Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Секція електричних станцій і систем

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ ПОТУЖНІСТЮ БІЛЬШЕ 1МВТ НА РЕЖИМИ РОБОТИ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Сергій Васильович Кравчук, Максим Олегович Богатюк
ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ДОБУ НАПЕРЕД PDF
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Анна Сергіївна Кульматицька
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Сергій Васильович Кравчук, Володимир Васильович Нетребський, Андрій Валентинович Карпенко
ОПТИМАЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ЕНРГОСИСТЕМ PDF
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Ігор Олександрович Прокопенко
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ БАЛАНСУВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ СТАНЦІЯМИ PDF
Сергій Васильович Кравчук, Петро Демянович Лежнюк, Віктор Олександрович Плотиця
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕТІКАНЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Євгеній Андрійович Волкотруб
УЗГОДЖЕННЯ ГРАФІКІВ ГЕНЕРУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРИЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Владислав Олександрович Лесько, Анастасія Богданівна Урода
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ГРУПОВОЮ КОМПЕНСАЦІЄЮ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ PDF
Анатолій Вікторович Салецький
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СИСТЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ТЕС КОНДЕНСАЦІЙНОГО ТИПУ PDF
Сергій Володимирович Пугач
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Олександр Сергійович Урсул, Юлія Володимирівна Малогулко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОТОГАЛЬВАНІЧНИХ СТАНЦІЙ НА ПАРАМЕТРИ РЕЖИМУ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Людмила Русланівна Крот
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Анна Валеріївна Писклярова, Володимир Анатолійович Добровольський
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Наталія Вікторівна Остра, Едуард Вікторович Поліщук
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Владислав Олександрович Лесько, Богдан Володимирович Палій
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ УЧАСТЬ У ПОКРИТТІ ГРАФІКА НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ PDF
Віра Володимирівна Тептя, Володимир Вікторович Мусінкевич
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА ЇХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Вячеслав Юрійович Пустовіт, Віра Володимирівна Тептя
СУЧАСНІ МЕТОДИ СУШІННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Юрій Павлович Сивак, Юлія Володимирівна Малогулко
АНАЛІЗ ВИЩИХ ГАРМОНІК В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ PDF
Андрій Олександрович Король, Ірина Олександрівна Гунько
ВПЛИВ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Владислав Михайлович Лисий, Владислав Олександрович Лесько, Данило Вікторович Щербатий
ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОЇ СХЕМИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ – «RAB-тарифи» PDF
Юрій Васильович Семенюк, Юлія Володимирівна Малогулко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАМІНИ ЗАСТАРІЛОГО КОМУТАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ВАКУУМНИМИ ВИМИКАЧАМИ PDF
Дмитро Олексійович Аніпченко, Володимир Васильович Нетребський
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ ТА ЇХ СУКУПНОСТЕЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕС PDF
Вячеслав Олександрович Комар, Андрій Олександрович Богатир
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ЗБОРУ ДАНИХ МЕТЕОПОСТУ НА БАЗІ ВНТУ PDF
Владислав Олександрович Лесько, Георгій Ігорович Денисов
АНАЛІЗ СЕРВІСІВ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Владислав Олександрович Лесько, Владислав Володимирович Гасич
ТЕХНОЛОГІЇ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ В ЕЛЕГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Наталія Валеріївна Собчук, Володимир Петрович Гончарук
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПОГОДИННОГО ПРОГНОЗУ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІЙ СТАНЦІЇ PDF
Володимир Васильович Нетребський, Костянтин Андрійович Коваль
ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Сергій Васильович Кравчук, Андрій Андрійович Огороднік
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТЕОПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ФЕС PDF
Вячеслав Олександрович Комар, Владислав Ігорович Врона
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ЗБОРУ ДАНИХ З ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ НА БАЗІ ВНТУ PDF
Володимир Васильович Нетребський, Павло Сергійович Затолочний
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗВСТОСУВАННЯ ТРЕКЕРНИХ СИСТЕМ PDF
Владислав Анатолійович Гриник, Юлія Володимирівна Малогулко
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Владислав Іванович Мостовий
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ РЕТОМ В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» PDF
Олександр Євгенійович Рубаненко, Вадим Сергійович Мельник
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ОЛИВИ PDF
Олександр Євгенійович Рубаненко, Вячеслав Леонідович Брацлавський
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПОЖЕЖОГАСІННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Ірина Олександрівна Гунько, Максим Вікторович Затхей
ОЦІНКА СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТЕЛЕВИМІРЮВАННЬ PDF
Катерина Олександрівна Повстянко, Олександр Борисович Бурикін
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ АДЕКВАТНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОТРИМАНИХ АМПЛІТУДО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Максим Олександрович Грищук, Олександр Євгенійович Рубаненко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЗАХИСТУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ФЕС PDF
Павло Олександрович Романов, Олександр Євгенійович Рубаненко
ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ PDF
Євгеній Анатолійович Піскунічев, Людмила Олександрівна Проценко, Володимир Васильович Нетребський
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Євгеній Олександрович Смажний, Володимир Васильович Нетребський
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Віталій Васильович Хавтирко
Залучення відновлювальних джерел електроенергії для компенсації реактивної потужності в електричних мережах PDF
Юрій Юрійович Півнюк

Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

РІВНІ ТА БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Яна Анатоліївна Ясько, Юлія Андріївна Шуллє
СТИМУЛЮВАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Ліна Віталіївна Попсуй, Михайло Йосипович Бурбело
ВПЛИВ КОНДЕНСАТОРНИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА КОМПЕНСАЦІЮ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олександр Степанович Березовський, Олександр Дмитрович Демов
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Олександрівна Манжак, Юлія Андріївна Шуллє
ПРИСТРОЇ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА БАЗІ СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРІВ PDF
Вадим Дмитрович Григоренко, Михайло Йосипович Бурбело
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ПОБУДОВИ МАЛИХ СЕС PDF
Андрій Іванович Боберський, Юрій Васильович Лобода
КОНЦЕПЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА БАЗІ СИСТЕМИ «РОЗУМНОГО» БУДИНКУ PDF
Олександр Олександрович Терепа, Олексій Вікторович Бабенко
ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ З ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ PDF
Володимир Сергійович Бажура, Олексій Вікторович Бабенко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ PDF
Владислав Сергійович Нечуя, Олександр Миколайович Кравець
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ Й ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Микола Борисович Гилун, Юлія Андріївна Шуллє
МЕТОДИ PОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Олександр Русланович Лещенко, Олексій Вікторович Бабенко
ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Олександр Володимирович Іванішин
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ КОНДЕНСАТОРНИХ УСТАНОВОК В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Деніс Юрійович Лебедь, Микола Ігорович Сивопляс, Олександр Дмитрович Демов
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Сергій Костянтинович Завадецький, Сергій Михайлович Левицький
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ «РОЗУМНИЙ ДІМ» PDF
Владислав Васильович Слівінський, Юрій Петрович Войтюк
Пристрій для вимірювання коефіцієнта відбивання поверхонь PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Андрій Васильович Падун
Актуальність технологій розумних будинків для підвищення енергоефективності економіки держави PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Михайло Сергійович Омельянчук
Підвищення ефективності використання електроприводів на підприємствах PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Владислав Дмитрович Акопов
Вплив теперішнього законодавства України на підвищення енергоефективності об’єктів PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Олександр Сергійович Матат
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Віктор Олександрович Букштейн, Леонід Борисович Терешкевич
Особливості ефективного використання АСКОЕ на підприємствах PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Вадим Сергійович Ткачук
СИСТЕМА 5S KAIZEN ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Яна Юріївна Ваценко
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ДОЦІЛЬНОСТІ ВРАХУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОТУЖНОСТІ КОНДЕСАТОРНОЇ УСТАНОВКИ ВІД НАПРУГИ PDF
Віталій Михайлович Сас, Леонід Борисович Терешкевич
РОЗДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В НИХ PDF
Андрій Миколайович Ілик, Андрій Олегович Богач, Олександр Дмитрович Демов
ОЦІНКА ЗАТРАТ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НАСОСІВ ТА ВЕНТИЛЯТОРІВ В ЗАСТОСУВАННЯХ ОВК (ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІЮВАННЯ) PDF
Роман Володимирович Поліщук, Олександр Миколайович Кравець
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТОВ «ІНКО-ФУД БЕРДИЧІВ» PDF
Максим Вікторович Панасюк, Леонід Васильович Строкатюк, Юлія Андріївна Шуллє
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СЕП ДІЛЬНИЦІ РЕМОНТІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДСТАНЦІЇ ВІННИЦЯ-750 КВ PDF
Євгеній Борисович Кутик, Юлія Андріївна Шуллє
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Богдан Вікторович Зіньковський, Юлія Андріївна Шуллє
КОНТРОЛЬ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Андрій Миколайович Гриб
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СОНЯЧНИМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Владислав Олегович Буженко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ SMART GRID PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Андрій Миколайович Пержар
ВИБІР КОНТРОЛЕРА ЗАРЯДУ ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк, Олександр Леонідович Бондар
РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Андрій Павлович Кравчук, Леонід Борисович Терешкевич
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вадим Дмитрович Григоренко, Михайло Йосипович Бурбело
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧІВ ВСТАНОВЛЕНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ДО 10 КВТ PDF
Роман Олександрович Сандул, Сергій Михайлович Левицький
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ВІД ПЕРЕНАПРУГ PDF
Богдан Володимирович Чумак, Сергій Михайлович Левицький
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ PDF
Юрій Петрович Добровольський, Юрій Васильович Лобода
Використання над’яскравих світлодіодів в енергозберігаючих технологіях PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Ілля Володимирович Черніков
ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ 0,4 КВ PDF
Олександр Олександрович Шпильовий, Юрій Петрович Войтюк
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЕКТУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Артур Олександрович Рядно, Юлія Андріївна Шуллє
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Владислав Петрович Рембач, Юлія Андріївна Шуллє
ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА РОЗРАХУНОК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Олексій Ярославович Бондар, Владислав Володимирович Юрчук, Юлія Андріївна Шуллє
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ PDF
Василь Юрійович Самойлов, Олександр Миколайович Кравець
АКТИВНІ ФІЛЬТРИ PDF
Влад Валерійович Гладун, Михайло Йосипович Бурбело
ВПЛИВ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ НА ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ PDF
Владислав Іванович Вдовиченко, Михайло Йосипович Бурбело
ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА PDF
Вячеслав Вікторович Уманець, Олександр Миколайович Кравець
АСКОЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Богдан Володимирович Котик, Юлія Андріївна Шуллє

Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕЙРОПОДІБНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ГІДРОАГРЕГАТІВ ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ТА НАПОРУ ВОДИ PDF
Валерій Федорович Граняк, Самоїл Шулімович Кацив
ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ RL-ДІОДНОГО ГЕНЕРАТОРА ХАОТИЧНИХ КОЛИВАНЬ PDF
Самоїл Шулімович Кацив, Артем Сергійович Мельник
Фазовий безконтактний метод та засіб вимірювання осьового зміщення ротора електричної машини PDF
Назірій Максимович Орлов, Валерій Федорович Граняк
НАПРУГА ЗМІЩЕННЯ НЕЙТРАЛІ БАГАТОФАЗНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ В КООРДИНАТНОМУ ПРОСТОРІ ВІДНОСНИХ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. МЕТОД ЗІСТАВЛЕНОЇ НЕСИМЕТРІЇ PDF
Юрій Григорович Ведміцький
Представлення синусоїдних струмів в комплексній формі і їх обрахунки PDF
Юрій Михайлович Остапюк, Олександр Васильович Ільчій, В’ячеслав Губейович Мадьяров
Підсумки експериментальних досліджень використання САК приводом похилого дифузійного апарата в умовах виробництва PDF
Андрій Миколайович Коваль
СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ ГЕНЕРОВАНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ІНВЕРТОРІВ ФЕС ЗА ДОПОМОГОЮ ФАПЧ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРКА PDF
Володимир Сергійович Голодюк, Андрій Миколайович Коваль
НЕРУЙНІВНИЙ МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ОДНОВИМІРНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Юрій Григорович Ведміцький, Ілля Олександрович Гненний
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO PDF
Сергій Павлович Дишкант, Валерій Федорович Граняк

Секція електромеханічних систем автоматизації

Сценарії мікроклімату в системі «розумний будинок» PDF
Михайло Петрович Розводюк, Владислав Володимирович Охов
Нечітка математична модель для визначення залишкового ресурсу електричного двигуна PDF
Михайло Петрович Розводюк
Розрахунок та проектування систем електротехнічної інженерії з використанням програми «Gravity Portal» PDF
Михайло Петрович Розводюк, Тимофій Володимирович Качай
Комп’ютерна модель підйомної лебідки з врівноваженою кінематичною схемою PDF
Сергій Миколайович Бабій, Дмитро Владиславович Косій
ДІАГНОСТУВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПРИВОДА ВАКУУМНОГО ВИМИКАЧА PDF
Олег Васильович Дідушок
МОЖЛИВОСТІ IOT ДЛЯ ВИКОРИТСАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ І ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Олександр Вячесавович Паланюк
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ АЛГОРИТМУ ПОШУКУ ТОЧКИ ВІДБОРУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНИМ МОДУЛЕМ PDF
Вадим Сергійович Бомбик
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ІЗОЛЯЦІЇ В ДВОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Ростислав Віталійович Семенюк
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» PDF
Володимир Грабко
ДІАГНОСТУВАННЯ РОТОРА ПРАЦЮЮЧОГО ГІДРОГЕНЕРАТОРА PDF
Володимир Віталійович Грабко, Андрій Вікторович Ротар
ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА PDF
Володимир Віталійович Грабко, Олександр В’ячеславович Паланюк
ДІАГНОСТУВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Валентин Грабко, Сергій Осадчий
До питання діагностування приводних електродвигунів PDF
Сергій Миколайович Бабій, Андрій Анатолійович Бартецький
РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА КЕРУВАННЯ СЕРВОДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
Дмитро Петрович Проценко
ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД «ХВИЛЯ» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВОДИ PDF
Микола Омелянович Казак, Олександр Дмитрович Майданський, Микола Миколайович Мошноріз
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ PDF
Дмитро Юрійович Федотов, Микола Миколайович Мошноріз
ВИКОРИСТАННЯ MPPT-КОНТРОЛЕРА В МЕЖАХ ФОТОВОЛЬТАЇЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ PDF
Вадим Сергійович Бомбик, Руслан Юрійович Рибанюк
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СЕС PDF
Дмитро Петрович Проценко, Ілля Володимирович Мельник
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ PDF
Микола Миколайович Мошноріз
Розробка автономної метеостанції PDF
Михайло Петрович Розводюк, Андрій Олексійович Ільницький, Дмитро Руславнович Чернявський

Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗА МЕТОДОМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОДНОГО КЛАСУ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Олександр Михайлович Кривоніс, Борис Іванович Мокін, Олександр Борисович Мокін
Огляд наукових праць присвячених електромобілям з тяговими електроприводами змінного струму PDF
Вадим Вікторович Горенюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОГРАМИ РОЗРАХУНКІВ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ ТА ПАРИ PDF
Головченко Олексій Михайлович, Олена Миколаївна Нанака, Ліна Віталіївна Попсуй
РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ВНТУ PDF
Владислав Васильович Слівінський, Олена Миколаївна Нанака, Олексій Михайлович Головченко
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОГЕНЕРАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ PDF
Олександр Борисович Мокін, Владислав Олександрович Сухов
Розподіл та використання енергії електричних гальмувань міського електричного транспорту PDF
Олександр Анатолійович Паянок
Система автоматичного керування вітровою електричною установкою з використанням регулятора на основі теорії нечітких множин PDF
Олексій Анатолійович Жуков
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Людмила Михайлівна Мельничук


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020