Автор детально

Баран, Анастасія, студентка групи 1АТ-13б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Україна© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020