Автор детально

Мазур, Андрій Володимирович, ВНТУ,<span>група ТКС-17мі, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем</span>, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020