Автор детально

Радецький, Олександр, студент групи  2ІСТ-17б ВНТУ© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020