Автор детально

Жагловська, Олена Миколаївна, <span>Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри електроніки та наносистем. Вінницький національний технічний університет</span>, Україна



© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020