Автор детально

Джеджула, Вячеслав Васильович, доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020