

Сухорук, Захар Юрійович, студент групи БТ-17мс факультету будівництва, теплоенегетики та газопостачання Вінницького національного технічного університету, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020