Автор детально

Олегович, Олександр Ярський, студент групи БМА-17, факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем© ІРВЦ ВНТУ 2015–2020