Доповіді й автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Пленарне засідання

Підсумки з наукової роботи факультету електроенергетики та електромеханіки за 2016 рік PDF
Володимир Кулик
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
Вячеслав Комар
Перспективи впровадження розподільних мереж напругою 20 кВ в Україні PDF
Олександр Бурикін

Секція електричних станцій і систем

Проблеми застосування диференційних струмових захистів збірних шин розподільчих установок PDF
Володимир Вікторович Ніценко
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ PDF
Андрій Олександрович Матвєєв
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ОЛИВНИХ ВИМИКАЧІВ PDF
Олег Борисович Брухно
АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ЧОТИРЬОХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОГО АКТИВНО-ІНДУКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Віталій Романович Левонюк
ДІАГНОСТУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТКОВИХ РОЗРЯДІВ PDF
Андій Михайлович Чехман
АКТИВНИЙ СПОЖИВАЧ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. PDF
Владислав Олександрович Лесько, Анастасія Богданівна Урода
Огляд існуючих методів розрахунку заземлювальних пристроїв розподільних установок PDF
Артур Віталійович Стець
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНИХ ВТРАТ У БАЛАНСІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Катерина Олександрівна Повстянко
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 0,4 кВ PDF
Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олександрович Хоменко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАСІННЯ ДУГИ В ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧАХ PDF
Павло Вікторович Кущенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ШУНТУЮЧИХ РЕАКТОРІВ PDF
Андрій Сергійович Мельничук
Дослідження впливу вітрових електричних станцій на режими роботи локальної електроенергетичної системи PDF
Юрій Васильович Семенюк, Юлія Володимирівна Малогулко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Юлія Володимирівна Малогулко, Роман Леонідович Маньківський
ПЕРСЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Владислав Анатолійович Гриник, Юлія Володимирівна Малогулко
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ PDF
Віталій Васильович Хавтирко, Юлія Володимирівна Малогулко
РОБОТА РІЗНОТИПНИХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Ірина Анатоліївна Бартецька
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАНОВОК PDF
Артур Віталійович Стець
Дослідження функціонування малих ГЕС в розподільних мережах PDF
Віра Володимирівна Тептя, Дмитро Володимирович Шаповал
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУВАННЯ ФЕС PDF
Вячеслав Комар
Електромеханічні аналогії і застосування принципу найменшої дії PDF
Марія Сергіївна Костяєва
Аналіз пошкоджуваності силових трансформаторів електроенергетичних систем PDF
Максим Олександрович Грищук
КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З РОЗПОДІЛЕНИМ ГЕНЕРУВАННЯМ НА БАЗІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Володимир Кулик, Василь Кириченко
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ, ЗУМОВЛЕНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ PDF
Олеся Василівна Власова

Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Особливості постановки та вирішення оптимізаціних задач симетрування електричних режимів PDF
Олександр Олексійович Хоменко, Леонід Борисович Терешкевич
Задачі внутрішнього симетрування навантажень, що мають місце у вузлі їх під’єднання, та метод для їх вирішення PDF
Леонід Терешкевич, Олександр Хоменко
АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СВІТИЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ КРИВОЇ РОЗПОДІЛУ ОСВІТЛЕНОСТІ PDF
Олексій Вікторович Бабенко, В’ячеслав Павлович Станіславов
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ХЛІБОПЕКАРНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Дмитро Богданович Солоненко
ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. PDF
Юрій Вікторович Ніколюк
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА PDF
Володимир Федорович Ступін
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Сергій Русланович Гаврищук
ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Олександрович Воробєй
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБУ «ПОШУК РІШЕННЯ» ЕЛЕКТРОННОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL PDF
Михайло Володимирович Агафонов
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА КАР’ЄРАХ PDF
Іван Миколайович Маліванчук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Максим Вікторович Панасюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Микола Юрійович Свіргун
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИКИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Валькова
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМИ ІНВЕРТОРАМИ ДЛЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З МРРТ (MAXIMUM POWER POINT TRACKING) PDF
Ігор Вікторович Сапун
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Максим Вікторович Панасюк
Підвищення енергоефективності підприємств шляхом автоматизації ланок управління споживачами енергоресурсів PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Анатолій Вікторович Ольшевський
Розрахунок компенсації реактивної потужності з врахуванням впливу форми графіків навантажень м.Вінниця PDF
Ярослав Анатолійович Янковецький
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК НА ГНІВАНСЬКОМУ ЗАВОДІ «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ» PDF
Олександр Дмитрович Демов, Марія Юріївна Ситник
ПОЕТАПНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ УСТАНОВОК В ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Дмитрович Демов, Марина Вікторівна Огороднік
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID ЧЕРЕЗ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ PDF
Юлія Андріївна Шуллє
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Микола Юрійович Свіргун
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИКИ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Валькова
ЗАСТОСУВАННЯ ПАКЕТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ SCILAB ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Юрій Анатолійович Лобатюк
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУРИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ PDF
Михайло Йосипович Федорів
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЯТОРІВ СТРУМУ МЕРЕЖЕВИХ ІНВЕРТОРІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Сергій Михайлович Левицький
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИЧНИХ СИНХРОННИХ КОМПЕНСАТОРІВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Юрій Васильович Лобода
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СТАБІЛІЗАТОРА НАПРУГИ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олексій Вікторович Бабенко, Микола Володимирович Радзієвський

Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ МАГНІТНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ОПОРНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН PDF
Валерій Федорович Граняк
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА PDF
Андрій Миколайович Коваль
РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ З СИНУСОЇДНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ НАПРУГИ PDF
Тетяна Вікторівна Савенчук
АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО СЕНСОРА ВІБРАЦІЙ PDF
Володимир Сергійович Голодюк
БЕЗКОНТАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ МІКРОСХЕМ MELEXIS™ MLX90129 ПРИ ВИМІРЮВННІ ТЕМПЕРАТУРИ ОБЕРТОВИХ ЧАСТИН ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН PDF
Ігор Костянтинович Говор, Леонід Андрійович Байда, Володимир Сергійович Голодюк
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСХЕМИ MELEXIS™ MLX90129 ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБЕРТОВИХ ЧАСТИН ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН PDF
Ігор Костянтинович Говор, Леонід Андрійович Байда, Володимир Сергійович Голодюк
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ НА ЗАТИСКАЧАХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ PDF
Олександр Кіянюк
Безконтактне вимірювання температури обмоток електричної машини за допомогою використання ефекту температурного згасання люмінофору PDF
Валерій Федорович Граняк, Владислав Михайлович Лисий

Секція електромеханічних систем автоматизації

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ ПРИ РОБОТІ З СОНЯЧНИМ МОДУЛЕМ PDF
Вадим Сергійович Бомбик
Моделювання режимів роботи вантажопідйомних механізмів в середовищі Matlab PDF
Сергій Миколайович Бабій, Аліна Миколаївна Ратушна
НОВІ МОЖЛИВОСТІ MATLAB 2016 ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Максим Борисович Боднаревський
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ГІДРАВЛІЧНА ЧАСТИНА) PDF
Микола Миколайович Мошноріз, Фабрісіо Бакеро Лопес, Микола Омелянович Казак
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ (ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА) PDF
Альфредо Утрерас Альбуха, Микола Омелянович Казак, Микола Миколайович Мошноріз
ЗНАХОДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА З ВИКОРИСТАННЯМ «HARDWARE IN THE LOOP» ПІДХОДУ PDF
Юрій Володимирович Шевчук, Олександр Миколайович Стаднік
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ОБЕРТАННЯ АСИНХРОНОГО ДВИГУНА PDF
Кумуш Борджакова
Відновлення майстерні металообробки в лабораторії кафедри ЕМСАПТ PDF
Андрій Гнатюк, Дмитро Петрович Проценко, Юрій Володимирович Шевчук
ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОТІЛЬНОГО ДИНАМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олег Васильович Дідушок
ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТНО- КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ PDF
Андрій Бартецький

Секція відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАТРОННОГО ГІДРОПРИВОДА PDF
Артем Олегович Товкач, Володимир Васильович Богачук
Порівняльний аналіз та визначення областей застосування асинхронних електроприводів та електроприводів постійного струму в якості тягових установок електромобілів PDF
Олександр Борисович Мокін, Борис Іванович Мокін, Віталій Анатолійович Лобатюк
АНАЛІЗ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ PDF
Василь Васильович Марчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПАЛИВНИХ ДВИГУНІВ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК НА НОМІНАЛЬНОМУ ТА ЧАСТКОВИХ РЕЖИМАХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Іван Миколайович Маліванчук, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ PDF
Сергій Русланович Гаврищук, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ PDF
Марина Вікторівна Огороднік, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ЕНЕРГОБЛОКУ ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС PDF
Марія Юріївна Москвічова, Олексій Михайлович Головченко, Олена Миколаївна Нанака
СХЕМИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСА ІЗ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ НА БОРТУ PDF
Олександр Анатолійович Паянок
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІБРИДНОГО МІСЬКОГО АВТОМОБІЛЯ PDF
Олександр Анатолійович Паянок, Михайло Дмитрович Майданський
Застосування хмарних технологій у вітро-енергетиці PDF
Вадим Вікторович Горенюк
Перспективи використання асинхронізованих синхронних машин в якості генераторів малих ГЕС і ВЕС PDF
Борис Іванович Мокін, Олег Борисович Михайлюк
Економічний механізм управління надійністю PDF
Людмила Михайлівна Мельничук
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ З ЛОКАЛЬНОЮ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕЮ PDF
Ярослав Васильович Бацала


© ІРВЦ ВНТУ 2015–2019